Publisert 25.03.2024 Lege i spesialisering- Barnesykdommer Hei. Er du LIS lege, snart LIS lege eller fastlege og ønsker å jobbe med barn og unge og deres familier? Da kan dette være jobben for deg! Barne- og habiliteringsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag lyser... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
21 dager siden
Publisert 19.03.2024 Lege i spesialisering onkologi Vi ønsker oss flere leger som vil bli spesialister i onkologi. Du kan også søke hvis du trenger en periode med sykehuspraksis i forhold til annen spesialisering eller venter på LIS1-tjeneste. Ønsker du å bli en... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
27 dager siden
 ...sykepleier fom 24.06.24 tom 16.03.25. Oppstartsdato kan avtales nærmere Arbeidsoppgaver ~Sykepleieoppgaver i gyn-sengepost ~Assistere legene ved gynekologisk poliklinikk ~Sykepleieoppgaver ved dagkirurgisk enhet ~Arbeidsoppgaver knyttet til mor/ barn på barsel... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
6 dager siden
 ...kreftbehandling er organisert i Kirurgisk klinikk og består av kreftpoliklinikk og palliativt team. I avdelingen jobber fire onkologer, en lege i spesialisering, en palliativ lege, elleve kreftsykepleiere, hvorav en i palliativt team og to sekretærer. Vi jobber tett mot... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
11 dager siden
 ...undersøkelser innenfor alle modaliteter og har en moderne utstyrspark. Avdelingen har for øyeblikket 11 overlegestillinger, 8 stillinger for leger i spesialisering, 35 radiografstillinger og 4 sekretærstillinger.   Avdelingen er sertifisert etter ISO 9001/2015. For... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
4 dager siden
 ...geriatriske pasienter, samhandling med andre profesjoner og instanser etc. Sengeposten er tverrfaglig og har tett samarbeid med bl.a. leger, fysioterapeut, ergoterapeut og logoped.  Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier. Erfaring med slag- og geriatripasienter... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
22 dager siden
 ...geriatriske pasienter, samhandling med andre profesjoner og instanser etc. ~Sengeposten er tverrfaglig og har tett samarbeid med bl.a. leger, fysioterapeut, ergoterapeut og logoped.  Kvalifikasjoner ~Offentlig godkjent sykepleier/ student i sykepleie ~Personlig... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
7 dager siden
 ...overenskomst. Unik mulighet til å heve din kompetanse i sykepleie, da du vil jobbe i lag med dyktige sykepleiere, spesialsykepleiere, leger og andre faggrupper. Et arbeidsmiljø der vi bryr oss om hverandre. Jobb som sykepleier sommeren 2024 og muligheter for videre... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
2 måneder siden
 ...forskning ~Aktivt å bidra til et godt faglig miljø og øking av kompetanse på avdelingen Kvalifikasjoner ~Norsk autorisasjon som lege ~Spesialistgodkjenning i barnesykdommer  ~Gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig  ~Godkjent politiattest... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
26 dager siden
 ...listelengde er per i dag 1160.    Kirkegata legesenter er en selvstendig næringsdrivende gruppepraksis med totalt 4 fastlegehjemler. 3 leger er selvstendige næringsdrivende og 1 lege er kommunalt ansatt ALIS. Det arbeider nå to spesialister i allmennmedisin ved... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
26 dager siden
 ...beredskapshus og er en døgnbemannet legevakt, åpen 24 t i døgnet hele uken. Vi har 9 ansatte sykepleiere og 1 paramedisiner. Det  jobber ca 23 leger ved vakta, samt 2-4 LIS 1 og noen legevikarer. Ansatte går i 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg. Dagvakt fra kl. 0745 – kl.... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
12 dager siden
 ...arbeidsoppgaver være: ~Bistand til å strukturere uken ~Assistere meg med personlig pleie, dusj og påkledning/avkledning. ~Bli med meg til lege, tannlege, frisør og andre ærend Jeg har egen bil som vi kan bruke for å komme oss dit vi ønsker og det er derfor viktig at du... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
Én måned siden
 ...opplæring på arbeidsplassen. Angi også om du er i et utdanningsløp for å bli helsefagarbeider, renholder, sykepleier, vernepleier eller lege. Legekontoret Snåsa legekontor er lokalisert ved helsehuset med 3 fastlegehjemler, LIS 1 lege og hjelpepersonell på forkontoret... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
2 måneder siden
 ...et tverrfaglig medisinsk senter som arbeider sammen for å oppnå et best mulig tilbud for den enkelte pasient. Av faggrupper har vi: Leger Spesialsykepleiere/ sykepleiere Fysioterapeuter Farmasøyt og helsefagarbeidere Ønsker du spennende og varierte arbeidsoppgaver,... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
2 måneder siden
 ...sosial deltakelse ~Holde orden i huset ~Assistere med sysler på gården Assistenten min må også kunne bli med meg når jeg skal til lege og fysioterapi. Der kan det komme beskjeder eller tilbakemeldinger som jeg kan ha problemer med å huske og med å videreformidle.... 

Inderøy Utvikling SA

Inderøy
5 dager siden