Søkeresultater: 4 ledige stillinger

 ...Er du en medisinskfaglig reflektert lege med god evne til å etablere relasjoner? Ønsker du å jobbe sammen med mange flotte kollegaer i et utviklende fagmiljø? Vi søker en lege til voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Senter for psykisk helse og rusbehandling i Sør-Troms... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF VOKSENPSYKIATRISK POLIKL...

Harstad
25 dager siden
 ...fem ulike fagfelt, herunder hud, revmatologi, nevrologi, øye og øre-, nese- og hals. Det er for tiden ca. 35 ansatte, bestående av leger, sykepleiere, audiografer, audiografassistent og kontorpersonale. Det er stedlig seksjonsleder med administrativt- og personalansvar... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HARSTAD - SOMATIKK

Harstad
14 dager siden
 ...biologisk behandling. Seksjon poliklinikk ivaretar generell indremedisinsks fagområder og har en endoskopienhet. Sist har vi en seksjon for leger med 35 ansatte. Avdelingen har også et eget senter for forskning med flere stipendiater, og legger til rette for å forske kombinert... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HARSTAD - SOMATIKK

Harstad
22 dager siden
 ...dager er like.  Pasientgruppen vår er voksne fra 18 år med ulike og sammensatte utfordringer og problemstillinger.  Som overlege/lege på SPHR Sør-Troms vil du få muligheten til å være med å utvikle senterets faglige profil i tiden som kommer. Senteret har høyt fokus... 

Overlege/lege - Døgnenheten, Senter for psykisk helse og rus...

Harstad
Én måned siden