...lære masse indremedisin og bli en robust lege. Nå som kampen om akuttfunksjoner er...  ...erfaring og ansvar som kommer godt med uansett spesialisering. Det er ikke noe annet sted jeg vil...  ...gondolbanen og sykkelløypene i fjellet under normal åpningstid. Ellers ligger flyplassen... 

LIS 2-3 Medisinsk avdeling Narvik, Universitetssykehuset Nor...

Narvik
17 dager siden
 ...UNN Narvik har ledig fast stilling for lege i spesialisering i anestesiologi. UNN Narvik er et lokalsykehus med akuttfunksjon. Vi har en kompakt...  ...vektlegges. Du har evne til å jobbe i team under press og ta raske beslutninger. Du må være tilpasningsdyktig... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK

Narvik
19 dager siden
 ...med trivelige kollegaer? Vi har ledig en fast stilling for lege i spesialisering i gastrokirurgi ved Gastrokirurgisk avdeling....  ...solid utdanning med tydelige krav og forventninger veileder under spesialistutdanningen stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
17 dager siden
 ...Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig vikariat for lege i spesialisering LIS 2/3 med tilsetjing september 2024 og varigheit 1,5 år. Vi prioriterer søkarar med interesse for indremedisin og blodsjukdommar. Vikariat kan telje som del av spesialistutdanninga... 

Medisinsk klinikk/ Seksjon for blodsjukdommar, Helse Bergen

Bergen
18 dager siden
 ...utdanningsinstitusjon for gruppe 1 i medisinsk mikrobiologi. Avdelingens leger deltar i lørdagsvaktturnus (minimum 4-delt). Overlegene deltar...  .... Vi har nå ledig en 100 % midlertidig stilling for lege i spesialisering (LIS 2/3) fra 01.09.2024 til 31.08.2025.  Annen oppstartsdato... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
17 dager siden
 ...Vi har ledig 1 x 100 % st. vikariat i ett år som lege i spesialisering. Med mulighet for forlengelse. Spesialitet: Nukleærmedisin. Vi søker deg med stort engasjement og interesse for å være med å styrke fagmiljøet og videreutvikle Nukleærmedisinsk enhet. Nukleærmedisinsk... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
23 dager siden
 ...enhet med klinikker på Lillehammer og Otta. Enheten ligger inn under avdelingen BUP Innlandet. Vi har 36 fagstillinger som utgjør...  .... BUP Lillehammer/ Otta har ledig fast stilling for lege i spesialisering med oppstart etter avtale. Vi inviterer deg inn i legegruppa... 

SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK

Lillehammer
Én måned siden
 ...ABUP Kristiansand har til sammen 10 stillinger for overlege, fordelt på fire enheter. I tillegg er det 5 faste stillinger for leger i spesialisering. Legegruppen møtes jevnlig og det er et godt og støttende legekollegium på tvers av enheter og lokasjoner. ABUP er opptatt... 

SØRLANDET SYKEHUS HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI POLIKLINIKK ...

Kristiansand S
18 dager siden
 ...Ønsker du å bli spesialist i blodsjukdommar?  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig fast stilling for lege i spesialisering/ LIS 2/3 i blodsjukdommar med tilsetjing september 2024. Vi prioriterer søkarar med interesse for utdanning til spesialiteten... 

Medisinsk klinikk/ Seksjon for blodsjukdommar, Helse Bergen

Bergen
18 dager siden
 ...Nevrologisk seksjon ved Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge har ledig to vikariat for lege i spesialisering i nevrologi. Et vikariat på 12 måneder og et på 6 måneder. Oppstart 01.09.24. Arbeidssted Tromsø. Vikariatet kan bli... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
24 dager siden
 ...overlegar (spesialistar i psykiatri), 1 psykologspesialist, samt legar i spesialisering i psykiatri.  Seksjonen tar imot både frivillege og...  ...Kristiansund. Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal  er under bygging på Hjelset i Molde kommune, og skal stå klart for... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF SJUKEHUSET MØRE OG ROMSDAL HJELSET ...

Hjelset
17 dager siden
 ...Nordlandssykehuset HF har ledig 1 fast stilling og 2 vikariater à 12 mnd varighet for lege i spesialisering ved Barneklinikken. Vi kan tilby deg en givende og variert arbeidshverdag i et sterkt fagmiljø hvor utvikling står i sentrum. Her trives vi sammen på jobb og... 

NORDLANDSSYKEHUSET HF STAB/STØTTETJENESTER -BODØ

Bodø
23 dager siden
 ...Radiologisk avdeling Arendal søker lege i spesialisering. Vi har ledig en 100 % fast stilling. Snarlig tiltredelse er ønskelig. Radiologisk avdeling ved Sørlandet Sykehus Arendal har 20 legestillinger, hvorav 8 er LIS og 12 er overleger, med et stadig økende behov... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL

Arendal
18 dager siden
 ...kandidater vil bli invitert fortløpende til intervju. Vi ser frem til å lese din søknad! Arbeidsoppgaver Journalnotater og epikrise under supervisjon Pasientvisitt med supervisjon Pasientrettet administrativt arbeid Kvalifikasjoner Søker må dokumentere norsk... 

Medisinerstudent med lisens

Sarpsborg
24 dager siden
 ...fordelt på fire enheter. I tillegg er det 5 faste stillinger for leger i spesialisering. Legegruppen møtes jevnlig og det er et godt og støttende...  ...seminarer.  Vi lyser nå ut 2 x 100% st. fast for LiS3.  Under spesialiseringen blir du godt kjent med vårt spennende og... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
18 dager siden
 ...Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Ortopedisk avdeling har ledig stilling for lege i spesialisering i ortopedi. Stillingen er godkjent for inntil 1,5 års tellende gruppe LIS-tjeneste i relasjon til spesialiteten ortopedisk kirurgi... 

LDS

Oslo
Én måned siden
 ...variert pasientgrunnlag. Vi oppfordrer LIS 2/3 i siste halvdel av spesialisering til å søke.  Følg oss på Instagram : Arbeidsoppgaver...  ...i avdelingen Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Spesialistgodkjenning i barnesykdommer eller LIS 2/3 i siste... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK

Grålum
19 dager siden
 ...Politiattest kreves. Arbeidsoppgaver ~ LIS-legene går 6-delt tilstedevakt. Arbeidet består i postarbeid på sengepost og intensiv for nyfødte, samt vaktarbeid og poliklinikk. Kvalifikasjoner... 

SYKEHUSET INNLANDET HF ELVERUM - SOMATIKK

Elverum
21 dager siden

kr 760.000 - 1.200.000

Job Requirements: Stillingsannonse Estetisk Kosmetisk Lege Ullevål plastikkirurgi senter - Estmed klinikken Ullevål Plastikkirurgi senter er en plastikkirurgi og faglig kosmetikk klinikk som tar estetisk kosmetisk kirurgi til alle. Ullevål plastikkirurgi senter... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
9 dager siden
 ...stilling    Avdeling for kreft og lindrende behandling består av Leger kreft, Enhet for blodsykdommer og kreft (poliklinikk/dagpost),...  .... Vårt legeteam består av 7 overleger og 3 leger i spesialisering, samt 1 overlege tilknyttet Palliativt team. Jobber primært dagtid... 

NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ

Bodø
17 dager siden
 ...jobb som gir deg utfordringer, spenning og glede? Ønsker du en spesialisering innen de indremedisinske fagene?   Medisinsk avdeling ved...  ...og kompetanse  Som ledd i spesialiseringen (prosjektoppgave Lege i spesialisering) vil du delta i avdelingens forbedringsprosjekter... 

HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - LEVANGER

Levanger
18 dager siden
 ...nevrofysiologi, samt Avdeling for sykepleietjenesten. Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi har 14 overlegestillinger og 12 leger i spesialisering innen nevrologi, samt 4 overlegestillinger og 2 leger i spesialisering innen klinisk nevrofysiologi. Det er 12-delt... 

ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Trondheim
29 dager siden
 ...ALIS-lege Om stillinga ~ ALIS-lege er ei utdanning- og fastlønsstilling på fastlegekontor...  ...5 år der legen får gjennomført ei LIS3 spesialisering i almennmedisin.  ~ Fastlegekontoret...  ...godkjenning som almennlege eller lege under rettleiing med gjennomført LIS1 innan... 
Dalekvam
10 dager siden

kr 700.000 - 1.200.000

Job Requirements: Stillingsannonse Spesialist Lege Stillingsannonse: Spesialist Lege i ullevål Ullevål plastikkirurgi senter Ullevål Plastikkirurgi senter er en plastikkirurgi og faglig kosmetikk klinikk som tar estetisk kosmetisk kirurgi til alle. Ullevål plastikkirurgi... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
9 dager siden
 ...hjelpsoperasjoner Kvalifikasjoner Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig...  ...Friluftsliv med fjell, sjø og vakre naturopplevelser under nordlyshimmel eller i midnattssol Lønn etter avtale Fleksible... 

100% vikariat som Gastrokirurg

Alstahaug kommune
8 dager siden

kr 1.000.000 - 1.400.000

Job Requirements: Stillingsannonse Anestesi Lege i plastikkirurgi Ullevål plastikkirurgi senter Ullevål Plastikkirurgi senter er en plastikkirurgi og faglig kosmetikk klinikk som tar estetisk kosmetisk kirurgi til alle. Ullevål plastikkirurgi senter er en... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
9 dager siden
 ...oppmøtelegevakt og to uniformerte og fullt utstyrte legebiler. Disse er bemannet med både lege og sykepleier. Det er nå to ledige vikariater som kommunalt ansatt lege under ALIS spesialisering.  Arbeidstiden er dagtid på legevaktsbasen i Lillestrøm samt dag og kveld på... 

Fastlønnet legevaktslege til daglegevakt og legevaktsbil

Lillestrøm
7 dager siden
 ...avhengighetsmedisin. Vi søker nå etter LIS 2/3 innen rus og avhengighets medisin i fast stilling ved poliklinikken LAR Øst i Stavanger. Leger som venter LIS-avtale kan også søke og vurderes for midlertidig engasjement. Vi ønsker en lege med norsk autorisasjon, med interesse... 

HELSE STAVANGER HF AVD RUS OG AVHENGIGHETSBEHANDLING LAR ØST...

Stavanger
21 dager siden
 ...allmennmedisin? Det er nå ledig en 2- årig introduksjonsstilling i næringsdrift fra 1.august eller omgående i fastlegepraksis for leger i spesialisering til allmennmedisin. Legen jobber uten listeansvar på etablerte legers liste ved senteret. Det  garanteres stedlig... 

Stavanger medisinske senter

Stavanger
9 dager siden
 ...Kostenlos Verpflegung: Kostenlos Weitere Informationen zur Stelle: Ein Hotel in Tirol sucht zur Verstärkung seines Teams eine kompetente und zuverlässige Kellnerin zur ganzjährigen Zusammenarbeit. Kostenlose Unterkunft direkt im Hotel, Verpflegung ebenfalls.... 

GastroAgency s.r.o.

Utlandet
17 timer siden