kr 760.000 - 1.200.000

Job Requirements: Stillingsannonse Estetisk Kosmetisk Lege Ullevål plastikkirurgi senter - Estmed klinikken Ullevål Plastikkirurgi senter er en plastikkirurgi og faglig kosmetikk klinikk som tar estetisk kosmetisk kirurgi til alle. Ullevål plastikkirurgi senter... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
9 dager siden

kr 700.000 - 1.200.000

Job Requirements: Stillingsannonse Spesialist Lege Stillingsannonse: Spesialist Lege i ullevål Ullevål plastikkirurgi senter Ullevål Plastikkirurgi senter er en plastikkirurgi og faglig kosmetikk klinikk som tar estetisk kosmetisk kirurgi til alle. Ullevål plastikkirurgi... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
9 dager siden

kr 1.000.000 - 1.400.000

Job Requirements: Stillingsannonse Anestesi Lege i plastikkirurgi Ullevål plastikkirurgi senter Ullevål Plastikkirurgi senter er en plastikkirurgi og faglig kosmetikk klinikk som tar estetisk kosmetisk kirurgi til alle. Ullevål plastikkirurgi senter er en... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
9 dager siden
 ...for LIS-1 og LIS-2/3 Henvisninger Vaktarbeid og ø-hjelpsoperasjoner Kvalifikasjoner Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig Norsk spesialistgodkjenning som gastrokirurg Personlige egenskaper... 

100% vikariat som Gastrokirurg

Alstahaug kommune
8 dager siden
 ...// English will follow Leger Uten Grenser rykker ut og redder liv der behovene er størst. I over 70 land gir vi gratis medisinsk hjelp til mennesker i nød - uansett hvem, uansett hvor. Siden vi ikke søker statlige midler, er økonomisk støtte fra privatpersoner helt... 

Fundraiser for Leger Uten Grenser i Kristiansand

Kristiansand kommune
1 dag siden
// English will follow Bor du i Tromsø eller Bodø og ønsker en spennende og meningsfull sommerjobb? Leger Uten Grenser skal i sommer ha en innsamlingskampanje i Bodø. Derfor leter vi etter deg som har lyst til å jobbe mandag til torsdag annenhver uke i Bodø, samt minst... 

Sommerjobb for Leger Uten Grenser i Nord

Tromsø
8 dager siden
 ...inn i et splitter nytt sykehus og være med å forme fremtidens sykehusdrift.  Her vil du lære masse indremedisin og bli en robust lege. Nå som kampen om akuttfunksjoner er over ønsker vi å styrke medisinsk avdeling, og det er allerede planlagt økt aktivitet i det nye... 

LIS 2-3 Medisinsk avdeling Narvik, Universitetssykehuset Nor...

Narvik
17 dager siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Vi har ledig fast stilling som overlege - spesialist innan gastroenterologi.  Medisinske legar Volda er ein seksjon tilhøyrande Klinikk Volda med 10 stillingar for overlege og 10 stiilingar for LIS2 og 9 stillingar for LIS1.... 

Overlege-spesialist gastroenterologi

Volda
1 dag siden
 ...-Trøndelag har avtale om spesialiseringstid ved St. Olavs hospital. Du finner mer informasjon om dette  her . Vi søker nå etter Lege før Lis1 For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning. Søknader vurderes fortløpende med rask tilbakemelding... 

HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - NAMSOS

Namsos
18 dager siden
 ...Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig vikariat for lege i spesialisering LIS 2/3 med tilsetjing september 2024 og varigheit 1,5 år. Vi prioriterer søkarar med interesse for indremedisin og blodsjukdommar. Vikariat kan telje som del av spesialistutdanninga... 

Medisinsk klinikk/ Seksjon for blodsjukdommar, Helse Bergen

Bergen
18 dager siden
 ...allmennmedisin? Det er nå ledig en 2- årig introduksjonsstilling i næringsdrift fra 1.august eller omgående i fastlegepraksis for leger i spesialisering til allmennmedisin. Legen jobber uten listeansvar på etablerte legers liste ved senteret. Det  garanteres stedlig veiledning... 

Stavanger medisinske senter

Stavanger
9 dager siden
 ...fjell, gjev dette gode høve til eit allsidig friluftsliv. Tenestetilbodet er godt utbygd både for born, unge og eldre. Om stillingen: Lege i Sandeid fengelMe søker: Lege i 30% fast stilling fom. 01.10.24, til helseavdelinga i Sandeid fengsel. Helsetenesta i Vindafjord... 

Vindafjord kommune

Sandeid
14 dager siden
 ...analyser. Avdelingen har 6,5 legestillinger, herav to LIS, og er utdanningsinstitusjon for gruppe 1 i medisinsk mikrobiologi. Avdelingens leger deltar i lørdagsvaktturnus (minimum 4-delt). Overlegene deltar i tillegg i bakvaktordning for LIS. Overlegene har delegert ansvar... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
17 dager siden
 ...midnattssol, nordlys, flott natur og et yrende byliv, og samtidig jobbe sammen med trivelige kollegaer? Vi har ledig en fast stilling for lege i spesialisering i gastrokirurgi ved Gastrokirurgisk avdeling. Stillingen inngår pr tiden i kirurgisk primærvaktsjikt, men... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
17 dager siden
 ...Vi har ledig 1 x 100 % st. vikariat i ett år som lege i spesialisering. Med mulighet for forlengelse. Spesialitet: Nukleærmedisin. Vi søker deg med stort engasjement og interesse for å være med å styrke fagmiljøet og videreutvikle Nukleærmedisinsk enhet. Nukleærmedisinsk... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
23 dager siden
 ...Det forutsettes at praksisen videreføres i sammelokaler, samt at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene førinntreden i gruppepraksisen. Hjemmelen har etableringstilskudd for nye fastleger til Stavanger.  Introduksjonsstillingen er et... 

Fastlegehjemmel og introduksjonsstilling for Alis ved Stavan...

Stavanger
18 dager siden
 ...UNN Narvik har ledig fast stilling for lege i spesialisering i anestesiologi. UNN Narvik er et lokalsykehus med akuttfunksjon. Vi har en kompakt operasjonsseksjon med 5 stuer og hovedvekt på dagkirurgi og noe heldøgn. Høsten 2024 flytter vi inn i nye lokaler og... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK

Narvik
19 dager siden
 ...utviklingsenhet. ABUP Kristiansand har til sammen 10 stillinger for overlege, fordelt på fire enheter. I tillegg er det 5 faste stillinger for leger i spesialisering. Legegruppen møtes jevnlig og det er et godt og støttende legekollegium på tvers av enheter og lokasjoner. ABUP er... 

SØRLANDET SYKEHUS HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI POLIKLINIKK ...

Kristiansand S
18 dager siden
 ...forestillinger, kinotilbud og diverse festivaler i regionen. Tynset sykehus ligger 5 minutters gange fra sentrum.  Ledig stilling for lege med autorisasjon uten fullført turnus/medisinstudent med lisens ved SI Tynset. Stillingen er et 100% vikariat for perioden 12.08.... 

Lege uten turnus - medisinstudent med lisens 100% vikariat

Tynset
8 dager siden
 ...! Nevrologisk seksjon ved Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge har ledig to vikariat for lege i spesialisering i nevrologi. Et vikariat på 12 måneder og et på 6 måneder. Oppstart 01.09.24. Arbeidssted Tromsø. Vikariatet kan bli... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
24 dager siden
 .... Legefunksjon ved fengselshelsetjenesten kan også være aktuelt for stillingen ved behov. Kvalifikasjoner Autorisasjon som lege med fullført Lis1/turnustjeneste i Norge. Kandidaten må være spesialist i allmennmedisin eller inngå avtale om spesialisering innen... 

Fast 100% stilling lege ved Stavanger legevakt

Stavanger
26 dager siden
Arbeidssted: Østre Toten Kommune har fokus på hverdagsmestring i alle deler av helse- og omsorgsektoren. Tidlig innsats og gode pasientforløp er nøkkelord. Målet er at innbyggerne i kommunen skal gis mulighet til økt mestring, aktivitet og deltagelse. Enhet Helse og...

50% avtalehjemmel for fysioterapeut, Østre Toten

Østre Toten kommune
4 dager siden
 ...Telemark tar nå konsekvensen av dette, og satser på å bygge opp en faglig robust og velfungerende geriatrisk seksjon. Vi søker dedikerte leger som ønsker å bidra til å gi våre eldste det aller beste tilbudet. Geriatrisk seksjon ved STHF Skien er organisert i... 

SYKEHUSET TELEMARK HF HABILITERINGSSEKSJONEN

Skien
17 dager siden
 ...Politiattest kreves. Arbeidsoppgaver ~ LIS-legene går 6-delt tilstedevakt. Arbeidet består i postarbeid på sengepost...  ...-endokrin kirurgi og har avdelinger i indremedisin, onkologi, akuttmedisin, ortopedi, gastrokirurgi, øre/nese/hals, bildediagnostikk, barn... 

SYKEHUSET INNLANDET HF ELVERUM - SOMATIKK

Elverum
21 dager siden
 ...engasjerende. Enheten har, i tillegg til LIS, 3 overlegestillinger som er besatt. BUP Lillehammer/ Otta har ledig fast stilling for lege i spesialisering med oppstart etter avtale. Vi inviterer deg inn i legegruppa på BUP Lillehammer som består av tre faste stillinger... 

SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK

Lillehammer
Én måned siden
 ...ALIS-lege Om stillinga ~ ALIS-lege er ei utdanning- og fastlønsstilling på fastlegekontor med eit forløp på inntil 5 år der legen får gjennomført ei LIS3 spesialisering i almennmedisin.  ~ Fastlegekontoret i Vaksdal kommune er på Dale i Heradshuset, i eigne... 
Dalekvam
10 dager siden
 ...Radiologisk avdeling Arendal søker lege i spesialisering. Vi har ledig en 100 % fast stilling. Snarlig tiltredelse er ønskelig. Radiologisk avdeling ved Sørlandet Sykehus Arendal har 20 legestillinger, hvorav 8 er LIS og 12 er overleger, med et stadig økende behov... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL

Arendal
18 dager siden
 ...overlege i vår seksjon blir du ein del av eit behandlingsteam med 3 overlegar (spesialistar i psykiatri), 1 psykologspesialist, samt legar i spesialisering i psykiatri.  Seksjonen tar imot både frivillege og tvangsinnleggingar og stillinga inneber ansvar for begge... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF SJUKEHUSET MØRE OG ROMSDAL HJELSET ...

Hjelset
17 dager siden
 ...ved universitetssykehus kan knyttes til å få gjennomført antall prosedyrer for å oppnå læringsmål og utvikle seg som indremedisinsk lege. Hos oss kan vi garantere at du raskt kommer i gang og får gjennomført mange prosedyrer under veiledning. Det skjer både i poliklinikk... 

Lege i spesialisering, indremedisin

Rana kommune
8 dager siden
 ...muligheter? Nysgjer rig på Finnmark? Kirurgisk/ ortopedisk avdeling ved Kirkenes sykehus har ledig 2 x 100% faste stillinger  for Lege i spesialisering innen GENERELL KIRURGI! På Kirkenes sykehus får du mye ansvar og STØRRE mulighet for å utvikle deg faglig! Det... 

Kirkenes sykehus søker LIS leger

Sør-Varanger kommune
8 dager siden