...unik mulighet til være med og flytte inn i et splitter nytt sykehus og være med å forme...  ...lære masse indremedisin og bli en robust lege. Nå som kampen om akuttfunksjoner er over...  ...og ansvar som kommer godt med uansett spesialisering. Det er ikke noe annet sted jeg vil jobbe... 

LIS 2-3 Medisinsk avdeling Narvik, Universitetssykehuset Nor...

Narvik
18 dager siden
 ...Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig vikariat for lege i spesialisering LIS 2/3 med tilsetjing september 2024 og varigheit 1,5 år. Vi prioriterer søkarar med interesse for indremedisin og blodsjukdommar. Vikariat kan telje som del av spesialistutdanninga... 

Medisinsk klinikk/ Seksjon for blodsjukdommar, Helse Bergen

Bergen
19 dager siden
 ...Vi søker deg som er interessert i mikrobiologi og som ønsker faglige utfordringer i...  ...1 i medisinsk mikrobiologi. Avdelingens leger deltar i lørdagsvaktturnus (minimum 4-delt...  ...en 100 % midlertidig stilling for lege i spesialisering (LIS 2/3) fra 01.09.2024 til 31.08.2025.... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
18 dager siden
 ...nordlys, flott natur og et yrende byliv, og samtidig jobbe sammen med trivelige kollegaer? Vi har ledig en fast stilling for lege i spesialisering i gastrokirurgi ved Gastrokirurgisk avdeling. Stillingen inngår pr tiden i kirurgisk primærvaktsjikt, men endring i... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
18 dager siden
 ...Vil du jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv? Ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP)...  ...fordelt på fire enheter. I tillegg er det 5 faste stillinger for leger i spesialisering. Legegruppen møtes jevnlig og det er et godt og støttende... 

SØRLANDET SYKEHUS HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI POLIKLINIKK ...

Kristiansand S
19 dager siden
 ...UNN Narvik har ledig fast stilling for lege i spesialisering i anestesiologi. UNN Narvik er et lokalsykehus med akuttfunksjon. Vi har en kompakt operasjonsseksjon med 5 stuer og hovedvekt på dagkirurgi og noe heldøgn. Høsten 2024 flytter vi inn i nye lokaler og nytt... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK

Narvik
20 dager siden
 ...Ønsker du å bli spesialist i blodsjukdommar?  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig fast stilling for lege i spesialisering/ LIS 2/3 i blodsjukdommar med tilsetjing september 2024. Vi prioriterer søkarar med interesse for utdanning til spesialiteten... 

Medisinsk klinikk/ Seksjon for blodsjukdommar, Helse Bergen

Bergen
19 dager siden
 ...av pasienter og pårørende. Vi har tilbud på 41 ulike steder i Innlandet (Hedmark og Oppland) innen somatikk, psykisk helsevern...  ...besatt. BUP Lillehammer/ Otta har ledig fast stilling for lege i spesialisering med oppstart etter avtale. Vi inviterer deg inn i legegruppa... 

SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK

Lillehammer
Én måned siden
 ...Nevrologisk seksjon ved Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge har ledig to vikariat for lege i spesialisering i nevrologi. Et vikariat på 12 måneder og et på 6 måneder. Oppstart 01.09.24. Arbeidssted Tromsø. Vikariatet kan bli... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
26 dager siden
 ...Radiologisk avdeling Arendal søker lege i spesialisering. Vi har ledig en 100 % fast stilling. Snarlig tiltredelse er ønskelig. Radiologisk avdeling ved Sørlandet Sykehus Arendal har 20 legestillinger, hvorav 8 er LIS og 12 er overleger, med et stadig økende behov... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL

Arendal
19 dager siden
 ...Nordlandssykehuset HF har ledig 1 fast stilling og 2 vikariater à 12 mnd varighet for lege i spesialisering ved Barneklinikken. Vi kan tilby deg en givende og variert arbeidshverdag i et sterkt fagmiljø hvor utvikling står i sentrum. Her trives vi sammen på jobb og... 

NORDLANDSSYKEHUSET HF STAB/STØTTETJENESTER -BODØ

Bodø
25 dager siden
 ...akuttpsykiatrisk seksjon med ansvar for ca. 120 000 innbyggarar i Nordmøre og Romsdal. Som overlege i vår seksjon blir du ein...  ...(spesialistar i psykiatri), 1 psykologspesialist, samt legar i spesialisering i psykiatri.  Seksjonen tar imot både frivillege og tvangsinnleggingar... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF SJUKEHUSET MØRE OG ROMSDAL HJELSET ...

Hjelset
18 dager siden
 ...subspesialiteter, inklusive sosialpediatri. I tillegg har vi et eget team fra barne- og...  ...Vi oppfordrer LIS 2/3 i siste halvdel av spesialisering til å søke.  Følg oss på Instagram :...  ...Norsk autorisasjon som lege Spesialistgodkjenning i barnesykdommer... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK

Grålum
20 dager siden
 ...Politiattest kreves. Arbeidsoppgaver ~ LIS-legene går 6-delt tilstedevakt. Arbeidet består i postarbeid på sengepost og intensiv for nyfødte, samt...  ...pasienter. Divisjonen er hovedsenter for øye, karkirurgi, urologi og mammae-endokrin kirurgi og har avdelinger i indremedisin... 

SYKEHUSET INNLANDET HF ELVERUM - SOMATIKK

Elverum
22 dager siden
 ...Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Ortopedisk avdeling har ledig stilling for lege i spesialisering i ortopedi. Stillingen er godkjent for inntil 1,5 års tellende gruppe LIS-tjeneste i relasjon til spesialiteten ortopedisk kirurgi... 

LDS

Oslo
Én måned siden
 ...medisinstudent med lisens og ønsker å jobbe deltid ved siden av studiet? For medisinstudenter på 6. året har vi nå ledige helgestillinger i fagområdene lungemedisin, infeksjonsmedisin og ved observasjonsposten ved Sykehuset Østfold. Deltidsstillingen vil gi deg verdifulle... 

Medisinerstudent med lisens

Sarpsborg
25 dager siden
 ...Vil du jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv? Ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP)...  ...fordelt på fire enheter. I tillegg er det 5 faste stillinger for leger i spesialisering. Legegruppen møtes jevnlig og det er et godt og støttende... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
19 dager siden
 ...Bli kreftlege i Bodø! Vil du jobbe i en aktiv og innholdsrik avdeling? Ved medisinsk...  ...kreft og lindrende behandling består av Leger kreft, Enhet for blodsykdommer og kreft (...  ...består av 7 overleger og 3 leger i spesialisering, samt 1 overlege tilknyttet Palliativt team... 

NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ

Bodø
18 dager siden
 ...LIS1 og vil v idere til allmennmedisin? Det er nå ledig en 2- årig introduksjonsstilling i næringsdrift fra 1.august eller omgående i fastlegepraksis for leger i spesialisering til allmennmedisin. Legen jobber uten listeansvar på etablerte legers liste ved senteret.... 

Stavanger medisinske senter

Stavanger
11 dager siden
 ...nevrofysiologi, samt Avdeling for sykepleietjenesten. Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi har 14 overlegestillinger og 12 leger i spesialisering innen nevrologi, samt 4 overlegestillinger og 2 leger i spesialisering innen klinisk nevrofysiologi. Det er 12-delt... 

ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Trondheim
Én måned siden

kr 760.000 - 1.200.000

Job Requirements: Stillingsannonse Estetisk Kosmetisk Lege Ullevål plastikkirurgi senter - Estmed klinikken Ullevål Plastikkirurgi...  ...alle. Ullevål plastikkirurgi senter er en veletablert klinikk i sentrum av Oslo med fokus på plastikkirurgi og kosmetiske... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
10 dager siden
 ...både mot Sunnhordlands- og Ryfylkebassenget. Saman med turstiar i skog og fjell, gjev dette gode høve til eit allsidig friluftsliv....  ...Tenestetilbodet er godt utbygd både for born, unge og eldre. Om stillingen: Lege i Sandeid fengelMe søker: Lege i 30% fast stilling fom. 01.10.24... 

Vindafjord kommune

Sandeid
15 dager siden
 ...rusmiddelforskning).  Avdelingens kliniske miljøer er også involvert i forskning, tjenesteutvikling og ulike...  ...avhengighets medisin i fast stilling ved poliklinikken LAR Øst i Stavanger. Leger som venter LIS-avtale kan også søke og vurderes for midlertidig engasjement... 

HELSE STAVANGER HF AVD RUS OG AVHENGIGHETSBEHANDLING LAR ØST...

Stavanger
22 dager siden

kr 1.000.000 - 4.000.000

Job Requirements: Stillingsannonse: Plastikkirurg Lege i ullevål Ullevål plastikkirurgi senter Ullevål Plastikkirurgi senter er en plastikkirurgi og faglig kosmetikk klinikk som tar estetisk kosmetisk kirurgi til alle. Ullevål plastikkirurgi senter er en veletablert... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
10 dager siden
 ...Er du psykologspesialist/psykolog som er nær ferdig med spesialisering og ønsker en spennende jobb innen TSB? Vi søker deg som ønsker å være en aktiv bidragsyter i faglig utvikling av seksjonen. Både med refleksjoner og din faglige kompetanse. Samtidig vil vi legge til... 

AHUS SKI SOMATIKK

Ski
18 dager siden

kr 1.000.000 - 1.400.000

Job Requirements: Stillingsannonse Anestesi Lege i plastikkirurgi Ullevål plastikkirurgi senter Ullevål Plastikkirurgi senter er en plastikkirurgi og faglig kosmetikk klinikk som tar estetisk kosmetisk kirurgi til alle. Ullevål plastikkirurgi senter er en... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
10 dager siden
 ...tilpasset dine ønsker.  Hvis du er spesialist i gynekologi og drømmer om en annerledes...  ...Helgelandssykehuseter godkjent utdanningsinstitusjon for spesialisering i fødselshjelp ogkvinnesykdommer, og hver avdeling har to stillinger for leger i spesialiseringi tillegg til fem... 

Overlege i gynekologi

Rana kommune
10 dager siden

kr 700.000 - 1.200.000

Job Requirements: Stillingsannonse Spesialist Lege Stillingsannonse: Spesialist Lege i ullevål Ullevål plastikkirurgi senter Ullevål Plastikkirurgi senter er en plastikkirurgi og faglig kosmetikk klinikk som tar estetisk kosmetisk kirurgi til alle. Ullevål plastikkirurgi... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
10 dager siden
// English will follow Bor du i Tromsø eller Bodø og ønsker en spennende og meningsfull sommerjobb? Leger Uten Grenser skal i sommer ha en innsamlingskampanje i Bodø. Derfor leter vi etter deg som har lyst til å jobbe mandag til torsdag annenhver uke i Bodø, samt minst... 

Leger Uten Grenser

Tromsø
11 dager siden
 ...ALIS-lege Om stillinga ~ ALIS-lege er ei utdanning- og fastlønsstilling på fastlegekontor med eit forløp på inntil 5 år der legen får gjennomført ei LIS3 spesialisering i almennmedisin.  ~ Fastlegekontoret i Vaksdal kommune er på Dale i Heradshuset, i eigne... 
Dalekvam
11 dager siden