Søkeresultater: 14 ledige stillinger

 ...Ålesund sjukehus har ledig to vikariat for lege i spesialisering i revmatologi! Dato...  ...), samt indremedisinsk puslespill-legging på eit komplisert immunologisk bakteppe....  ...og har tilknytta legar, sjukepleiarar, fysioterapeut, ergoterapeut og helsesekretærar. I revmatologisk... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
2 dager siden
 ...utfordringar i 2024? Vil du jobbe i ei spanade legestilling hos oss ved Ålesund behandlingssenter, Helse Møre og Romsdal HF? Vi søker ein lege med interesse og engasjement for rusfeltet, som vil vere med på å vidareutvikle eit godt behandlingstilbod for pasientar i... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND BEHANDLINGSSENTER

Ålesund
10 dager siden
Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal (HMR) gir spesialisthelsetenester til alle innbyggjarane i fylket. Med våre omlag 6500 tilsette er vi ein skapande og nytenkande organisasjon som kvar dag står på for at pasientane skal få best mogleg helsetenester...

Lege før turnusteneste

Ålesund
9 dager siden
 ...Medisinske legar er organisert i Klinikk Volda, og vi har 10 stillingar for overlege, 10 stillingar for LIS2/3 og 8 stillingar for LIS1. Vi er ein indremedisinsk seksjon med akuttfunksjonar, og med spesialistfunksjonar innan gastroenterologi, kardiologi, endokrinologi... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA SJUKEHUS - SOMATIKK

Volda
5 dager siden
 ...Stillinga som lege i institusjon er i dag organisert under verksemnd legetenester og akutt helseberedskap. Stillinga kan tilpassast på fleire vis avhengig av interesser. Ein kan arbeide 100% i klinikk eller ein kan etter avtale ha kombinasjonsstilling med ulike delar... 

LEGETJENESTER OG AKUTT HELSEBEREDSKAP - AVDELING ÅLESUND

Ålesund
1 dag siden
 ...vernepleiar i perioda 05.08.24-16.03.25 Habilitering av barn og ungdom i Ålesund har tilsett faggrupper som lege, psykolog/psykologspesialist, fysioterapeut, ergoterapeut, vernepleiar, pedagog, sjukepleiar, sosionom og merkantilt personale. Vi arbeider i tverrfaglege... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ADM/STØTTEFUNSKJONER - MOLDE

Ålesund
9 dager siden
 ...bli del av eit sterkt fagmiljø som samarbeidar i team med andre faggrupper som til dømes anestesilegar, medisinarar, kirurgar og fysioterapeutar. Vi set fag i fokus og god opplæring har høg prioritet.  Vil du arbeide saman med oss i eit spanande fagfelt med spanande... 

Intensiv Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF

Ålesund
1 dag siden
 ...seksjon i oppstart: Alderspsykiatri APS Sunnmøre er døgnpost og poliklinikk som er tverrfagleg samansett av legespesialistar, LIS-lege, psykologspesialist, fagkonsulentar, ergoterapeut, sjukepleiarar, vernepleiarar og merkantile ressursar. Hovedoppgåvene er utgreiing... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ADM/STØTTEFUNKSJONER - ÅLESUND

Ålesund
10 dager siden
 ...rusakutte innleggingar og har 17 døgnplassar. Seksjonen er døgnbemanna. Fagmiljøet er tverrfagleg og inkluderar mellom anna psykiater, legar, sjukepleiarar, vernepleiarar og sosionomar.  Stillinga inneber f.t. 2-delt vaktturnus med arbeid kvar fjerde helg, med to... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND BEHANDLINGSSENTER

Ålesund
4 dager siden
 ...fastlegestillinger og 1 LIS1. Vatne legekontor har 4 fastlegestillinger og 1 LIS1. Haramsøy legekontor har 2 fastlegestillinger og 1 LIS1. Alle legene møtas 1 gang i måneden til allmennlegeutvalg og faglig møte som gir smågruppe-poeng i videreutdanning/etterutdanning. Haram... 

BRATTVÅG LEGEKONTOR

Brattvåg
9 dager siden
 ...Vi leter etter en engasjert fysioterapeut eller en profesjonell med bakgrunn innen helsefag som er nysgjerrig på vår bransje, helst med kompetanse innen idrettsmedisin. Vi søker også etter noen som deler vår lidenskap og interesse for å videreutvikle vår virksomhet. Er... 

Fysioterapeut til OCH Ortopedi Ålesund

Ålesund
Én måned siden
 ..., grupper og lokalmiljø. Tenestene i Livsløp er foruten psykisk helse og rus, helsestasjon, barnevernteneste, pedagogisk fagsenter, lege, fysio-/ergoterapitenesta, integrering, NAV og koordinering og tildeling. Haram kommune er ei ambisiøs kommune der ein har stort... 

HARAM KOMMUNE PSYKISK HELSE- OG RUSTENESTER

Brattvåg
1 dag siden
 ...anestesi Vurdering av henvisingar. Overlegane går i 5 delt vakt med LIS i forvakt Kvalifikasjonar Det søkes etter autorisert lege, med spesialisering innan øre-nese- hals- sjukdomar Fordel med erfaring frå ØNH-avdelingar i Norge God i norsk både munntleg... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
4 dager siden
 ...skriftlig fremstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk  Ønskede kvalifikasjoner Engasjement for faget og utdanning av leger Erfaring med utviklingsarbeid Erfaring innen forskning og vitenskapelig publisering Personlige egenskaper Har gode... 
Ålesund
Én måned siden