...Ålesund sjukehus har ledig to vikariat for lege i spesialisering i revmatologi! Dato...  ...), samt indremedisinsk puslespill-legging på eit komplisert immunologisk bakteppe....  ...og har tilknytta legar, sjukepleiarar, fysioterapeut, ergoterapeut og helsesekretærar. I revmatologisk... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
6 dager siden
Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal (HMR) gir spesialisthelsetenester til alle innbyggjarane i fylket. Med våre omlag 6500 tilsette er vi ein skapande og nytenkande organisasjon som kvar dag står på for at pasientane skal få best mogleg helsetenester...

Lege før turnusteneste

Ålesund
13 dager siden
 ...vernepleiar i perioda 05.08.24-16.03.25 Habilitering av barn og ungdom i Ålesund har tilsett faggrupper som lege, psykolog/psykologspesialist, fysioterapeut, ergoterapeut, vernepleiar, pedagog, sjukepleiar, sosionom og merkantilt personale. Vi arbeider i tverrfaglege... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ADM/STØTTEFUNSKJONER - MOLDE

Ålesund
13 dager siden
 ...rusakutte innleggingar og har 17 døgnplassar. Seksjonen er døgnbemanna. Fagmiljøet er tverrfagleg og inkluderar mellom anna psykiater, legar, sjukepleiarar, vernepleiarar og sosionomar.  Stillinga inneber f.t. 2-delt vaktturnus med arbeid kvar fjerde helg, med to... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND BEHANDLINGSSENTER

Ålesund
8 dager siden
 ...Vi leter etter en engasjert fysioterapeut eller en profesjonell med bakgrunn innen helsefag som er nysgjerrig på vår bransje, helst med kompetanse innen idrettsmedisin. Vi søker også etter noen som deler vår lidenskap og interesse for å videreutvikle vår virksomhet. Er... 

Fysioterapeut til OCH Ortopedi Ålesund

Ålesund
Én måned siden
 ...anestesi Vurdering av henvisingar. Overlegane går i 5 delt vakt med LIS i forvakt Kvalifikasjonar Det søkes etter autorisert lege, med spesialisering innan øre-nese- hals- sjukdomar Fordel med erfaring frå ØNH-avdelingar i Norge God i norsk både munntleg... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
8 dager siden
 ...skriftlig fremstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk  Ønskede kvalifikasjoner Engasjement for faget og utdanning av leger Erfaring med utviklingsarbeid Erfaring innen forskning og vitenskapelig publisering Personlige egenskaper Har gode... 
Ålesund
Én måned siden
 ...Brattvåg Fysikalske Institutt A/S. Ein av fysioterapeutene ved Brattvåg Fysikalske Institutt A/S...  ...A/S sine lokaler.Det er ønskeleg at ny fysioterapeut kjøper seg inn i Brattvåg Fysikalske...  ...ergoterapi, fysioterapi og lege, (***) ***-****,  ****@*****.***... 

BRATTVÅG FYSIKALSKE INSTITUTT AS

Brattvåg
13 dager siden
 ..., grupper og lokalmiljø. Tenestene i Livsløp er foruten psykisk helse og rus, helsestasjon, barnevernteneste, pedagogisk fagsenter, lege, fysio-/ergoterapitenesta, integrering, NAV og koordinering og tildeling. Haram kommune er ei ambisiøs kommune der ein har stort... 

HARAM KOMMUNE PSYKISK HELSE- OG RUSTENESTER

Brattvåg
5 dager siden
 ...fastlegestillinger og 1 LIS1. Vatne legekontor har 4 fastlegestillinger og 1 LIS1. Haramsøy legekontor har 2 fastlegestillinger og 1 LIS1. Alle legene møtas 1 gang i måneden til allmennlegeutvalg og faglig møte som gir smågruppe-poeng i videreutdanning/etterutdanning. Haram... 

BRATTVÅG LEGEKONTOR

Brattvåg
13 dager siden