Vi søker etter en ny butikkmedarbeider til vår bensinstasjon i Kautokeino. Stillingen går ut på å yte kundeservice, salg av varer og generelt vedlikehold/renhold av butikken. Det er en fordel om søker også har kjennskap til bil, da vi har verksted på stasjonen. Ansvarsområder...

CITY VEISERVICE AS

Kautokeino
7 dager siden
 ...Om stillingen NIM har ledig vikariat som økonomi- og personalmedarbeider ved vårt kontor i Kautokeino, for tiltredelse august 2024 eller etter avtale. Vikariatet har en varighet på inntil 12 måneder, med mulighet for fast ansettelse etter denne perioden. Vi ser etter... 

NORGES INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER AVD KAUTOKEINO

Kautokeino
6 dager siden
 ...Kautokeino sokn tilhører Indre Finnmark prosti og inngår i samisk språkforvaltningsområde. Soknet har hovedkirka i Guovdageaidnu, og kirke i Máze. Den norske kirke har todelt ledelse. Det er menighetsråd/kirkelig fellesråd og soknepresten ansatt av bispedømmerådet.... 

KAUTOKEINO SOKN

Kautokeino
4 dager siden
 ...for å bringe Sametinget nærmere vår visjon Sammen styrker vi Sápmi. Førstekonsulent- rådgiver Om stillingen Sametinget har ledig stilling som førstekonsulent / rådgiver i seksjon for språkpolitikk og språkforvaltning. Seksjonen kjennetegnes av at hovedoppgavene... 

SAMEDIGGI SAMETINGET KAUTOKEINO

Kautokeino
12 dager siden
 ...tospråklig kommune, og har et variert kultur- og organisasjonsliv.   Om stillingen Kautokeino kommune, ved avdeling sykehjem, har ledig kortere og lengre vikariat som sykepleier fra snarest. Det vil være muligheter for fastansettelse på sikt, dersom det er ønskelig.... 
Kautokeino
13 dager siden