...I etat for helse og velferd lyses det ut stilling som områdeleder for institusjon og heldøgnsomsorg, da nåværende leder går over i annen lederstilling i kommunen.  Området består av Modumheimen...  ...Personal-, økonomi- og fagansvar. Lede og bidra i utvikling av området.Inneha... 

Spennende lederstilling ledig

Modum kommune
6 dager siden
 ...I innsatsteamet er det ledig en 100 prosent fast stilling som sykepleier. Innsatsteamet skal gi et helhetlig rehabiliteringstilbud i hjemmet. Teamet har fokus på tiltak som øker den enkeltes mestring i eget liv, og som er tilpasset slik at man fremmer muligheten til... 

Vil du være med å gi tverrfaglig oppfølging og rehabiliterin...

Modum kommune
16 dager siden
 ...Ved Ekornstua er det ledig én 60 prosent og én 80 prosent fast stilling som helsefagarbeider/barne og ungdomsarbeider. Stillingene innebærer...  ...tverrfaglig.- Du er fleksibel og endringsvillig.- Du har god helse og liker å være i aktivitet.Vi legger vekt på personlig egnethet... 

Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Ekornstua

Modum kommune
Én måned siden
Har du interesse for arbeid innenfor helsetjenester? Ønsker du en meningsfull sommerjobb? Vi trenger sommervikarer i uke 25-32, og har behov for deg som kan arbeide dag/kveld og/eller natt og helg i turnus. Vi har behov for sommervikarer innenfor følgende virksomheter:...

Sommervikarer i Modum kommune - helse og velferd

Modum kommune
11 dager siden
 ...ettermiddag, kveld og helg må påregnes.  Arbeidsoppgaver - Lede, koordinere og utvikle SLT-arbeidet i Modum og Sigdal kommune...  ...Kartlegging og dokumentasjon  Kvalifikasjoner - Minimum 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning, pedagog med videreutdanning, eller annen... 

Er du interessert i å skape et godt og trygt oppvekstmiljø f...

Modum kommune
5 dager siden
 ...Vi søker en utviklings orientert og fag sterk lærer i norsk. Vi har ledig et vikariat i norsk i inntil 77 % undervisning i perioden 01.08.2024 - 31.12.2024. Undervisningen vil foregå på studieforberedende og yrkesfag. Buskerud videregående skole ligger i Åmot i Modum... 

Norsk undervisningsstilling - Buskerud videregående skole

Modum kommune
6 dager siden
 ...på Vi ber om at du spesifiserer om du er interessert i fulltid eller deltid. Eventuelle spørsmål kan stilles (tidligst 06/05/24) leder Bufar fag & innovasjon Per Egil Westby på mobil (***) ***-****/ ****@*****.*** . NB: vi møter aktuelle søkere fortløpende... 

BUFAR KOMPETANSE AS AVD RINGERIKE

Modum kommune
20 dager siden
 ...Det er ledig to 100 prosent miljøveilederstillinger på Vikersund skole, en fast stilling og et vikariat fra 01.08.2024 - 31.07.2025. Disse stillingene er tenkt til å bidra i arbeidet rundt enkeltelever eller elevgrupper som har utfordringer i skolemiljøet og på SFO. Stillingen... 

Ønsker du å bidra til en trygg og god skolehverdag for alle ...

Modum kommune
22 dager siden
 ...Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS -- rehabiliteringssenter i spesialisthelsetjenesten er det største private rehabiliteringssenteret i Helse Sør-Øst innen nevrologi, hjerneslag, muskel-skjelett lidelser, revmatologi, komplekse og sammensatte lidelser, ortopedi og... 

VIKERSUND BAD REHABILITERINGSSENTER AS

Vikersund
19 dager siden
 ...av desse er om lag 60 tilknytt SFO. Med 40 dyktige tilsette på laget er me opptekne av å ha rom for alle og blikk for den eine. Ledige undervisningsstilling - 100% vikariat skuleåret 2024-2025 Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar og erfaring. Alle fag og... 

100% vikariat - Åmot skule, Vinje

Åmot
8 dager siden
 ...Det er ledig en fast 60% stilling som fagarbeider i Skyssveien barnehage.  Skyssveien barnehagen er 4-avdelings barnehage med barn i alderen 1 -6 år, og har en unik beliggenhet nær skogen som nærmeste nabo.  Skyssveien er en barnehage med «Fysisk aktivitet og friluftsliv... 

Fagarbeider

Åmot
6 dager siden
 ...Vi søker etter en pedagogisk leder i 100% stilling fra og med 1. august 2024. Arbeidsoppgaver Faglig/pedagogisk ledelse og drift av avdelingen Veilede og støtte det øvrige personalet i det pedagogiske/metodiske arbeidet Delegere arbeidsoppgaver til personalet... 

Engasjert pedagogisk leder til Åmot Montessoribarnehage

Åmot
Én måned siden
 ...Fjellsprengning Øst er et nyoppstartet selskap i Kjell Foss konsernet. Daglig leder Kim Bråthen ønsker nå å bygge opp et lite team med erfarne og selvgående bergsprengere, som har evnen til å planlegge og lede utførelsen av alle typer sprengningsoppdrag. Her vil man være en... 

ØST FJELLSPRENGNING AS

Åmot
28 dager siden