...stillinger (faste stillinger og vikariater) ved skolen og ved andre skoler i kommunen....  ...for elevene ~Delta i og bidra til et lærende fellesskap og lærerteam ved skolene ~Fremme...  ...6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæringen. Kommunen ønsker barn og unge som er... 
Sandefjord kommune
2 dager siden
 ...pensjonskasse trekkes med 2 %.   Andre opplysninger Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju... 
Sandefjord kommune
1 dag siden
 ...hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæringen. Kommunen ønsker barn og unge som er...  .... I dag jobber det 53 voksne ved skolen som lærere, assistenter, miljøarbeider...  ...læringsmiljø for elevene ~Delta i og bidra til et lærende fellesskap og lærerteam ved skolene ~... 
Sandefjord kommune
2 dager siden
Om Sandefjord voksenopplæring Sandefjord voksenopplæring er en unik og spennende skole med beliggenhet i Sandefjord sentrum...  ...inkluderende læringsmiljø for elevene ~Delta i og bidra til et lærende fellesskap og lærerteam ved skolene ~Samarbeidet tett med alle våre... 
Sandefjord kommune
13 dager siden
 ...innbyggere og 28 skoler, hvor av 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæringen. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede,...  ...samhandling med lærere/assistenter/fagarbeidere og tillitsvalgte ved å støtte, utfordre og veilede slik at elevene våre får den... 
Sandefjord kommune
6 dager siden
 ...sykepleier/vernepleier ~Kunne prosedyrer, eller være villig til å lære ~Selvstendig og ansvarsbevisst ~Initiativrik og pålitelig ~...  ...Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du trenger ikke sende... 
Sandefjord kommune
13 dager siden
 ...jobbe for et felles mål ~kan tegnspråk, eller er motivert for å lære dette  ~er kreativ og byr på deg selv i samhandling ~liker å være...  ...prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn... 
Sandefjord kommune
2 dager siden
 ...målrettet og systematisk. ~Fortrolig med bruk av/interesse for å lære velferdsteknologi. ~Generell god IKT-kunnskap. ~Har god innsikt...  ...prøvetid er 6 måneder ~Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste ~Du skal ikke sende inn... 
Sandefjord kommune
7 dager siden
 ...Legevakten er en skikkelig spennende arbeidsplass, full fart og masse å lære. Hos oss er det bare flinke folk, med en positiv innstilling og...  ...trekkes med 2%. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Det kreves politiattest... 
Sandefjord kommune
27 dager siden
 ...gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Politiattest kreves. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt... 
Sandefjord kommune
9 dager siden
 ...ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.   Andre opplysninger Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt... 
Sandefjord kommune
8 timer siden
 ...dirigent/kunstnerisk leder  i 10%, forankret i Dagaktivitet for personer med demens.  Det må påbregnes at arbeidstid kan variere noe ved aktiviteter/konserter på ettermiddag og kveld.  Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 10% Stillingstype: Fast Stilling ledig... 
Sandefjord kommune
7 dager siden
 ...trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.     Andre opplysninger    Gjensidig prøvetid er 6 måneder.  Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt... 
Sandefjord kommune
15 dager siden
 ...stilling med langvakter hver 4. helg    Vi har i tillegg behov for sykepleiervikarer som kan bidra til arbeid i helger, ferier og ved fravær.   Stillingstype Vikariater. Ved eventuelle interne omrokkeringer kan andre stillinger bli ledig.   Arbeidsoppgaver ~Pasientmottak... 
Sandefjord kommune
27 dager siden
 ...ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Andre opplysninger Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt... 
Sandefjord kommune
8 timer siden
 ...ansatte trekkes 2% i pensjonsinnskudd.  Andre opplysninger Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt... 
Sandefjord kommune
16 dager siden
Ønsker du å bidra til og har du visjoner om samfunnsutviklingen i Sandefjord kommune? I enhet for byggesak kan du gjøre en forskjell ved å gi innbyggerne god service og veiledning, og behandle byggesaker med kvalitet og effektivitet. Som ansatt i seksjon for Klima- ,... 
Sandefjord kommune
6 dager siden
 ...sykepleiere)/Statens pensjonskasse (lærere). Andre opplysninger Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt... 
Sandefjord kommune
2 dager siden
 ...ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Andre opplysninger Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt... 
Sandefjord kommune
6 dager siden
 ...Sandefjord kommunale pensjonskasse/KLP. Andre opplysninger Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Er dette en stilling som gir deg lyst til å flytte til Sandefjord? Bor du ikke i... 
Sandefjord kommune
21 dager siden
 ...sykepleiedokumentasjon. ~Ivareta et godt samarbeid med alle dagavdelingene ~Ta faglig ansvar for natten ~Veilede andre nattevakter ved behov Kvalifikasjoner ~Autorisert sykepleier som har god faglig innsikt og liker å jobbe selvstendig og tar ansvar. ~Du bidrar... 
Sandefjord kommune
7 dager siden
 ...lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode. Vernepleiere og sykepleiere får lokalt rekrutteringstilskudd ved nyansettelse lik innplassering med minimum 8 års ansiennitet. Ved ansiennitet på 10 og 16 år får vernepleiere og sykepleiere kr. 20... 
Sandefjord kommune
21 dager siden
 ...viktige prinsipper.  Kompetanse om ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) er en fordel da flere av våre beboere kommuniserer ved hjelp av ulike ASK hjelpemidler, dette blir deres språk Vi er frempå med velferdsteknologiske hjelpemidler – og søker hele tiden etter... 
Sandefjord kommune
Én måned siden
 ...etter flere gode ansatte, som i møte med mennesker med funksjonsnedsettelser og deres nettverk viser positivitet, empati og trygghet. Ved enheten bor det 8 beboere som mottar heldøgns omsorg. Flere av beboerne har bemanningsfaktor 2:1, og grunnet arbeidets art jobber det... 
Sandefjord kommune
Én måned siden
 ...ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse ~Gjensidig prøvetid er 6 måneder ~Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste ~Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt... 
Sandefjord kommune
20 dager siden
 ...Veiledning og opplæringsansvar i henhold til Strategisk virksomhet og kompetanseplan. · Ansvar for legemiddelgjennomgang og passeringstest ved avdelingen, samt for nattjenesten. · Påse at kommunens etiske regelverk og verdigrunnlag er forankret i eget område og synlig i... 
Sandefjord kommune
6 dager siden
 ...Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: ca. 30% og består av turnus på dagtid, noe kveld og 1-en lørdag hver 6 uke (mulighet for flere timer ved ferieavvikling og eventuelt sykefravær) Stillingstype: Fast Stilling ledig fra: Etter avtale Arbeidsoppgaver ~Persolig pleie ~... 
Sandefjord kommune
7 dager siden
 ...ansatte trekkes 2% i pensjonsinnskudd. Andre opplysninger Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt... 
Sandefjord kommune
15 dager siden
 ...lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode.  ~Vernepleiere og sykepleiere får lokalt rekrutteringstilskudd ved nyansettelse lik innplassering med minimum 8 års ansiennitet. Ved ansiennitet på 10 og 16 år får vernepleiere og sykepleiere kr. 20... 
Sandefjord kommune
19 dager siden
 ...Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: Fast Stilling ledig fra: 01.08. eller etter avtale. Det kan bli ledige rektorstillinger ved andre skoler i Sandefjord.  Arbeidsoppgaver ~Ansvaret for elevenes resultater samlet sett, eksempelvis elevenes læring og skolemiljø... 
Sandefjord kommune
8 timer siden