...Sandefjord kommune har ca 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvor av 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæringen. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede,...  ...læringsarbeidet, i god samhandling med lærere/assistenter/fagarbeidere og tillitsvalgte ved å... 
Sandefjord kommune
2 dager siden
Om tjenestested Vi skal styrke kommunens planavdeling og søker flere planleggere/prosjektledere. En av stillingene er en seniorstilling med overordnet ansvar for Sandefjords neste kommuneplan (arealdel), samt annet plan- og utredningsarbeid. Øvrige stillinger er rådgiverstillinger... 
Sandefjord kommune
18 dager siden
Om seksjon og tjenestested Seksjon senter og hjemmetjenester, enhet 3, søker etter avdelingsleder for engasjerte og faglig dyktige medarbeidere på Andebu hjemmesykepleie.    Seksjonen er nylig omorganisert med søkelys på hvordan designe en smart, fleksibel seksjon der... 
Sandefjord kommune
2 dager siden
 ...Ledig etter avtale · Kombinert rolle med administrative oppgaver og klinisk arbeid Vil du være en del av vårt team, her på Parken bofellesskap...  ...tilpasset deres behov og forutsetninger. Vi ser etter deg som er engasjert og selvstendig i rollen som sykepleier 1, og som ønsker... 
Sandefjord kommune
2 dager siden
Om Haukerød skole: Haukerød skole er en barneskole med om lag 420 elever og ca. 65 dyktige og dedikerte ansatte. Skolebygget er fra 2013 og plassert sentralt...  .... Skolen har og et forsterket skoletilbud for barn som har særlig behov for tilrettelegging. Den grunnleggende... 
Sandefjord kommune
3 dager siden
 ...Frivilligsentral søker deg som brenner for at barn og unge skal ha et trygt og innholdsrikt fritidstilbud i sitt nærmiljø! Barn og unge er en av frivilligsentralens hovedmålgrupper....  ...~Rekruttering av frivillige ~Sikre at ungdom gis mulighet til påvirkning og innflytelse... 
Sandefjord kommune
16 dager siden
Er du en engasjert og dyktig fagperson med interesse for å arbeide i det kommunale barnevernet har vi...  ...å utvikle tjenesten til det beste for barn, unge og deres familier. Tjenesten er opptatt...  ...i fire avdelinger; småbarn, barn, ungdom og omsorg. I tilegg til stab.... 
Sandefjord kommune
18 dager siden
 ...sykepleiestudenter som kan jobbe i helger og ferier. Du må være ferdig med 2. året på studiet for å søke hos oss.  Legevakten er en skikkelig spennende arbeidsplass, full fart...  ....  Som sykepleiestudent arbeider du som assistent og bistår sykepleier og lege.    Stillingstørrelse... 
Sandefjord kommune
23 dager siden
 ...mennesker med assistansebehov muligheten til å leve et aktivt og mest mulig uavhengig liv. Med en BPA ordning er det brukeren selv, eventuelt med bistand, som organiserer og leder arbeidet med assistentene. Det kreves ingen formell kompetanse for arbeidet, personlig egnethet... 
Sandefjord kommune
3 dager siden
Om tjenestested Seksjon bo- og behandlingssentre i Sandefjord kommune består av flere...  ...innen eldreomsorg. Bo- og behandlingssentrene er lokalisert med et i Andebu, et i Stokke,...  ...fordelt på sykepleiere, fagarbeidere og assistenter. Stillingsinformasjon ~Stillingsstørrelse... 
Sandefjord kommune
11 dager siden
 ...Fremtidslaget!   Seksjon Bolig, Aktivitet og Avlastning (BOA) består av 15 enheter og en...  ...bemannede boliger, avlastning, samt dagtilbud. Det er et mål å være en seksjon som kjennetegnes...  .... Planen omhandler tjenestene til barn, unge og voksne.  Les gjerne mer om det spennende... 
Sandefjord kommune
15 dager siden
Ønsker du å bidra til og har du visjoner om samfunnsutviklingen i Sandefjord kommune? I enhet for byggesak kan du gjøre en forskjell ved...  ...sosialt miljø. Seksjonen Klima-, byggesak- og arealforvaltning er en del av kommunalområdet Miljø og plan sammen med Bydrift, Brann... 
Sandefjord kommune
3 dager siden
 ...stasjonær virksomhet døgnet rundt med et vaktlag på 3 fast ansatte leger i tillegg til fastleger. Legevakta i Sandefjord er kjent for sitt trivelige og gode arbeidsmiljø med godt kvalifisert helsepersonell og nye velutrustede lokaler. Vi utlyser nå ut et vikariat på... 
Sandefjord kommune
5 dager siden
 ...Hei! Er du en aktiv og positiv person som er opptatt av å tilrettelegge/hjelpe andre med å...  ...jeg er på hytta. Jeg har behov for assistenter som kan være med meg i uke 29 og uke 30...  ...det er av interesse. Som min personlige assistent vil du være med å bidra til at jeg får... 

ASSISTERMEG AS AVD OSLO

Sandefjord
Én måned siden
Vil du være en del av vårt team? Bli med oss og bidra til å gjøre en forskjell i menneskets liv. Vi ser etter deg som er engasjert og selvstendig i rollen som sykepleier og som ønsker å være med på å sikre riktig bruk av kompetanse til riktig tid. Er du fleksibel og kunne... 
Sandefjord kommune
18 dager siden
Om Sandefjord voksenopplæring Sandefjord voksenopplæring er en unik og spennende skole med beliggenhet i Sandefjord sentrum.  Skolen består av 2 avdelinger: grunnskole for voksne/FOV og norsk- og samfunnskunnskapsopplæring etter integreringslov/introduksjonslov. Sandefjord... 
Sandefjord kommune
9 dager siden
 ...startet opp som et prosjekt høsten 2022 på initiativ fra frivillige og i samarbeid med Demensforeningen og Sandefjord kommune. I mars...  ...har hatt stor suksess med ulike konsertoppdrag, men først og fremst er det ukentlige øvelser, der sangere og frivillige møtes for å oppleve... 
Sandefjord kommune
3 dager siden
På tide å ta et år på en annen arbeidsplass- for å utforde deg selv? Legevakten er en spennende arbeidsplass, med høy kompetanse blant sykepleierne og hvor latteren sitter løst. Personer som oppholder seg i vår kommune og har behov for øyeblikkelig hjelp kontakter legevakten... 
Sandefjord kommune
23 dager siden
Vi ønsker en lagspiller som skaper positivt engasjement og som sammen med oss bidrar til å heve kvaliteten på arbeidet i avdeling, og ser...  ...gjeldende lover, tariffavtaler og reglement Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale... 
Sandefjord kommune
9 dager siden
Om tjenestested   I seksjon Bydrift gjøres planlegging, saksbehandling, drift og vedlikehold innen vann, avløp, vei og grønt. Seksjon bydrift er en del av kommunalområdet Miljø- og plansaker sammen med Klima, byggesak- og arealforvaltning, Brann og redning, Havn og Eiendom... 
Sandefjord kommune
11 dager siden
 ...Ønsker du å gjøre en forskjell i menneskers liv? Vi ser etter deg som er engasjert og selvstendig i rollen som sykepleier. Vi ser etter deg som er fleksibel og ønsker å være med på å sikre riktig bruk av kompetanse til rett tid. Kunne du tenke deg å jobbe i en hjemmesykepleieavdeling... 
Sandefjord kommune
12 dager siden
 ...avdeling H.  Vi søker deg som elsker faget, som utøver et stort engasjement for arbeidet som utføres, som brenner for tjenesteutvikling og er glad i å prøve ut nye måter å løse oppgavene på. Fleksibilitet og gode samarbeidsevner er en forutsetning. Du vil komme til en... 
Sandefjord kommune
3 dager siden
 ...Vi søker en engasjert og aktiv personlig assistent til en ung jente i Sandefjord. Du vil spille en viktig rolle i hennes hverdag, ved å bistå med...  ...opplevelser. Tjenestemottaker elsker sport og aktiviteter, så det er fint om du som assistent også gjør det.  Være en god... 

Ecura Hjemmetjenester og BPA

Sandefjord
9 dager siden
Om tjenestested Sandefjordbibliotekene omfatter bibliotekene i Andebu, Sandefjord og Stokke. Bibliotekene er viktige arenaer for formidling av litteratur og kunnskap. De er arenaer for demokrati, ytring og debatt samtidig som de er møteplasser for inkludering og mangfold... 
Sandefjord kommune
12 dager siden
Bli med på laget da vel!! Seksjon Bolig, Aktivitet og Avlastning (BOA) består av 15 enheter og en avdeling, som i hovedsak gir tjenester...  ...i heldøgns bemannede boliger, avlastning, samt dagtilbud. Det er et mål å være en seksjon som kjennetegnes av heltidskultur, og vi... 
Sandefjord kommune
18 dager siden
 ...Skjeggerødveien jobber vi målrettet på tvers av ulike yrkesgrupper og gjør hverandre gode. Her får jeg virkelig muligheten til å jobbe...  ...avdelingleder i enheten så min flotte jobb som vernepleier i avdelingen er derfor ledig. Håper du søker" Ann-Helen     Hva kan Avd.... 
Sandefjord kommune
9 dager siden
Om tjenestested Seksjon Senter og hjemmetjenester er fra 2023 delt inn i 3 enheter. Natt-tjenesten er plasert i enhet 3. Natt- tj. yter personlig bistand og helsehjelp til hjemmeboende på natt. Alle hjemmetjenestens dag avdelinger,  i alle 3 enheter er slått sammen til... 
Sandefjord kommune
3 dager siden
 ...Jeg trenger fra Mai av to nye faste assistenter som kan bidra til at hverdagen min går rundt. Det er viktig for meg at du er fleksibel, løsnings orientert, pliktoppfyllende og selvstendig. Jeg er mye ute på farta, å trenger derfor assistenter som har mulighet til å... 

PRIMA ASSISTANSE AS AVD TELEMARK

Sandefjord
25 dager siden
 ...Om Frydenbergsletta bolig Frydenbergsletta er en bolig for mennesker med utviklingshemming, med en heftig appetitt på opplevelser! Våre beboere elsker aktiviteter som langturer, konserter, kino og diskotek – og vi ønsker deg som tør å arrangere og være med på turer... 
Sandefjord kommune
Én måned siden
Seksjon Bolig, Aktivitet og Avlastning (BOA) består av 15 enheter og en avdeling, som i hovedsak gir tjenester til voksne personer med...  ...tjenester i heldøgns bemannede boliger, avlastning, samt dagtilbud. Det er et mål å være en seksjon som kjennetegnes av heltidskultur, og vi... 
Sandefjord kommune
Én måned siden