...med å bidra til at Norges viktigste vei er trygg og fremkommelig? Vi i mannskapsseksjonen bemanner de operative stillingene på Kystverkets 5 hovedfartøy og vedlikeholdslag. Vi har om lag 150 hyggelige og dyktige ansatte på sjø og land som er på arbeid langs hele den norske... 

Mannskapskoordinator

Ålesund
1 dag siden