Søkeresultater: 61 ledige stillinger

 ...gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid Øvrige opplysninger og vilkår Ønsker du flere opplysninger om skolen, se kommunes hjemmesider:  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder... 

Vilberg skole - Lærerstillinger

Eidsvoll (tettsted)
2 dager siden
 ...tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon , stedfortreder Randi E Braaten på tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon eller se kommunens nettsider:  Logg inn for å se kontaktinformasjon Minst to referanser skal oppgis i søknaden. Det er ønskelig med siste leder... 

Barne- og ungdomsarbeider - Stensby barnehage

Eidsvoll (tettsted)
18 dager siden
 ...brukere av tjenesten og samarbeidspartnere både internt og utenfor kommunen. Vi er tilknyttet Gjøvik barnevernvakt. Dine oppgaver vil...  ...eldre enn tre måneder. Hos oss får du lønn i henhold til kommunal tariffavtale mulighet til å utvikle deg faglig med gode... 

Er du en engasjert og faglig dyktig saksbehandler?

Gran
2 dager siden
Arbeidsoppgaver Skape et positivt og støttende læringsmiljø   Planlegge og gjennomføre undervisning i tråd med gjeldende læreplan  Evaluere elevenes progresjon og tilpasse undervisningen etter individuelle behov  Samarbeide med andre lærere og skolens ledelse ...

Lærervikariater til barnetrinn

Lunner
5 dager siden
 ...læreplanverk i skolen. Om stillingen – og mulig endring av stillingen 100 % fast stilling som rektor ved Bjoneroa skole. I Gran kommune pågår det for tiden et arbeid med barnehage- og skolestrukturen. For Bjoneroa sin del kan det innebære at Bjoneroa barnehage, som... 

Vil du være med å forme skolehverdagen hos oss? Fra august 2...

Gran
9 dager siden
 ...Eidsvoll kommune er en kommune i vekst og sammen jobber vi mot krevende og ambisiøse mål.  Vi gir praktisk bistand til mennesker med psykisk utviklingshemming og/ eller andre funksjonsnedsettelser i døgnbemannede boliger, ambulante tjenester, avlastning og arbeid- og aktivitet... 

Helsefagarbeider 50% natt - Frankens

Eidsvoll (tettsted)
2 dager siden
 ...Eidsvoll kommune er i en spennende tid med fokus på tjenesteutvikling og endringsprosesser for å sikre sammenhengende og effektive tjenester. Tilrettelagte tjenester er en ny sammensatt virksomhet hvor det gis praktisk bistand til hjemmeboende, tilrettelagte boliger, avlastning... 

En, to, tre - vi har etablert ny ambulant tjeneste. Vil du o...

Eidsvoll (tettsted)
2 dager siden
 ...hvis det blir aktuelt å tilby et vikariat. Om skolene Gran kommune har syv barneskoler med skolefritidsordning (SFO), to...  ...eldre enn tre måneder. Hos oss får du lønn i henhold til kommunal tariffavtale mulighet til å utvikle deg faglig god opplæring... 

Vikarliste - fagarbeider/assistent for skoleåret 2023/2024

Gran
14 dager siden
 ...journalsystem, akuttrom og skiftestue. Legesentrene har daglegevakt.  Gran kommune er med i GIL (Gjøvik interkommunale legevakt). GIL er legevaktsentral med telefonformidling for Gran og Lunner kommuner. Gran og Lunner kommuner har nattlegevakt på Gjøvik. Gran kommune... 

Kan du tenke deg å jobbe i en kombinasjonsstilling på legeko...

Gran
22 dager siden
 ...i kortere perioder. Det søkes etter både fagarbeidere og assistenter. Om barnehagene Gran kommune har syv kommunale barnehager. Bjoneroa barnehage er en kommunal én-avdelings barnehage med flott beliggenhet på vestsiden av Randsfjorden, og er kommunens eneste... 

Vikarliste - fagarbeider/assistenter for barnehageåret 2023/...

Gran
14 dager siden
 ...innen arbeidet med bedring av vannkvaliteten i resipientene i kommunen og andre miljømessige saker i kommunen. Saksbehandling og forvaltning...  ...til lovverk, forskrifter, normer og retningslinjer innen kommunal forvaltning. God kjennskap til bruk av IT-systemer Svært... 

Avdelingsingeniør

Eidsvoll (tettsted)
22 dager siden
 ...Vi søker dyktige og foroverlente lærere til barneskolene i Gran kommune! Om stillingene Barneskolene har følgende ledige...  ...praksis og personlig egnethet. Hos oss får du lønn etter kommunal tariffavtale mulighet til å utvikle deg faglig et arbeidsfellesskap... 

Vil du være med å forme skolehverdagen hos oss? Vi har ledig...

Gran
9 dager siden
14:I[16442,["956","static/chunks/538ff4e4-07f686ea67fb7f74.js","174","static/chunks/174-1a22bc58d97df6f0.js","496","static/chunks/496-f306a69a0da01aac.js","285","static/chunks/285-b4c3e04a52cfb675.js","9","static/chunks/9-f3c56bae08527d27.js","878","static/chunks/(***) ***-****a739d5a70ff...

Sykepleiere til Eidsvoll legevakt

Eidsvoll (tettsted)
Én måned siden
 ...variert og høyt arbeidstempo Du har god barnevernfaglig forståelse med fokus på barns medvirkning Du kan identifisere det med kommunens verdigrunnlag: Pålitelig, vennlig og modig  Politiattest  Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må... 

Kontaktperson/saksbehandler

Lunner
2 dager siden
 ...organisert under Forebyggende tjenester i Helse- og omsorg. Gran kommune har 2 dagaktivitetssentere, plassert henholdsvis på Skjervum...  ...eldre enn tre måneder. Hos oss får du lønn i henhold til kommunal tariffavtale mulighet til å utvikle deg faglig et arbeidsfellesskap... 

60% fast fagarbeider til dagaktivitet

Gran
22 dager siden
 ...Råholt skole er en 1-7 skole og ligger sentralt til på Råholt i Eidsvoll kommune. Skolen har for tiden 460 elever og 57 ansatte, og er i stadig vekst. Vi har et nytt skolebygg med tilhørende idrettshall og topp moderne fasiliteter for elever og ansatte. Det er gode forbindelser... 

Råholt skole - Lærerstillinger

Eidsvoll (tettsted)
Én måned siden
 ...gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid Øvrige opplysninger og vilkår Ønsker du flere opplysninger om skolen, se kommunes hjemmesider: Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder... 

Eidsvoll verk skole - Lærerstillinger

Eidsvoll (tettsted)
Én måned siden
 ...alle nytilsatte og veiledning til alle nyutdannede Øvrige opplysninger og vilkår Ønsker du flere opplysninger om skolen, se kommunes hjemmesider: Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder... 

Dal skole - Lærerstillinger

Eidsvoll (tettsted)
Én måned siden
 ...Vilberg ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Eidsvoll kommune. Skolen er sentralt plassert nær Eidsvoll sentrum, og er omkranset av Vilberg barnehage, Vilberg skole og Eidsvoll videregående skole. Eidsvollhallen m/svømmebasseng og tilhørende kunstgressbane er nærmeste... 

Vilberg ungdomsskole - lærerstillinger

Eidsvoll (tettsted)
Én måned siden
 ...ferieavvikling i sommer Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende.  Arbeidsoppgaver Bidra til optimalt renhold av kommunens lokaler Daglig renhold, hovedrenhold  og vedlikehold av overflater i kommunale bygg. Renholder benytter manuelt og... 

Renholdere - vikarer

Eidsvoll (tettsted)
Én måned siden