...Opplysninger om enheten Vadsø kommune helse, rehabilitering og omsorg (HRO) søker etter tjenesteleder til Langtidsavdelingen som pr i dag omfatter Bo og omsorg, sykehjemmet og Vidjeveien. Sykehjemmet er nytt fra 2023, med totalt 19 plasser. Bo og omsorg har totalt... 

Tjenesteleder

Vadsø
21 dager siden
 ...Easycruit, og lenke i utlysningen. Om du ikke laster opp vitnemål og attester, medbringes godkjente dokumenter ved intervju.  Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den... 

Vil du være tilkallingsvikar innen skole og/eller SFO ved Va...

Vadsø
2 måneder siden
 ...Familieveileder Opplysninger om enheten Fritid og forebygging er en tjeneste under seksjon for Barn- og Familie i kommunens sektor for Oppvekst og levekår. Vi jobber med å utvikle et godt oppvekstmiljø for den oppvoksende befolkningen. Tjenesten tar del i en større... 
Vadsø
20 dager siden
 ...ansvar for videregående opplæring, samferdsel, tannhelse, kultur, og nærings- og samfunnsutvikling. Vi har virksomheter i alle 18 kommuner i Finnmark, og vi har rundt 1100 ansatte. Sentraladministrasjonen ligger i Vadsø. Tannhelse Har Du et ønske om å forbedre og... 

VADSØ TANNKLINIKK

Vadsø
15 dager siden
 ...Bioingeniør Opplysninger om enheten Behandlende tjenester er en del av kommunens HRO (Helse- Rehabilitering og Omsorg). Enheten består av følgende tjenesteytere: merkantil, helsesykepleiere, sykepleiere, leger, jordmor, laboratorietjenesten og korttidsavdeling... 
Vadsø
12 dager siden
 ...Opplysninger om enheten Vadsø kommune helse, rehabilitering og omsorg (HRO) søker etter tjenesteleder til Langtidsavdelingen som pr i dag omfatter Bo og omsorg, sykehjemmet og Vidjeveien. Sykehjemmet er nytt fra 2023, med totalt 19 plasser. Bo og omsorg har totalt... 

VADSØ KOMMUNE HELSEENHETEN

Vadsø
16 dager siden
 ...ergoterapitjenesten. Tjenesten har tre årsverk tilknyttet fysioterapitjenesten, og i perioder en turnusfysioterapeut. I tillegg har kommunen to 100% driftstilskudd. Ledig stilling Fysioterapitjenesten i Vadsø kommune søker etter en fysioterapeut i 100 % fast... 
Vadsø
Én måned siden
 ...nærhet til natur- og friluftsopplevelser, så vel som nærhet til sentrum, lokalt næringsliv, skole og barnehager. Ta en titt på og kommunens hjemmeside for å se på noen av de mulighetene som finnes i Vadsø by. Generell informasjon Vi ønsker oss medarbeidere med... 
Vadsø
7 dager siden
 ...samordning mellom embetene personalansvar for direktørene  Gjennom jobben kommer du i tett kontakt med overordnede myndigheter, kommuner, andre offentlige etater og private aktører i regionen.  Det følger også en del representasjonsoppgaver med stillingen.... 
Vadsø
14 dager siden
 ...fylkeskommune er en politisk styrt organisasjon. Vi har ansvar for videregående opplæring, samferdsel, tannhelse, kultur, og nærings- og samfunnsutvikling. Vi har virksomheter i alle 18 kommuner i Finnmark, og vi har rundt 1100 ansatte. Sentraladministrasjonen ligger i Vadsø.
Vadsø
26 dager siden
 ...I søknaden oppgis minimum to referanser. Vitnemål og attester kan lastes opp, ev. medbringes til eventuelt intervju. Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige... 
Vadsø
6 dager siden
 ...sørge for at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og... 
Vadsø
12 dager siden
 ...er en politisk styrt organisasjon. Vi har ansvar for videregående opplæring, samferdsel, tannhelse, kultur, og nærings- og samfunnsutvikling. Vi har virksomheter i alle 18 kommuner i Finnmark, og vi har rundt 1100 ansatte. Sentraladministrasjonen ligger i Vadsø.... 
Vadsø
13 dager siden