...utvidelse og vil i 2024 åpne en ny behandlingsavdeling. Hver avdeling har plass til fire ungdommer og er lokalisert på Emma Hjort, i Bærum kommune.  Rusbehandlingen bygger på læringsteoretiske prinsipper og kognitiv atferdsteori og videreutvikles i samarbeid med Bufetat... 

BUFETAT ØST JONG UNGDOMS- OG FAMILIESENTER

Sandvika
28 dager siden
 ...videregående skole har ledig stilling som assisterende rektor. Vår nåværende assisterende rektor tiltrer stilling som rektor i en annen kommune og vi søker hennes etterfølger fra 1. august. Assisterende rektor er rektors stedfortreder og nærmeste sparringspartner, og... 

SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE

Sandvika
18 dager siden
 ...med Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), som har faglig ansvar for behandlingsmodellen. Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med cirka 160 ansatte og cirka 200 fosterhjem, besøkshjem, støttekontakter og... 

BÆRUM KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUS ADMINISTRASJON

Sandvika
17 dager siden
 ...andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside. Sørum... 

Lærer - Sørum skole

Lillestrøm
1 dag siden
 ...Strand, Avdelingsleder, (***) ***-**** Arbeidssted Claude Monets alle 21 1338 Sandvika Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Bærum kommune Referansenr.: 4807315426 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 31.05.2024 Sammen skaper vi et godt og klimaklokt... 

BÆRUM KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER ADMINISTRASJON

Sandvika
17 dager siden
 ...integritet, selvbestemmelsesrett og kulturell og religiøs bakgrunn.   Vi jobber aktivt for å dele erfaringer og kunnskap internt i kommunen og eksternt i ulike fagfora. Ljungbyveien har et tverrfaglig miljø og du vil blant annet jobbe sammen med vernepleiere,... 

Miljøterapeut,miljøarbeider og assistent

Ås
10 dager siden
 ...Liker du å jobbe ute, er nysgjerrig på skogbruk eller bare søker etter en sommerjobb. Da har du en kjempemulighet nå. Åmot kommune i samarbeid med Skogselskapet i Hedmark leter etter ungdom mellom 15-25 år til sommerjobb i skogen. Dette er et sommerjobbtilbud som i... 

Sommerjobb for ungdom - JOB:U 2024

Åmot
8 dager siden
 ...kunnskapen, jobbe med komplekse problemstillinger og har ungdommen og dens familie i fokus. Dersom ledelse og barnevernsarbeid i en stor kommune er noe som vekker din nysgjerrighet, du ønsker å jobbe proaktivt med endring og utvikling for ivaretakelse av ungdom, i og utenfor... 

Avdelingsleder for Ungdomsavdelingen

Drammen
3 dager siden
 ...bostøtte. Bostøtte er en statlig støtteordning for innbyggere i kommunen som har lave inntekter og høye boutgifter. Det er saksbehandler...  ...Saksbehandling knyttet til statlig bostøtte og på sikt også kommunal bostøtte. Som saksbehandler skal du behandle søknader om bostøtte... 

Saksbehandler bostøtte

Drammen
3 dager siden
 ...kr. 569 100 etter ansiennitet og kvalifikasjoner i samsvar med kommunal tariffavtale (kode 655901 Førstekonsulent NAV) God pensjonsordning...  ...3045 Drammen Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Drammen kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.05.2024... 

Vil du bidra til inkludering i arbeidslivet?

Drammen
3 dager siden
 ...og faglige utviklingsmuligheter Fine lokaler med sentral beliggenhet på Helsfyr Gode velferdsordninger Medlemskap i Oslo kommunes pensjons- og forsikringsordninger Trening i arbeidstiden – tilgang til garderober, treningsrom, fysikalsk behandling og gruppetimer... 

Ønsker du å jobbe med teknologi, digitalisering og mennesker...

Oslo
8 dager siden
 ...Enhetsleder Skyssveien barnehage,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Tyttebærstien 2450 Rena Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Åmot kommune Stillingsprosent: 60% Fast Søknadsfrist: 28.05.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Fagarbeider

Åmot
8 dager siden
 ...Vi søker rådgiver innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til Oslobygg KFs byggeprosjekter. Oslobygg KF er Oslo kommune sitt eiendomsforetak for formålsbygg. Vi eier, forvalter, bygger og utvikler offentlige bygg i hovedstaden. Det omfatter barnehager, skoler, omsorgsboliger... 

Vil du være med å følge opp arbeidet med sikkerhet, helse og...

Oslo
3 dager siden
 ...kompetanse, høyt tempo, humor og mangfold • En meningsfylt og samfunnsnyttig jobb • Fleksibel arbeidstid og fleksitidsordning• Oslo kommunes fordelaktige pensjons- og forsikringsordninger• Stillingen lønnes i lønnstrinn 38 - 42 (for tiden mellom kr 605 300,- og 649 400,-... 

Er du vår nye teknisk forvalter servicebil

Oslo
3 dager siden
 ...utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet. Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Den gode skole skaper vi sammen!Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer... 

Realfagslærer - Stav skole

Lillestrøm
8 dager siden
 ...egnethet vektlegges  Vi tilbyr en super arbeidsplass med kolleger og flotte elever  egne kulturskolelokaler sentralt plassert i kommunen  lønn etter gjeldene avtaler  gode pensjons- og forsikringsordninger Andre opplysninger Tilfredsstillende politiattest... 

Slagverklærer

Jevnaker
8 dager siden
 ...hvor ingen dager er like Samarbeid med engasjerte, kompetente og erfarne kollegaer – tverrfaglig samarbeid Lønn i henhold til kommunens lønns- og stillingsregulativ Tiltredelse etter avtale Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester.... 

Hjemmetjenesten Strømsø søker sommervikarer til praktisk bis...

Drammen
10 dager siden
 ...skape en trygg og forutsigbar skolehverdag for både elever og ansatte. Krokstad skole er en barneskole i Krokstadelva, Drammen kommune. Skolen har 550 flotte elever og ca. 70 ansatte i år. Administrasjonen består av en merkantil ansatt, tre avdelingsledere og rektor... 

Skolekonsulent

Drammen
1 dag siden
 ...Samarbeid og veiledning Engasjerte og dyktige skoleledere Lønn etter gjeldende avtaler Andre opplysninger I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før... 

Faglærer på ungdomstrinnet

Tranby
7 dager siden
 ...august 2024 har vi ledig fast stilling som spesialrådgiver i seksjon for styring, ledelse og beredskap ved Byrådslederens kontor i Oslo kommune. Hos oss vil du arbeide tett sammen med seks fagsterke og utviklingsorienterte kollegaer. Vi er pådrivere på strategisk nivå med å... 

Spesialrådgiver

Oslo
7 dager siden
 ...Tett på - målrettet miljøarbeid i NAV er et tilbud til ungdom mellom 16-30 år i Asker kommune. Dette kan være unge som sliter med å fullføre videregående opplæring og som dermed er i en økt risiko for fremtidig marginalisering fra utdanning og arbeidsliv, eller til unge... 

Prosjektdriver og prosjektmedarbeider

Asker
8 dager siden
 ...forebygge utenforskap i et inkluderende fellesskap og et trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Drammen kommune satser på de ansatte, slik at de får best mulig forutsetning for å utvikle gode læringsbetingelser for barn og unge. Veiavangen... 

Vil du være med på å skape læring for fremtiden og gode ungd...

Drammen
10 dager siden
 ...kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Skullerudveien 45 1188 Oslo Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Oslo kommune Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 16.09.2024 Sluttdato: 16.05.2025 Søknadsfrist: 26.05.2024 Epost: Logg... 

Ergoterapeut

Oslo
16 dager siden
 ...skolen i tråd med fagfornyelsen og bidra positivt inn i det profesjonsfaglige felleskapet, så er du den læreren vi ønsker.  Jevnaker kommune har et stort fokus på å sikre inkludering, mestring og fremtidstro for alle barn og unge. Gjennom felles kvalitetsplan for... 

Lærerstillinger

Jevnaker
16 dager siden
 ...Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid...  ...omsorgstjenester til personer med utviklingshemming".   Utsikten er en kommunal heldøgnstjeneste som ivaretar ungdom uavhengig av diagnose og... 

Vi søker engasjerte Miljøterapeut i 100% vikariat til Utsikt...

Lillestrøm
1 dag siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Nordbyveien 49 3038 Drammen Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Drammen kommune Stillingsprosent: 20% Fast Søknadsfrist: 09.06.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Helgestillinger og tilkallingsvikarer

Drammen
10 dager siden
 ...har fokus på å yte og utvikle trygge og gode tjenester med høy faglig kvalitet. Vi har som mål å styrke den faglige kompetansen i kommunen gjennom spissing av fagmiljøer, og vi er opptatt av å legge til rette for faglig oppdatering. Lønnås er for tiden under rehabilitering... 

Lønnås helsehus og rehab., Bærum kommune

Sandvika
18 dager siden
 ...Drammen kommune er landets 7. største kommune med rundt 100 000 innbyggere og 90 fastlegehjemler fordelt på 24 legesentre. Vi har nå...  ...allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksis Kommunal legevakt, med lite pålagt vaktbelastning Det er per i dag... 

Ledig fastlegeavtale ved stabilt og godt driftet legesenter,...

Drammen
8 dager siden
 ...for tiden  Økern, Romsås, Nordtvedt, Furuset, Bøler og Holmlia bad . Idrettsavdelingen har ansvar for drift og forvaltning av kommunens idrettsanlegg, herunder idrettshaller, ishaller, fotballbaner og svømmeanlegg. Som idrettsoperatør har du ansvar for drift av disse... 

Idrettsoperatør/badebetjening.

Oslo
7 dager siden
 ...søker vi dyktige sykepleiere til sommeroppdrag! Centric Care er førsteleverandør av helsepersonell til Bærum, Asker og Drammen kommune. Det betyr at våre sykepleiere alltid vurderes først , og dette gir deg gode sjanser til å lande drømmeoppdraget.  Ser du etter... 

CENTRIC CARE AS

Sandvika
28 dager siden