...attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna... 

SØRSTRAND MARITIME FUS BARNEHAGE AS

Kinn
15 dager siden
 ...kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Hans Blomgate 39 6900 Florø Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Kinn kommune Stillingsprosent: 100% Vikar Søknadsfrist: 26.05.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se... 

Ergoterapeut

Kinn
13 dager siden
 ...Kinn kommune har ledig 1 fastlegeheimel som sjølvstendig næringsdrivande...  ....    Legekontoret har 16 faste heimlar, den eine som...  ...~ Allmennlegeoppgåver. ~ Kommunal legevakt på Sunnfjord medisinske...  ...kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 01.09.2024... 

Fastlege, Legegruppa SMS i Florø

Kinn
3 timer siden
 ...I Bremanger kommune, for tida ved tenestene for menneske med nedsett funksjonsevne avd....  ...Open omsorg indre, er det ledig ei 100% fast stilling som fagarbeidar. Vi arbeider i årsturnus...  ...undervisningspersonale og KLP.no - Kommunal Landspensjonfor andre. Ordningane ein får... 

Bremanger kommune

Bremanger
26 dager siden
 ...Kystekspressen sine båtruter to daglige avganger til Bergen. Aktueller nettsider: florau40.no Florø - Fjord Norway Kinn kommune Westcon Yard Florø er et veletablert verft med lang historie. Vi utfører reparasjon, vedlikehold og modifisering av skip og... 

WESTCON YARD FLORØ AS

Kinn
21 dager siden
 ...Om stillinga I Bremanger kommune, for tida ved tenestene for menneske med nedsett funksjonsevne...  ...Open omsorg indre, er det ledig ei 100% fast stilling som vernepleiar. Vi arbeider i...  ...undervisningspersonale og KLP.no Kommunal Landspensjonfor andre. Ordningane ein får... 

Bremanger kommune

Bremanger
Én måned siden
 ...å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Gunnar Scheldrups veg 31 6723 Svelgen Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Bremanger kommune Stillingsprosent: 100% Vikar Startdato: 01.08.2024 Sluttdato: 31.07.2025 Søknadsfrist: 26.05.2024 Logg inn for å se... 

Ledig årsvikariat som fagleiar skule i 100% stilling frå hau...

Bremanger
14 dager siden
 ...tilsette, og ligg i kommunesenteret i Askvoll kommune.  Vi har frå 02.01.2024 ledig 3...  ...undervisningsstillingar der inntil to av stillingane er faste. Seinare oppstart kan eventuelt avtalast....  ...vere engasjert og fagleg dyktige For fast tilsetjing er det krav om at søkjar har... 

Undervisningsstillingar ved Askvoll skule

Askvoll
Én måned siden
 ...Helse og omsorgstenestene i kommunane står overfor spanande utfordringar på grunn av endra alderssamansetning i befolkninga. Pasientar og brukarar har ofte samansette lidingar, og vi treng stadig dyktige kollegaer som kan bistå med tenestene til brukarane våre.  Kvalifiserte... 

Helseheltar søkes: Bli vår nye kollega innanfor helse-og oms...

Askvoll
29 dager siden
 ...arbeider målretta i høve til språk og resultatleiing. Bremanger kommune arbeider og med satsinga ; «Inkluderande barnehage- og skulemiljø...  ...er hovudtema i satsinga. Frå 01.08.24 er det ledig ei 60% fast stilling som barne- og ungdomsarbeidar, kombinert SFO og skule,... 

60% fast stilling ved SFO

Bremanger
4 dager siden
 ...Avdeling personal, løn og arkiv, er ei ny avdeling i kommunen frå 2.1.2024. Avdelinga er eit kompetansesenter innan lov, avtaleverk, personalpolitiske retningsliner, personaljuss, lærlingar, HMS, IA, AKAN, oppfølging av sjukefråvære og generell rettleiing på personalområdet... 

Er du klar for nye utfordringar innan personal- og økonomifa...

Askvoll
13 dager siden
 ...matservering og arrangement! Hos oss burde du kunne jobbe både dagvakter og kveld/nattvakter. Til den rette personen kan vi tilby ein fast kontrakt med høg stillingsprosent! Nokon av dine arbeidsoppgaver som hotellmedarbeidar vil vere: Inn- og utsjekk av... 

ASKVOLL FJORDHOTELL AS

Askvoll
24 dager siden
 ...tjenesten og være den beste arbeidsplassen for våre medarbeidere. MIO BPA er godkjent leverandør av BPA tjenester i ca. 100 norske kommuner og er en del av Konsernet MIO som er 100 prosent norskeid med erfaring fra 2001. Vår visjon er « vi gir mennesker et bedre... 

Mio BPA

Askvoll
2 måneder siden