...Ønsker du en spennende lederstilling innen psykisk helse og rus med topp motiverte ansatte? Enhet for Livsmestring er en av seks enheter i seksjon for helse og omsorg i Vennesla kommune. Enheten gir tilbud etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester for personer... 

VENNESLA KOMMUNE ENHET FOR LIVSMESTRING

Vennesla
4 dager siden
 ...til enhver tid jobber for å sette barnet og leken i fokus. Vi har et særlig fokus på...  ...foreldre) skal føle seg sett, forstått og hørt. Omsorgen for enkeltbarn står sentralt. Barnet skal...  ...at du har kjennskap til traumebevisst omsorg Gode digitale ferdigheter, både som... 

Pedagogiske ledere - 2 x 100 % vikariat

Vennesla
11 dager siden
 ...helgestillinger ledig for snarlig tiltredelse. Stillingene er på 18, og 22%. Hjemmetjenesten leverer helse- og omsorgstjeneste til brukere i omsorgsboliger på...  ...eller hver 2. helg.  Vi er opptatt av personsentrert omsorg og den enkeltes mulighet til å mestre livet sitt og ser... 

Venneslatunet, Vennesla kommune

Vennesla
10 timer sidenNy
 ...Sommerjobb 2024 - Vil du være med å vedlikeholde kommunen din? Enhet for byggforvaltning og enhet for park og teknisk tilbyr sommerjobb for ungdommer som er bosatt i Vennesla kommune.  Sommerassistentene jobber i team og tilsettes midlertidig i perioder fra 2-6 uker... 

Sommerjobb 2024 - Skoleelever og studenter

Vennesla
18 dager siden
 ...Vennesla kommune søker lærling i , barne - og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget og service- og administrasjonsfaget...  ...Offentleglova § 25).  For arbeid i skoler/SFO, barnehage og helse og omsorg kreves det gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. Denne... 

Lærling

Vennesla
7 dager siden
 ...sykepleierstillinger: 1 fast 100% dag/kveld og 1 fast 60% natt. Begge hver 3.helg. Siden...  .... Dette oppnås ved at det utøves respekt, omsorg, humor og åpen og ærlig kommunikasjon. Vi...  ...politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.... 

Sykepleiere

Vennesla
17 dager siden
 ...Liker du å jobbe med mennesker, har ledig tid og kan stille opp på kort varsel? Da trenger...  ...i flere av våre avdelinger i enhetene i helse- og omsorgsektoren. Det er muligheter for...  ...Ønskelig med erfaring fra arbeid innen helse- og omsorg Gode norskkunnskaper, både muntlig og... 

Tilkallingsvikarer i helse og omsorgssektoren

Vennesla
2 måneder siden
 ...du en trygg voksen som står støtt når barn og unge benytter uhensiktsmessige mestringsstrategier?  Som nattevakt i Humana omsorg og assistanses barnevernsbolig i Kristiansand...  ...lykkes hos oss?  Du har en bachelor innen helse- og sosialfag eller relevante fagretninger,... 

Kan du stå i krevede situasjoner med barn og unge?

Kristiansand kommune
17 dager siden
 ...ting enn å jobbe i sommer?   Når du jobber turnus hos Humana omsorg og assistanse i Sør, får du enten syv eller 14 døgn fri mellom arbeidsperioder...  ...bygger raskt gode relasjoner  Du er ønskelig med bachelor i helse- og sosialfag.  Vi søker også etter deg som er student-... 

Vil du ha en sommerjobb med lange friperioder med full lønn?

Kristiansand kommune
17 dager siden
 ...Finnes den perfekte avdelingslederen? Svaret på det er ja. En god del av dem jobber allerede hos oss i Humana omsorg og assistanse. Skulle vi laget en beskrivelse basert på deres kompetanse og personlige ferdigheter, hadde vi ikke fått plass i en skarve stillingsannonse... 

7 gode grunner til å søke jobb som avdelingsleder hos Humana...

Kristiansand kommune
11 dager siden
 ...barnehageåret 2023/24 vil det bli behov for assistenter, barne- og ungdomsarbeidere og barnehagelærere til kortere eller lengre vikariater...  ...både ute og inne Ivareta barnas behov gjennom omsorg, trygghet, støtte og lek Delta i planlegging og tilrettelegging... 

Tilkallingsvikar i barnehage 2023/24

Vennesla
2 måneder siden
 ...til enhver tid jobber for å sette barnet og leken i fokus. Vi har et særlig fokus på...  ...foreldre) skal føle seg sett, forstått og hørt. Omsorgen for enkeltbarn står sentralt. Barnet skal...  ...at du har kjennskap til traumebevisst omsorg Gode digitale ferdigheter, både som... 

VENNESLA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Vennesla
12 dager siden
 ...Dyreklinikk Vennesla AniCura Vennesla Dyreklinikk er en velutstyrt, lys og moderne dyreklinikk som ligger sentralt i Vennesla sentrum. På...  ...holdning, god kommunikasjonsevne, gode samarbeidsevner og omsorg for dine kolleger. Du har også evne til å håndtere stress, travle... 

AniCura Norge

Vennesla
19 dager siden
 ...være assistent i Aberia er ikke dine formelle kvalifikasjoner, men dine personlige egenskaper! Men har du høyere utdanning innen helse og sosial, er vi spesielt interessert i å høre fra deg. Det viktigste er at du klarer å støtte, bidra og hjelpe i hverdagen. 20... 

Har du lyst på en jobb der du er med å gjør en forskjell, ka...

Grimstad
7 dager siden
 ...Bli med å styrke laget! Kristiansand kommune har 115 000 innbyggere og er Agders største arbeidsgiver. Vi er over 9000 ansatte med allsidige oppgaver innen et bredt spekter av tjenesteområder. Som en av landets største kommuner trenger vi stadig nye, engasjerte og motiverte... 

Helsesykepleier

Kristiansand kommune
1 dag siden
 ...måte å organisere praktisk bistand for personer med nedsatt funksjonsevne. Ordningen omfatter hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål og hjelpen gis både i og utenfor hjemmet.  Hun er i starten av 30-årene og bor i egen leilighet, litt utenfor Kristiansand sentrum.... 

BPA-assistenter til sprek dame i Kristiansand

Kristiansand kommune
17 dager siden
 ...for å gjøre våre elever best mulig rustet for videre arbeidsliv og skolegang. Elevene møter en skolehverdag preget av elevaktiv læring...  ...Studiespesialisering (ST), Bygg- og anleggsteknikk (BA), Helse- og oppvekstfag (HO), Elektro og datateknologi (EL), Salg, service... 

Faglærer i Teknologi og Industrifag (TIF) Vg1

Vennesla
11 dager siden
 ...Velkommen til Grimstad kommune! Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk...  ...tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4 Epost: Logg inn for å se... 

100 % fast stilling som booppfølger

Grimstad
1 dag siden
 ...Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til den kliniske virksomheten... 

Spesialutdannet sykepleier/ sykepleier/ vernepleier med spes...

Kristiansand kommune
1 dag siden
 ...Bli med å styrke laget! Kristiansand kommune har 115 000 innbyggere og er Agders største arbeidsgiver. Vi er over 9000 ansatte med allsidige oppgaver innen et bredt spekter av tjenesteområder. Som en av landets største kommuner trenger vi stadig nye, engasjerte og motiverte... 

Sommervikarer og tilkallingsvikarer - Brukerstyrt personlig ...

Kristiansand kommune
17 dager siden
 ...samarbeid med resten av barnehagepersonalet, hjem og lokalsamfunn gi barna et positivt...  ...lære. Arbeidsoppgaver Gi barn daglig omsorg og sørge for mat, godt stell, søvn og hvile...  ...også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4... 

MARKVEIEN KULTURBARNEHAGE

Grimstad
10 dager siden
 ...stor barnehage med plass til over 100 barn og vi holder til i lyse, fine lokaler som ble...  ...i barnehagen. Stillingen favner vidt, fra omsorg og lek med enkeltbarn til samlinger for...  ...Barnehageerfaring er ønskelig. God fysisk og psykisk helse slik at du kan være aktiv... 

LÆRINGSVERKSTEDET MYRÅSEN BARNEHAGE

Grimstad
4 dager siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor innen psykososial helse Sammen om kunnskap Når engasjerte mennesker samles om...  ...mulig. Universitetet i Agder kombinerer Sørlandets unike varme og nærhet med førsteklasses vitenskapelig, teknologisk og kunstnerisk... 
Grimstad
Én måned siden
 ...Ringåsen tilbyr avlastning til barn- og unge med psykisk utviklingshemning, kommunikasjonsvansker...  ...til daglig hjemme hos familiene sine. God omsorg, meningsfulle aktiviteter og utvikling hos...  ...Tiltredelse etter avtale. Studenter innen helse, sosial eller pedagogiske fag oppfordres... 

Helgestillinger 3x14 % fast ved Ringåsen avlastning

Kristiansand kommune
1 dag siden
 ...Er du opptatt av gode relasjoner og setter leken høyt? Vi søker barnehagelærer i svangerskapsvikariat...  .... Ivareta barnas behov gjennom lek og omsorg Være med på å utvikle det pedagogiske...  ...og muntlig minimum B2. En god helse, slik at du kan være en aktiv voksen sammen... 

LÆRINGSVERKSTEDET EIDET BARNEHAGE

Kristiansand S
4 dager siden
 ...Vi i Aberia UNG er i stadig vekst og vi skal nå etablere en ny institusjon her i Agder...  ...førstelinjen. Du har universitetsutdannelse innen helse- og sosialfaglig bachelorgrad. Det er...  ...landet fra nord til sør, med blant annet omsorgs- og avlastningstjenester, barnevern,... 

ABERIA UNG AS AVD ADMINISTRASJON

Kristiansand S
4 dager siden
Jappa skole har behov for barne- og ungdomsarbeider / miljøarbeider som kan bidra til inkludering, samt trygt og godt skolemiljø i skolehverdagen...  ...20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4... 

JAPPA SKOLE

Grimstad
3 dager siden
 ...Vi trenger lærer i fast stilling Skole og SFO i Iveland Iveland skole er en 1.-10.-skole lokalisert på Birketveit med i underkant...  ...Personalet har de siste årene fått god kompetanse på traumebevisst omsorg, og har fokus på relasjonsbygging. Skolen vil skoleåret... 

Lærer, fast stilling

Iveland
1 dag siden
 ...tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering (ST), Kunst, design og arkitektur (KDA), Medier og kommunikasjon (MK),...  ...Personlige egenskaper Du har høye ambisjoner kombinert med omsorg for både elever og ansatte Du er en tydelig og trygg leder... 

TANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Kristiansand S
10 dager siden
 ...medisinsk faglig rådgiver i 50 - 100 % stilling, i seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet. Seksjonen har ansvar for å understøtte det...  ...kravene i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, noe som innebærer at det må jobbes med både... 

Medisinsk faglig rådgiver

Kristiansand kommune
11 dager siden