...og lavere makspris i barnehage. Balsfjordskolen består av 4 kommunale skoler med ca. 600 elever. Det overordnede målet for Balsfjordskolens...  ...1 gang i mnd. I tillegg er enhetsleder ved Storsteinnes skole fast deltaker i arbeidsutvalget for politirådet. Storsteinnes... 

STORSTEINNES SKOLE

Storsteinnes
4 dager siden
 ...utfordringer i en meningsfull og variert jobb. Vi har ledig to faste stillinger i 100 %. Stillingene er i turnus med jobb hver 3. helg...  ...og løsningsorientert Vi tilbyr Pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse (KLP) Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar... 

BALSFJORD KOMMUNE HJEMMETJENESTEN STORSTEINNES

Storsteinnes
5 dager siden
 ...musikklærere, og har et ønske om å tilby både dans og visuell kunst som faste undervisningstilbud. Kulturskolen tilbyr desentralisert...  ...med gjeldende lovverk Pensjonsordning i Statens pensjonskasse (SPK) / Kommunal landspensjonskasse (KLP) Dyktige medarbeidere og et trivelig... 

BALSFJORD KOMMUNE KULTURSKOLEN

Storsteinnes
5 dager siden
 ...Helsefagarbeider, fast 75 % stilling natt, ved rus og psykisk helse/miljøtjenesten Om Balsfjord kommune Balsfjord kommune har...  ...arbeidsplassen Tverrfaglig samarbeid er i fokus Pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse (KLP) Generell informasjon Aktuelle... 
Storsteinnes
4 dager siden
2 x Sykepleier i 100 % fast stilling ved Balsfjord bo- og servicesenter Om oss Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst...  ...arbeidstedet og kommunen Vi tilbyr Pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse (KLP) Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar... 
Storsteinnes
4 dager siden
 ...omsorgsbase i Rus og psykisk helse, hvor 1 av stillingene er 100 % fast, 5 engasjementer fra 50-100 %. Stillingsstørrelse kan justeres...  ...generelt i samsvar med gjeldende lovverk Pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse (KLP) Generell informasjon Aktuelle søkere... 
Storsteinnes
24 dager siden
 ...Stillingen er ledig fra 17.06.2024 t.o.m. 16.06.2025, med mulighet for fast ansettelse.  Arbeidsoppgaver: Medansvar for daglig drift av...  ...generelt i samsvar med gjeldende lovverk Pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse (KLP) Generell informasjon Aktuelle... 
Storsteinnes
25 dager siden
 ...viktig faktor for ansettelse  Vi tilbyr Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk Pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse (KLP) Fleksibel arbeidstid Godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer Fokus på tverrfaglig samarbeid... 
Storsteinnes
Én måned siden
 ...sykepleier har 10.000 kr i påslag på lønn. Funksjonstillegg ifh delegerte oppgaver/fagutvikling 20.000 kr. Pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse (KLP) Gratis parkering Kompetansemidler ved utdanning mot bindingstid Rekrutteringstilskudd på 50.000... 

BALSFJORD KOMMUNE HJEMMETJENESTEN STORSTEINNES

Storsteinnes
5 dager siden
 ...bruker står i sentrum Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk Medlevertillegg Pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse (KLP) Rekrutteringstilskudd på 50.000 kr til nytilsatte vernepleiere i kommunen Kompetansetilskudd ved utdanning... 
Storsteinnes
7 dager siden
 ...viktig faktor for ansettelse  Vi tilbyr Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk Pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse (KLP) Generell informasjon Søknad, CV og vedlegg (vitnemål og attester) må sendes elektronisk via lenke på... 

BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Storsteinnes
3 dager siden
 ...Renholder på Hatteng i fast 20% Om oss Grensekommunen Storfjord vil ha deg som...  ...hos oss i tillegg til primærnæringene og kommunal tjenesteproduksjon. Vi vil gjerne ha flere...  ...Arbeidsoppgaver ~ Ukentlig renhold kommunale bygg Hatteng. Vi tilbyr ~ Samfunnsnyttig... 
Oteren
12 dager siden
 ...Faste lærerstillinger og vikariat i Storfjordskolen Om oss i Storfjord kommune...  ...hos oss i tillegg til primærnæringene og kommunal tjenesteproduksjon. Vi vil gjerne ha flere...  ...Storfjordskolen Storfjordskolen består av to kommunale grunnskoler. Hatteng skole er en 1-10... 
Oteren
Én måned siden
 ...Vedlikeholdsleder, (***) ***-**** Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Cargill/Ewos Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Cargill Aqua Nutrition Norway (tidligere EWOS Norge) produserer og selger fôr til oppdrettsfisk, i hovedsak laks og ørret. Vi... 

EWOS AS AVD STORSTEINNES

Storsteinnes
5 dager siden
2 faste 100 % lærerstillinger, og inntil to 100 % midlertidige lærerstillinger på 1.-10.trinn Om Balsfjord kommune Balsfjord...  ...Mestervik, Malangseidet og Sand.  Balsfjordskolen består av 4 kommunale skoler med ca. 600 elever. Det overordnede målet for... 
Nordkjosbotn
25 dager siden
 ...Fagleder i fast stilling og flere midlertidige lærerstillinger ledig ved Malangen skole Malangen skole på Mestervik Malangen...  ..., Malangseidet og Sand. Balsfjordskolen består av 4 kommunale skoler med ca. 600 elever. Det overordnedne målet for Balsfjordskolens... 
Meistervik
26 dager siden
 ...Malangshalvøya. Balsfjordbarnehagen består av 4 kommunale og 2 private barnehager som ligger...  ...gi et godt barnehagetilbud. Det er ledig fast stilling 100% fra 150824 i Mestervik...  ...gjeldende lovverk ~ Pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse (KLP) Generell informasjon... 
Meistervik
6 dager siden
 ...serviceorientert. Arbeidsoppgaver Drift og vedlikehold av kommunale bygg Bassengdrift (det vil bli gitt opplæring) Utføre,...  ...viktige arbeidsplasser hos oss i tillegg til primærnæringene og kommunal tjenesteproduksjon. Vi vil gjerne ha flere samfunnsbyggere på... 

STORFJORD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Oteren
3 dager siden
 ...pasientforløp. Vi tar imot pasienter fra fastlege, legevakt og spesialisthelsetjenesten og...  ...få bo lengst mulig hjemme.  Vi har faste ledige stillinger for helsefagarbeidere:...  ....t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid. Søkere... 

MÅLSELV HELSETUN

Bardufoss
4 dager siden
 ...i kommunen. Mange av oppgavene vil være knyttet til å videreutvikle eller skape flerkulturelle møtepunkter i samarbeid med andre kommunale enheter og frivillige lag og foreninger. Sammen ønsker vi å skape arenaer med et mangfold av opplevelser innen idrett, friluftsliv... 

BALSFJORD KOMMUNE FLYKNINGSTJENESTE FLYKTNINGETJENESTEN

Nordkjosbotn
5 dager siden
 ...som er gjennomført i utdanningen. Gjelder alle søkere. Tilsettingsvilkår: Lønn i h.h.t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid. Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål. Etter... 

KARLSTAD OPPVEKSTSENTER AVD SKOLE

Karlstad
3 dager siden
 ...ansettelse  Vi tilbyr Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk Pensjonsordning i Statens pensjonskasse / Kommunal landspensjonskasse (KLP) Generell informasjon Søknad, CV og vedlegg (vitnemål og attester) må sendes elektronisk via lenke... 
Nordkjosbotn
27 dager siden
 ...94750 Arbeidssted Bardufoss Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Forsvaret Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 25.04.2024 En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for... 

FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON FLO

Bardufoss
3 dager siden
 ...i fokus Arbeidstid: Stillingen inngår i turnus med jobb hver andre helg Stillingsomfang : 48 % stilling Stillingstype: fast Tiltredelse: Etter nærmere avtale Spørsmål om stillingene kan rettes til butikksjef Tone Olsen tlf: (***) ***-**** Søknadsfrist... 

EXTRA OLSBORG 2732

Moen
3 dager siden
 ...Fleischers vei 6 9325 Bardufoss Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Forsvaret Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 25.04.2024 En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for... 

FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON FLO

Bardufoss
3 dager siden
 ...07407 Arbeidssted Bardufoss Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Forsvaret Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 25.04.2024 En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for... 

FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON STAB FLO/STAB

Bardufoss
3 dager siden
 ...livssituasjon og skape utviklingsmuligheter. De ansatte på våre institusjonstiltak går i "medleverturnus" (3+7+4+7). Nattevakter i fast turnus følger medlever turnus. Arbeidstid våken nattevakt 23:00 – 07:00, dette utgjør 60% stilling.  Det kreves politiattest iht.... 

Stendi AS

Bardufoss
2 måneder siden
 ...Balsfjord kommune lyser ut inntil 5 stillinger som lærer, både faste og midlertidige. Vi har behov for lærere til grunnskole for voksne...  ...man ønsker, spesifiser stillingsstørrelse og om du ønsker fast jobb. Grunnskole for voksne tilbyr undervisning i fagene engelsk... 
Nordkjosbotn
26 dager siden
 ...Arbeidssted 9325 Bardufoss Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Forsvaret Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 05.05.2024 En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge... 

HÆRSTABEN HST

Bardufoss
3 dager siden
 ...operasjonell støtte, (***) ***-**** Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Forsvarsbygg Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 29.04.2024 Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for... 

FORSVARSBYGG REGION NORD

Bardufoss
6 dager siden