...fleksitidsordning kjekke kollegaer  pensjonsordning i Haugesund kommunale pensjonskasse Kontaktinformasjon Jan Ove Solstrand,...  ...brannvesen Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 29.04.2024 Haugesund kommune bygger sin virksomhet... 

HAUGESUND KOMMUNE BRANN- OG REDNINGSVESENET

Haugesund
4 dager siden
 ...Startpakke for vernepleier/sykepleier som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr. 20.000,-, ytterligere kr. 20.000,- dersom vernepleier/... 

HAUGESUND KOMMUNE ØIVIND SKALDASPILLARS VEG 7 PU

Haugesund
5 dager siden
 ...Vi har ledig 3 faste 100 % stillinger som operasjonssjukepleiar ved Haugesund sjukehus.Stillingane er i 3-delt turnus, med arbeid kvar...  ...Helse Fonna HF Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.04.2024 Helse Fonna har rundt 4000... 

Operasjonsenhet, Helse Fonna HF

Haugesund
3 dager siden
 ...betre psykisk helse og meistring i kvardagen. Vi har no ledig to faste stillingar for sjukepleiar BUP Haugesund gir tenester på...  ...Helse Fonna HF Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 21.04.2024 Helse Fonna har rundt 4000... 

HELSE FONNA HF HAUGESUND BUP DØGNAVDELING

Haugesund
6 dager siden
Lillesund skole ligger midt i hjertet av Haugesund.  Vi har nå ledig en spennende fast stilling som sosiallærer. Vi ser etter en engasjert og dyktig person som vil bidra til å styrke vårt inkluderende og multikulturelle læringsmiljø. Stillingen er 100% fast, hvorav 70%... 

LILLESUND SKOLE

Haugesund
12 dager siden
 ...videregående skole har fra 1. august 2024 ledig inntil 2 x 100 % faste stillinger på tilrettelagt opplæring – Arbeidstrening....  ...fylkeskommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 01.05.2024 Rogaland fylkeskommune er en av fylkets... 

HAUGALAND VIDEREGÅENDE SKOLE

Haugesund
5 dager siden
Om Falck Vi i Falck Norge leverer helse- og karrieretjenester over hele landet og bidrar hver dag til bedre helse og et godt arbeidsliv. Hos oss får du muligheten til å gjøre en forskjell i andres liv -- og for samfunnet. Du blir en del av et omfattende og kompetent...

FALCK NORGE AS AVD HAUGESUND

Haugesund
7 dager siden
 ...Hva vi ser etter Vi lyser ut fast stilling 50 %, oppstart etter - Haugesund. Kvalifikasjoner: ~3-årig helsefaglig høyskoleutdanning (gjerne fysioterapeut/ergoterapeut, men ikke et krav) ~ Ovenstående kan erstattes med annen relevant utdanning og veilederkompetanse... 

BUFAR KOMPETANSE AS AVD ROGALAND NORD - HAUGESUND

Haugesund
5 dager siden
På vegne av spennende samarbeidspartner søker vi Teknikere med enten mekanisk eller elektronisk bakgrunn til å styrke teamet innen subsea-utstyr, havvind og ROV. Selskapet opererer innenfor subsea-industrien og har behov for dedikerte mekanikere og elektrikere med bakgrunn...

PEOPLE OF NORWAY AS

Haugesund
14 dager siden
 ...kommune å bo i. Avdelingen har ansvar for den daglige drift av kommunale lekeplasser, uteområder kommunale bygg, parker og friområder....  ...kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.04.2024 Haugesund kommune bygger sin virksomhet... 

HAUGESUND KOMMUNE TEKNISK ENHET

Haugesund
4 dager siden
 ...fordeles etter ønske fra legene og kompenseres med egne satser utover fast lønn. Det er ingen legevaktplikt tilknyttet stillingene....  ...Tilbudet er for pasienter innen somatikk/rus/psykiatri som trenger en kommunal hasteplass.    ~ Gruppe lindrende har 8 senger. Dette er et... 

Leger - Sentrum behandlingssenter

Haugesund
5 timer siden
 ...avdelinger med totalt 60 korttidsplasser. Avdelingene leverer kommunale tjenester innen mottak, øyeblikkelig hjelp, lindrende behandling...  ...høy sykepleiedekning og dyktige helsefagarbeidere. Enheten har fast ansatte leger, samt fysio- og ergoterapitjenester. Det er ca 100... 

SENTRUM BEHANDLINGSSENTER

Haugesund
11 dager siden
 ...etasje ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus og leverer kommunale tjenester innenfor fagfeltet.  Pasienter som er innlagt i...  ...hjemreise, men vi har også pasienter i avdelingen i påvente av fast sykehjemsplass. Blir hjemreise aktuelt planlegges det i... 

Sentrum behandlingssenter - Avdeling for rehabilitering og k...

Haugesund
10 dager siden
 ...avdelinger med totalt 60 korttidsplasser. Avdelingene leverer kommunale tjenester innen mottak, øyeblikkelig hjelp, lindrende behandling...  ...høy sykepleiedekning og dyktige helsefagarbeidere. Enheten har fast ansatte leger, samt fysioterapi- og ergoterapitjenester. Haugesund... 

SENTRUM BEHANDLINGSSENTER

Haugesund
3 dager siden
 ...Vikarformidling ønsker flere engasjerte og dyktige tilkallingsvikarer til våre barnehager i Haugesund kommune. I tillegg til våre 5 kommunale barnehager tilbyr vi vikartjenester for Pedagogisk Støtteenhet som gjør en viktig jobb i de private barnehagene i Haugesund. Å... 

Tilkallingsvikar innen barnehage

Haugesund
2 måneder siden
 ...et tverrfaglig forskningssenter ved Høgskulen på Vestlandet. SOFV forsker komparativt på velferdstjenester, med hovedfokus på de kommunale helse- og omsorgstjenestene, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.Forskningen vår er praksisnær, med hovedvekt på samfunnsvitenskaplige... 
Haugesund
28 dager siden
 ...innsats er sentralt i dette arbeidet. Vi har nå ledig 100% fast stilling som spesialpedagog. For barnehageåret 2024/2025 vil stillingen...  ...kino, bibliotek, kulturskolen og fritidsklubb. Kommunen har 7 kommunale barnehager og 3 private barnehager som er drevet av FUS... 

Tysvær kommune Barnehage

Aksdal
2 dager siden
 ...Me søker: Sjølvstendig næringsdrivande fastlege som er ansvarleg, handlekraftig, fleksibel og som likar å arbeide med mennesker....  ...og god fastløn for vaktarbeidet ~ Kommune kan tilplikte  20% kommunale oppgåver i stillinga Kvalifikasjonar: Spesialist i allmennmedisin... 

VIKEDAL LEGEKONTOR

Ølen
5 dager siden
 ...Vår styrke er vårt engasjement og tradisjoner med omsorg for hele mennesket, siden 1940. Om stillingen Stillingen er 14 %-17% fast, hver 3.helg Seksukers turnus Tiltredelse etter avtale Muligheter for ekstravakter Informasjon om stillingen Vi søker... 

Miljøarbeider/ miljøterapeut (helg)

Haugesund
4 timer siden
 ...og faglig refleksjon godt klinisk blikk personlig egnenhet Du kan: jobbe selvstendig ta imot veiledning  Vi tilbyr Fast stilling med stillingsprosent på 40,62%, 27,69% og 24,76% Lønn fastsatt etter gjeldende tariff og avtaler. God seniorpolitikk.... 

Vardafjell boliger, Haugesund kommune

Haugesund
1 dag siden
 ...Er du på jakt etter ein spennande jobb? Høyresentralen ved Haugesund sjukehus søker no audiograf til fast stilling ved ØNH-poliklinikk.    ØNH-poliklinikken held til i trivelege lokaler og arbeidsmiljøet er godt. Alt medisinsk teknisk utstyr i hørselsentral er oppgradert... 

HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS

Haugesund
6 dager siden
 ...arbeid, der vi jobber for at alle våre elever skal oppleve mestring og tilhørighet i et varmt og inkluderende fellesskap. Det er ledig fast 100% stilling som sosiallærer for barnetrinnet. med undervisningsplikt på ca. 30% . Denne vil inngå i team med sosiallærer på... 

SKÅREDALEN SKOLE

Haugesund
4 dager siden
 ...skole Har du lyst på en stilling hvor du virkelig kan gjøre en forskjell? Fra oppstart skoleåret 2024-25 vil det være ledig en 100 % fast stilling ved Solvang skole, fordelt som 70 % sosiallærer og 30 % lærer. Vi trenger deg som er god på å skape trygge relasjoner, som... 

SOLVANG SKOLE

Haugesund
6 dager siden
Ved Karmsund videregående skole er det ledig 1 fast 100% stilling som spesialpedagog ved tilrettelagt avdeling. Stillingene er på gruppa hverdagslivstrening. Avdelingen søker etter personer med utdannelse og erfaring innen spesialundervisning og undervisningskompetansen... 

KARMSUND VIDEREGÅENDE SKOLE

Haugesund
5 dager siden
 ...omsetning på 2 milliarder kroner. Våre kunder er i første rekke forsikringsselskaper, men vi har også prosjekter innenfor eiendom, kommunal og offentlig sektor, og for private kunder. Vi er svært fokusert på miljø og jobber målrettet mot en bærekraftig virksomhet og FNs... 

RECOVER HAUGESUND

Haugesund
6 dager siden
Da en av våre ansatte skal over i annet type arbeid, søker vi etter kjøkkenassistent til vårt ene kjøkken i barnehagen. Stillingen kan og kombineres med jobb på avdeling ( i tillegg), om ønskelig. Arbeidsoppgaver: Lage mat, både varm og kald, til små og store sultne...

STIFTELSEN NORHEIM BARNEHAGE

Karmsund
6 dager siden
 ...og skriftlig på norsk/skandinavisk og engelsk Kjennskap til kraftelektronikk, frekvensomformere og PLS systemer Vi tilbyr Fast stilling i en ingeniør/installatør bedrift Konkurransedyktige betingelser Gode pensjonsordninger Muligheter for personlig utvikling... 

LEVEL POWER & AUTOMATION AS

Haugesund
12 dager siden
 ...underavdelingens egne inspektører i samarbeid med inspektører fra Sjøfartsdirektoratets lokale tilsynskontorer. Utlysningen gjelder én fast stilling som seksjonssjef i Underavdeling lasteskip og flyttbare innretninger. Stillingen innebærer personalansvar for 18 av... 

SJØFARTSDIREKTORATET HOVEDKONTORET

Haugesund
10 dager siden
 ...og delvis av anerkjente klasseselskap. Utlysningen gjelder to faste stillinger, hovedsakelig innenfor det nautiske fagfeltet....  ...Sjøfartsdirektoratet Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 21.04.2024 Sjøfartsdirektoratet er et... 

SJØFARTSDIREKTORATET STASJON HAUGESUND

Haugesund
11 dager siden
 ...og Karmøy kommuner. Opplæring vil bli gitt. Må beherske norsk eller engelsk samt ha førerkort klasse B. Vi søker personer til fast stilling og som prosjekt - ferievikarer. Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Renholdere i Haugesund og Karmøy

Haugesund
7 dager siden