...Daglig leder for Bergen kommunale Kystkultursenter AS / Bergen kystkultursenter frivilligsentral (BKKS) med følgende oppgaver: · Være daglig leder for BKKS med ansvar for videre utvikling og strategi i henhold til kommunens føringer. · Drift av Kystkultursenteret... 

Bergen Kommunale Kystkultursenter as/Frivilligsentral

Bergen
16 dager siden
 ...Vi har ledig 4 faste helgestillingar, pt. 3 kvar helg for sjukepleiar-, helsefag-, medisinarstudentar og hjelpepleiarar ved kirurgisk...  ...Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Helse Bergen Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 15% Fast Søknadsfrist: 29.02.2024... 

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Bergen
6 dager siden
 ...Kontaktinformasjon Linda Rykkel, Avdelingsleder, (***) ***-**** Arbeidssted Ulriksdal 8 5009 Bergen Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Haraldsplass Diakonale Sykehus Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 03.03.2024... 

HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS AS

Bergen
10 dager siden
 ...vekedagar og 20 sengeplassar på helg. Vi søker to driftige pleieassistentar som er klare for å utvikle seg sjølv fagleg. Vi tilbyr 20% fast stilling kvar tredje helg i tredelt turnus, med moglegheit for 100% stilling om sommaren og ekstravakter. Gode moglegheiter for... 

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Bergen
1 dag siden
 ...MST-teamet i Bergen har ledig 1 fast stillling og moglegheit for at det blir ledig inntil 2 vikariater 100 % stilling som MST-terapeut. Fortrinnsvis som psykolog/psykologspesialist, men kandidatar med helse- og sosialfagleg bakgrunn og relevante vidareutdanningar kan... 
Bergen
2 dager siden
 ...Instruktørtannlege (fast og vikariat) Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida... 
Bergen
26 dager siden
 ...DIF) er et nyopprettet selskap som er etablert for å bidra til at kommunal sektor øker hastigheten på digitaliseringsarbeidet. Vi er snart...  ...jul og nyttår Den vi ansatter må være forberedt på jevnlig/fast tilstedeværelse i både Bergen og Oslo, samt reisevirksomhet i forbindelse... 

KS-DIGITALE FELLESTJENESTER AS AVD BERGEN

Bergen
7 dager siden
 ...fleire nye matstover. Til dette treng vi flinke og framoverlente Matvertar og har ledig følgande stillingar: * 15% faste stillingar, turnus dag/kveld og fast arbeid pt kvar 3 helg * 16% fast stillingar, turnus dag/kveld og fast arbeid pt kvar 4 helg og ca 1 kveld... 
Bergen
1 dag siden
 ...miljøterapeutisk arbeid i tråd med traumebevisst omsorg, senteret sine retningsliner og faglege rettleiarar. For tida har Kasa Morvik ledig 1 fast 100 % stilling som miljøterapeut, samt 1 vikariat i 100 % stilling med varigheit ut 2024, med moglegheit for forlenging. Stillingane... 

BUFETAT VEST KASA UNGDOMSSENTER - BERGEN ADMINISTRASJON

Bergen
10 dager siden
 ...vedkommende har master i barnevern eller kan vise til erfaring fra kommunal barneverntjeneste Videreutdanning innen sosial– eller...  ...Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Bergen kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 25.02.2024... 

BARNEVERNSVAKTEN

Bergen
10 dager siden
 ...behandling, dagbehandling og døgnbaserte tenester.  Vi har ledig faste stillingar med oppstart frå snarast og faste stillingar frå...  ...sommaren. Ved oppstart frå sommaren 2024 vil du bli tilsett i 100% fast stilling ved Psykisk helsevern. Du vil starte di faste stilling... 

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Bergen
3 dager siden
Jeg klarer ikke å gjøre de mest elementære ting i livet uten hjelp, og trenger hjelp med alt fra påkledning og matlaging, til handling og reiser. Derfor er personlige assistenter som gir både praktisk og personlig hjelp 24 timer i døgnet, avgjørende for at jeg kan ha ett...

PRIMA ASSISTANSE AS AVD VESTLAND

Bergen
8 dager siden
 ...personalet med stor takhøgde for faglege diskusjonar. Vi har 3 ledige faste helgestillingar i 15%, med arbeid kvar 4. helg, og søker...  ...: Helse Bergen Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 15% Fast Startdato: 01.04.2024 Søknadsfrist: 10.03.2024... 

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Bergen
2 dager siden
Aktiv kvinne i rullestol søker praktisk personlig bistand - i og utenfor hjemmet. På grunn av arbeidets art ønskes kvinnelige søkere. Jeg ser etter assistenter som kan kjøre stor bil med heis. Du må like å være i hus med ungdommer. Du må beherske norsk muntlig...

ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA

Bergen
15 dager siden
 ...1 ultralydapparat, 2 skjelettlaboratorium og 1 gjennomlysningslaboratorium. Radiografane jobbar tredelt turnus. Vi har ledig 1 fast stilling 100% frå 01.06.2024 Arbeidsoppgåver Radiograffaglege oppgåver Pasientadministrasjon Delta i seksjonen sine interne... 

HELSE BERGEN HF VOSS SJUKEHUS

Bergen
6 dager siden
 .... Arbeidet består også av praktisk bistand, råd og veiledning. Deler av arbeidet vil foregå i beboeres bolig. Ansatte har for tiden fast arbeidstid hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30.  I løpet av 2024 vil tiltaket gjennomgå endringer i bygg og organisering. Det medfører... 

BERGEN KOMMUNE SOSIALE BOTJENESTER

Bergen
10 dager siden
 ...over 5000 barn og unge innen musikk, dans, teater og visuelle kunstfag. Herved utlyses: Bergen kulturskole utlyser herved 100% fast stilling som avdelingsleder for strykeinstrumenter og klassisk gitar med oppstart 01.06.2024 Arbeidsoppgaver Personalansvar... 

BERGEN KULTURSKOLE

Bergen
10 dager siden
 ...Krakhellen, avdelingsleder divisjon 3, fagavdeling UVSYN2, mobilnummer (***) ***-****   Andre opplysninger Stillingsbrøk: 100% Fast stilling Antall stillinger: 2 Arbeidssted: Et av følgende steder Follumsvei 43, 9510 Alta Hannuluohká 45, 9520 Kautokeino... 

STATPED BODØ

Bergen
14 dager siden
 ...som bor i en privat leilighet med dagtilbud 5 dager i uken og har faste fritidsaktiviteter hver uke. Jeg liker å være ute i fritiden,...  ...har organiserte og forutsigbare turnuser. Det er mulighet for fast ansettelse mellom 30-60% stilling. Det som er viktig for meg... 

Stendi Assistanse

Bergen
2 måneder siden
 ...For vår kunde Pilar Stillas søker vi etter erfarne stillasmontører. Denne jobben vil passe for deg som ser etter en fast jobb som stillasmontør i en moderne og allsidig stillas bedrift. Team oppfordres til å søke! Arbeidsoppgaver Montering og demontering av... 

Pilar Bergen Stillas AS

Bergen
Én måned siden
 ...utfordringar, i eit samarbeid med innsøkande instansar og dei kommunale tenestene. Under innlegginga jobbar vi tverrfagleg kor mellom anna...  ...spesialisert psykosebehandling (ASP) har no ledig 100% fast stilling som psykologspesialist i seksjon Kompleks rehabilitering... 
Bergen
2 dager siden
 ...Skansemyren barnehage er en kommunal barnehage i Bergenhus bydel. Barnehagen har opptil 60 barn der flertallet er under 3 år, og ca. 17...  ...Arbeidsgiver: Bergen kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2024 Søknadsfrist: 26.02.2024... 

SKANSEMYREN BARNEHAGE

Bergen
10 dager siden
 ...Bufetat region vest har ledig ein fast 100 % stilling som avdelingsleiar ved senter for...  ...faglege føringar. Vi samarbeider tett med kommunale barneverntenester. Vi ser ser etter ein...  ...fortrinnsvis innan fagfeltet sped- og småbarn. Kommunal barnevernteneste og /eller familiearbeid.... 

BUFETAT VEST SENTER FORELDRE OG BARN SUDMANNSKE

Bergen
13 dager siden
 ...Mulesvingen barnehage er en kommunal barnehage med sentral og flott beliggenhet i Sandviken i Bergenhus bydel. Vi har et spennende...  ...Arbeidsgiver: Bergen kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 60% Fast Startdato: 01.04.2024 Søknadsfrist: 05.03.2024... 

MULESVINGEN BARNEHAGE

Bergen
2 dager siden
 ...etterspørres) Ønskelig med kunnskap om og/eller erfaring fra kommunale helsetjenester, nyutdannete er også velkommen til å søke Grunnleggende...  ...: Arbeidsgiver: Bergen kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 04.03.2024... 

HJEMMEBASERTE TJENESTER I BERGENHUS

Bergen
2 dager siden
 ...innen psykomotorisk fysioterapiSamarbeid med andre deler av den kommunale helsetjenesten, samt spesialisthelsetjenesten Kvalifikasjoner...  ...Logg inn for å se kontaktinformasjon 71 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 01.03.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

100% avtalehjemmel ved Åsane fysioterapi Ulset - Psykomotori...

Bergen
13 dager siden
 ...Mulesvingen barnehage er en kommunal barnehage med sentral og flott beliggenhet i Sandviken i Bergenhus bydel. Vi har et spennende og...  ...Arbeidsgiver: Bergen kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.04.2024 Søknadsfrist: 05.03.2024... 

MULESVINGEN BARNEHAGE

Bergen
2 dager siden
 ...gjennom kor, forsangergrupper osv. Menigheten har i dag ikke noe fast kor med voksne, men det har vært organisert forsangergrupper...  ...positivt og tverrfaglig miljø Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse (se mer på Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Kantor/organist/kirkemusiker, 80 % fast stilling i Fyllingsd...

Bergen
13 dager siden
 ...Mulesvingen barnehage er en kommunal barnehage med sentral og flott beliggenhet i Sandviken i Bergenhus bydel. Vi har nærhet til både...  ...motivert og faglig engasjert medarbeider, og kan tilby ledig 100% fast stilling som pedagogisk leder.   Arbeidsoppgaver... 
Bergen
11 timer sidenNy
 ...nettverksinfrastruktur og drift av PCer og lokale nettverk på ca. 650 kommunale kontor, skoler osv. Vi holder til i lyse og trivelige lokaler i...  ...: Arbeidsgiver: Bergen kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 01.03.2024... 

BERGEN KOMMUNE HR BEMANNING LÆRINGER

Bergen
8 dager siden