Om Oss: Vi er en energisk og voksende bedrift, basert i hjertet av Trondheim. Vår kjernevirksomhet fokuserer på å tilby skreddersydde abonnement til bedrifter i hele Norge. Vi er kjent for vårt fremragende samarbeid med partnere og vårt engasjement for å levere de beste...

Workation

Trondheim
21 dager siden
 ...og kvalitetsbevisste renholdere til tre faste 100 prosent stillinger. Vi er på jakt...  ...Arbeidsoppgaver Renhold av formålsbygg og bygg med kommunal virksomhet Strukturering og...  ...Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 03.03.2024... 

TRONDHEIM EIENDOM

Trondheim
3 dager siden
 ...Strinda samarbeider om tjenestene og det er et utstrakt utviklingsarbeid på musikkfeltet. Blant annet øver korene Aurum og A Capellissimo fast i Berg kirke og samarbeider med kantor om musikalske bidrag i gudstjenester. Vi ønsker oss en engasjert og motivert musiker som... 

KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIM SONE STRINDA

Trondheim
13 dager siden
Sikker bemanning AS søker renholdere i Trondheim. Renhold av kontorer og brakke rigger innen bygg og anlegg er arbeidsstedet. Førerkort, renholds erfaring eller fagbrev er en fordel. Hva vi ser etter Vi ser etter deg som har interesse for renhold og som kan representere...

SIKKER BEMANNING AS

Trondheim
3 dager siden
 ...I vår Helse- og omsorgsavdeling har vi ledig 1 fast juriststilling Statsforvalteren i Trøndelag Statsforvalteren er Kongens...  ...klagesaker som gjelder pasient og brukerrettigheter med særlig vekt på kommunale omsorgstjenester Kontroll med tvang og makt etter... 
Trondheim
16 dager siden
 ...Krakhellen, avdelingsleder divisjon 3, fagavdeling UVSYN2, mobilnummer (***) ***-****   Andre opplysninger Stillingsbrøk: 100% Fast stilling Antall stillinger: 2 Arbeidssted: Et av følgende steder Follumsvei 43, 9510 Alta Hannuluohká 45, 9520 Kautokeino... 

STATPED BODØ

Trondheim
14 dager siden
 ...og har god ordenssans. Jeg ser nå etter flere assistenter til faste deltidsstillinger. Jeg har behov for personer som kan jobbe dag,...  ...foretatt fortløpende.   Om stillingen: Stillingstype: Fast deltid Arbeidstid: Dag, kveld, helg og hvilende natt   Hva... 

HUMAN CARE AS KONTOR TRONDHEIM

Trondheim
2 dager siden
 ...internt i allmennpoliklinikken, og med de øvrige instansene ved Nidaros DPS. Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere som fastlege og kommunale helsetjenester. Kvalifikasjoner Godkjenning som psykolog. Ønskelig med klinisk erfaring fra psykisk helsevern.... 

ST OLAVS HOSPITAL HF PSYKISK HELSEVERN NIDAROS DPS POLIKLINI...

Trondheim
8 dager siden
 ...Ved Lerkendal bo- og aktivitetstilbud er det ledig en fast 100 prosent stilling for vernepleier. Lerkendal bo- og aktivitetstilbud...  ...til GAT og Helseplattformen Ønske om erfaring med Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer (helse- og omsorgstjenesteloven... 

LERKENDAL BO- OG AKTIVITETSTILBUD VIKINGVEGEN 22

Trondheim
6 dager siden
 ...Ved Økonomitjenesten er det fra 1. juni 2024 ledig en fast 100 prosent stilling som bemanningsplanlegger. Vi søker deg som har gjennomføringskraft...  ...skal bistå enheter med turnusplanlegging som sikrer at kommunale enheter har god, effektiv og balansert organisering av... 

TRONDHEIM KOMMUNE ADMINISTRASJON

Trondheim
8 dager siden
 ...utlysning. Stillingen utlyses internt og det medfører at det kun er fast ansatte og fortrinnsberettigede i Trondheim kommune som kan søke...  ...for byens over 200 000 innbyggere. Trondheim bydrift er en kommunal enhet med cirka 330 årsverk. Oppgaver som knytter seg til drift... 

TRONDHEIM KOMMUNE ADMINISTRASJON

Trondheim
10 dager siden
 ...etter to fysioterapeuter til faste 100 prosent stillinger ved senterets...  ...innen forskning på kommunal rehabilitering, og en nyskapende...  ...hjemmet. Samarbeide med andre kommunale enheter, pårørende og eksterne...  ...(***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 03.03.2024... 

TRONDHEIM REHABILITERINGSSENTER

Trondheim
6 dager siden
 ...Dalgård skole og ressurssenter har ledig en fast 100 prosent stilling som spesialpedagog/veileder/rådgiver fra 1. august 2024....  ...Fylkeskommunen (VGS) om tilbud og rutiner/prosedyrer og samarbeid med kommunale aktører. Rådgiving og samarbeid internt med fagpersoner og den... 

DALGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER

Trondheim
9 dager siden
 ...Ved Trondheim bydrift er det ledig en fast 100 prosent stilling som sikkerhets- og beredskapskoordinator i Avdeling vann og avløp....  ...for drift- og vedlikehold av Trondheims infrastruktur. Det betyr kommunale veger, infrastruktur innenfor vann og avløp samt friområder,... 

TRONDHEIM BYDRIFT AVLØP

Trondheim
7 dager siden
 ...eller delta på aktiviteter. Personalet kan også bistå dem med å kontakte andre hjelpeinstanser. Gryta samarbeider tett med andre kommunale instanser som gir tjenester til brukergruppen. Arbeidsoppgaver Forberede, tilberede og servere ett varmt måltid daglig Miljøarbeid... 

TRONDHEIM KOMMUNE ENHET FOR RUSTJENESTER LAVTERSKELTJENESTER...

Trondheim
6 dager siden
 ...Vil du bli vår kollega i sommer? Det kommunale helsevesenet byr på spennende jobbmuligheter for mange ulike yrkesgrupper.  Ved Nidarvoll hjemmetjeneste ansetter vi ferievikarer for sommeren 2024 i perioden uke 26 til og med uke 33. Stillingene blir i mellom 50 til 100... 
Trondheim
13 timer sidenNy
 ...å bistå brukere i daglige gjøremål i eget hjem, fremme helse og gi mulighet for hverdagsmestring Bidra til at bruker opplever kommunal tjeneste av høy kvalitet Varierte pleieoppgaver Bidra til å skape en trygg og god hverdag for våre brukere Holde deg oppdatert... 

BYÅSEN HJEMMETJENESTE

Trondheim
6 dager siden
 ...Kunnskapsinnhenting og formidling står sentralt i vår virksomhet. Ansatte i det kommunale psykiske helsearbeidet er vår primære målgruppe, og vi har...  ...First) folkehelsearbeid brukermedvirkning og recovery kommunal tjenestestøtte og regionalt samarbeid implementering av... 
Trondheim
15 dager siden
 ...asfaltverk over hele Norge. Enheten produserer årlig 1,5 mill tonn asfalt, det meste til større veianlegg for Statens Vegvesen og kommunale/fylkeskommunale prosjekter. I tillegg legges asfalt på veier, plasser og i parkeringshus for et stort antall private og offentlige... 

NCC Industry søker Laboratorietekniker

Trondheim
Én måned siden
 ...vårt nye opplæringskurs ~ Du vil motta systematisk veiledning og oppfølging fra både kommunal barneverntjeneste, psykolog, familieterapeut, fosterhjemsveileder og foreldre. ~ Fast månedlig arbeidsgodtgjøring, ved blant annet 3-årig høgskoleutdanning, utgjør p.t. fra... 

BUFETAT MIDT INNTAK, FOSTERHJEM OG BEHANDLINGSTJENESTER

Trondheim
2 dager siden
 ...være en aktiv del av vårt team med dyktige kollegaer i et godt arbeidsmiljø preget av lagånd og åpenhet. Vi samarbeider både med kommunale og private aktører, og vi bruker sosiale medier aktivt i vårt arbeid. ANSVARSOMRÅDER OG ARBEIDSOPPGAVER: Rekruttere, mobilisere... 

REDD BARNA REGION MIDT

Trondheim
1 dag siden
 ...vegne av HelseTeamet ved Enhet for rustjenester, søker Enhet for legevakt, legetjenester og smittevernarbeid etter legespesialist i en fast 20 prosent stilling, som kan overta etter avtroppende lege ved Helse- og overdoseteamet. Helse- og overdoseteamet driver med... 
Trondheim
13 timer sidenNy
 ...Midlertidig stilling med varighet 6 mnd. Minst 50% stilling. Mulighet for forlengelse / fast ansettelse og økning av stillingsprosent. Snarlig tiltredelse er ønskelig. FARA, en ledende leverandør av IT-løsninger til kollektivtransportsektoren, ser etter en Økonomiassistent... 

Spennende teknologiselskap i Trondheim leter etter en motive...

Trondheim
1 dag siden
 ...Kontaktinformasjon Solveig Winther, Klinikksjef, (***) ***-**** Arbeidssted Erling Skjalgssons gate 1 7030 Trondheim Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: St. Olavs hospital Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 29.02.2024... 

ST OLAVS HOSPITAL HF LABORATORIER ØYA

Trondheim
2 dager siden
 ...oppgaver for klinikken.   Vi søker ny seksjonsleder ved seksjon sengeområde ved Kreftklinikken! Ved Seksjon sengeområde har vi 100 % fast stilling som seksjonsleder med tiltredelse så raskt som mulig. Seksjon sengeområde er en sengepost med 24 senger. Pasientene kan... 

ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Trondheim
8 dager siden
 ...flere timer hver dag Bli den mest populære voksne i barnehagen(for det er som regel de som er helt ny) Betalt som om du jobbet der fast (tarifflønn) Bestemme selv hvor mye du vil jobbe Oppfølging av personlig rådgiver Barnehagekurs Mulighet for... 
Trondheim
2 dager siden
 ...NAV Lerkendal har ledig en fast 100 prosent stilling som konsulent i Administrasjonsavdelingen. NAV Lerkendal har 233 ansatte som fordeler seg på ni avdelinger. NAV sine overordnede mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet, og samtidig sikre rettigheter... 

NAV LERKENDAL

Trondheim
9 dager siden
 ...Ved Persaunet helse- og velferdssenter har vi ledig to faste 100 prosent stillinger som helsefagarbeider. Stillingene er knyttet til...  ...Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Trondheim kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 23.02.2024... 

PERSAUNET HELSE- OG VELFERDSSENTER SYKEHJEM

Trondheim
10 dager siden
 ...fantastisk arbeidsplass. Nidarvoll hjemmetjeneste har ledig to faste 100 prosent stilling som sykepleier. Nidarvoll hjemmetjeneste...  ...: Arbeidsgiver: Trondheim kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 05.03.2024... 

NIDARVOLL HJEMMETJENESTE

Trondheim
1 dag siden
 ...Da er du velkommen til Nidarvoll hjemmetjeneste! Vi har ledig to faste 100 prosent stillinger som vernepleier med oppstart etter avtale...  ...: Arbeidsgiver: Trondheim kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 05.03.2024... 
Trondheim
1 dag siden