...et konkurransefortrinn vi har vunnet frem med og et fortrinn vi ønsker å videreutvikle ytterligere. Vi søker en dyktig leder for HMS og kvalitet som kan drive denne viktige delen av vårt arbeid fremover. Du vil ha ansvaret for å styrke, implementere og opprettholde... 

HALLGRUPPEN AS

Lillestrøm
10 timer sidenNy
 ...Selvgående og pliktoppfyllende Engasjert og motivert Høy moral Arbeidet er fysisk krevende og krever god helse og form. Du har HMS i fokus Du vil bli ansatt i StudentConsulting og utleid til vår kunde. Intervjuer vil bli holdt fortløpende med aktuelle... 

Er du fleksibel og ønsker å jobbe på lager?

Lillestrøm
2 dager siden
 ...Overordnede arbeidsoppgaver: Programmering og oppsett av kontrollsystemer Opplæring av driftspersonell Planlegge eget arbeid Følge HMS rutiner og sørge for nødvendig innkjøp Utføre tildelte oppdrag og fylle ut aktuelle sjekklister/kontrollister Feilsøking av... 

Elektrotekniker- EMP

Lillestrøm
2 dager siden
 ...arbeide i utendørstemperatur. Miljøet er preget av godt samarbeid og mye humor. Dette er noe vi håper du også kan bidra med. Vi tar HMS på alvor, og det er viktig at du kan ta imot beskjeder på norsk språk, og samtidig være "til stede" når du er på jobb. Din sikkerhet... 

Liker du en fysisk jobb og kan starte raskt?

Lillestrøm
2 dager siden
 ...forventninger, og være en problemløser ved eventuelle klager. Etterlevelse av Bambus standarder, og løse driftsutfordringer. Sørge for HMS-etterlevelse, samt gjennomføre inspeksjoner og kvalitetskontroller for matkvalitet, service og renslighet. Arbeide for å oppnå og... 

Vi søker tre Managere til våre restauranter i Sandvika, Forn...

Lillestrøm
2 dager siden
 ...fra transport-, logistikk- og entreprenørbransjen, minimum tre års relevant arbeidserfaring, og kompetanse innen forbedringsarbeid, HMS, transport og trafikksikkerhet. Da det er mulig å kombinere stillingen med å være instruktør for vår kursavdeling -- TK Kurs -- ønsker... 

Bli med på laget tilTransportkompetanse Haugesund AS!

Lillestrøm
2 dager siden
 ...Optimalisere og sikre god drift i henhold til interne rutiner Sørge for god kvalitet i alle ledd Personal- budsjett- og resultatansvar HMS-ansvar Ønskede kvalifikasjoner: Utdannelse innen ledelse, økonomi, salg eller bygg- og anlegg er en fordel Erfaring fra... 

UCO Kjeller søker avdelingsleder til modulavdelingen

Lillestrøm
2 dager siden
 ...smaksmessig så vel som estetisk.   Vi søker deg som: Har noe erfaring fra kjøkken eller servicebransjen Kjennskap om IK-mat og HMS Trives i et hektisk arbeidsmiljø med høyt tempo Har et ønske om å bidra og lære   Våre verdier oppsummeres i ordet ELSK og... 

Sabrura Sticks & Sushi

Lillestrøm
22 dager siden
 ...mannskap Sette opp arbeidsplaner, i samarbeid med arbeidsleder, og fremdriftsplaner Turnus- og ressursplanlegging Etablere HMS-rutiner og følge opp disse, herunder SJA og Synergi Tilrettelegge for oppstartmøter Sørge for løpende informasjon om aktiviteters... 

Arbeidsplanlegger Signal

Lillestrøm
21 timer siden
 ...Og viktigst av alt; du gjør ditt ytterste hver eneste dag for at vi alltid er en trygg og sikker arbeidsplass, hvor etterlevelse av HMS-regler er en selvfølge. Vårt anlegg er i oppstartsfasen og i denne rollen har du en unik mulighet til å være med og påvirke, så lenge... 

Operatør til vårt splitter nye mottak for batterier!

Lillestrøm
8 dager siden
 ...Om stillingen HR-seksjonen har fagansvar for kriminalomsorgens strategi, regelverk, forvaltning og utvikling innenfor HR og HMS. Det innebærer ansvarsområder både på etatsnivå og internt i direktoratet. Videre har seksjonen ansvar for løpende kontakt og samarbeid med... 

KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET LILLESTRØM

Lillestrøm
12 dager siden
 ...eksternt og internt Gjennomføre systematisk 1:1 samtaler og RIK samtaler i teamet Sikre godt samarbeid på tvers av fagteam HMS mål i teamet Følge opp HMS mål og tiltak i teamet Oppfølging av sykefravær og personalsaker Oppfølging av relevante avvik... 

Avonova søker teamleder/veileder i arbeidsrettet rehabiliter...

Lillestrøm
18 dager siden
 ...operativ og tåle "å bli møkkete på hendene" Budsjettansvar Bemanning og planlegging Følge opp og videreutvikling av kvalitet og HMS Vedlikehold og videreutvikling av anlegget Bidra og motivere ansatte slik at ROAF oppnår sine strategimål Dialog med både... 

Vi søker en lagspiller i rollen som Driftsleder - ettersorte...

Lillestrøm
2 dager siden
 ...kursing Ny og moderne utstyrspark I tillegg forventer vi at du er serviceinnstilt både overfor kunder og kollegaer. Vi vektlegger HMS-arbeidet og er opptatt av at alle ansatte bidrar til et spennende og trygt arbeidsmiljø. Serwent TT-Teknikk har rundt 150 ansatte... 

Vi søker operatør rørinspeksjon

Lillestrøm
12 dager siden
 ...muligheten! Arbeidstilsynet er en offentlig etat som legger premisser for, og følge opp, at virksomheter holder et høyt nivå med hensyn til HMS-arbeid, og at de sørger for seriøse og lovlige arbeidsforhold. Arbeidstilsynet følger opp at virksomhetene etterlever... 

ARBEIDSTILSYNET OG TVISTELØSNINGSNEMNDA LILLESTRØM

Lillestrøm
7 dager siden
 ...Afrika på flere tusen kvadratmeter, og gir våre ansatte en unik mulighet til å påvirke og skape endring. Vi styrker vårt fokus innen HMS, kvalitet og bærekraft, og søker nå en dedikert og erfaren Bærekraftsansvarlig til å bli en sentral del av et voksende team. I denne... 

HALLGRUPPEN AS

Lillestrøm
10 timer sidenNy
 ...Ansvar for budsjett, ressursfordeling og kundeavtaler Ansvar for installasjonsprosjekter Ansvar for at direktiver vedrørende HMS etterleves Fungere som kontaktperson og være ansvarlig overfor KNAPPs hovedkontor Levere presentasjoner og månedlige rapporter/... 

Har du lyst til å jobbe i et selskap som er ledende på autom...

Lillestrøm
2 måneder siden
NAV søkjer tilsette med hjarte for menneske og fagområda våre. Visjonen vår er å gje menneske moglegheiter, og dette gjer vi ved å utvikle Noregs beste arbeids- og velferdstenester.   NAV består av 19 000 kompetente og engasjerte medarbeidarar. Vi jobbar tverrfagleg ...

Avdelingsdirektør for NAV Hjelpemiddelsentral Oslo

Oslo
2 dager siden
 ...hver dag. Vi går aldri på akkord med sikkerheten i det daglige arbeidet i vår organisasjon, og forventer en kompromissløs holdning til HMS fra samtlige av våre medarbeidere. I Seby AS er vi opptatt av involvering og samarbeid. Det være seg med kolleger, kunder,... 

Åpen søknad Seby AS - fagarbeider

Lillestrøm
2 måneder siden
 ...sosiale medier Stillingen er en del av vår HR- og kommunikasjonsavdeling. Vi har ansvar for intern og ekstern kommunikasjon, HR, HMS og employer branding/rekruttering. Bibliotek og resepsjon inngår også i avdelingen. Personlige egenskaper og kvalifikasjonskrav Vi... 

NILU Lillestrøm

Lillestrøm
13 dager siden
 ...Selvgående og pliktoppfyllende Engasjert og motivert Høy moral Arbeidet er fysisk krevende og krever god helse og form. Du har HMS i fokus Du vil bli ansatt i StudentConsulting og utleid til vår kunde. Intervjuer vil bli holdt fortløpende med aktuelle... 

STUDENTCONSULTING NORGE AS

Lillestrøm
4 dager siden
 ...til budsjett og tiltaksplaner Du vil se til at økonomiske målsettinger blir overholdt og at alle oppdrag er i henhold til vedtatt HMS/internkontroll og samordningsansvar Du vil bistå i investeringsprosjekter Du vil koordinere utførelse med andre involverte avdelinger... 

FORSVARSBYGG

Lillestrøm
5 dager siden
 ...gjøre det enkelt for arbeidsgivere å skape et friskere norsk arbeidsliv ved å tilby moderne og helhetlige løsninger innen bedriftshelse, HMS og ledelse. Vi søker nå etter erfarne senior HMS-rådgivere / Key Account Managers (innen bedriftshelse) på deltid eller i full... 

Dr.Dropin

Oslo
2 måneder siden
 ...til ledere: l. Komplett fag- og leveranseansvar og myndighet  innenfor rammen av budsjett. Det betyr et samlet ansvar for kvalitet, HMS og ytre miljø i ditt område. Seksjonsleder har også ansvaret for manuelle beredskapsrutiner for tjenestene du er ansvarlig for, slik... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
15 timer sidenNy
 ...å levere gode resultater, for kunder og kolleger. Vi verdsetter din sikkerhet, har gode rutiner og tett oppfølging av selskapets HMS-standard. Vårt arbeidsmiljø kjennetegnes ved et stort mangfold av medarbeidere med ulik bakgrunn, alder og erfaring. Hos oss blir... 

Rådgiver Check out

Oslo
2 dager siden
 ...trivsel og læring. Arbeidsoppgaver • Tilsyn, drift og vedlikehold av bygg og tekniske anlegg • Ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) innen eget ansvarsområde, delta i skolens AMU når fysisk arbeidsmiljø drøftes. • Internkontroll, avvikshåndtering og oppfølging av... 

Vinderen skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten

Oslo
4 dager siden
 ...seg inn i nødvendige rutiner og regler i barnehagen og følge dem opp Ivareta barn og voksnes sikkerhet og bidra til at gjeldende HMS/miljørettet helsevern rutiner og prosedyrer blir fulgt Ta imot råd og veiledning fra andre i barnehagen og andre instanser barnehagen... 

VOLLEBEKK BARNEHAGE

Oslo
15 timer sidenNy
 ...å levere gode resultater, for kunder og kolleger. Vi verdsetter din sikkerhet, har gode rutiner og tett oppfølging av selskapets HMS-standard. Vårt arbeidsmiljø kjennetegnes ved et stort mangfold av medarbeidere med ulik bakgrunn, alder og erfaring. Hos oss blir... 

Utviklingssjef Kundeløsninger

Oslo
2 dager siden
 ...relevante systemer; Dips, Gat, Personalportalen, Dips Arena, E-håndbok, EyeShare med flere Turnusplanlegging og ferieavvikling HMS-arbeid Sikre god faglig kvalitet i sykepleie og pasientbehandling, med fokus på brukermedvirkning Rapportering, avvikshåndtering... 

Blakstad sykehus, Alderspsykiatrisk seksjon B

Asker
10 timer sidenNy
 ...og serviceinnstilt• Du liker å jobbe selvstendig, men vet hva det vil si å jobbe i et team• Høyt fokus på kundeservice• Høyt fokus på HMS• Må snakke flytende Norsk• Grunnleggende datakompetanse Vi tilbyr: • Gode lønnsvilkår • Gode forsikring/pensjonsvilkår•... 

Renta søker montør til vår energiavdeling i Stor Oslo

Oslo
2 dager siden