...Jobb med oss i hjemmetjenesten! Er du usikker på om det å jobbe i hjemmesykepleien er noe for deg? Nå har du mulighet til å prøve det i 1 års tid i et vikariat. I hjemmetjenesten jobber vi med å finne gode løsninger på hvordan sykepleie-/vernepleie tjenesten skal... 

MOSS KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG

Moss
6 dager siden
 ...Ferievikarer, Ambulant natt i hjemmesykepleien Søk på sommerjobb hos oss! Vi trenger vikarer som ønsker å jobbe hos oss på natt. Hos oss får du: Mulighet til å bygge verdifull kompetanse En meningsfull jobb i en samfunnsviktig tjeneste Varierte og utfordrende... 
Moss
Én måned siden
 ...kjent med oss i Enhet hjemmetjenester I Enhet hjemmetjenester har vi samlet  kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse. Enheten er delt i fire virksomheter: Virksomhet... 

Vernepleier, samlokaliserte boliger avdeling område Halmstad

Moss
3 dager siden
 ...kjent med oss i Enhet hjemmetjenester I Enhet hjemmetjenester har vi samlet  kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse. Enheten er delt i fire virksomheter: Virksomhet... 

Vernepleier/Sykepleier, samlokalisert bolig, område Eskelund

Moss
15 timer siden
 ...kjent med oss i Enhet hjemmetjenester I Enhet hjemmetjenester har vi samlet kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse. Enheten er delt i fire virksomheter: Virksomhet... 

Helsefagarbeider til samlokalisert bolig Eskelund

Moss
9 dager siden
 ..., virksomhet Jeløy, avdeling Sørtun 2. I enhet hjemmetjenester har vi samlet kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse. Enheten er delt i fire virksomheter: Virksomhet nord... 

Vernepleier, Virksomhet Jeløy, område Sørtun 1

Moss
3 dager siden
 .... Bli kjent med oss i  hjemmetjenester I hjemmetjenester har vi samlet kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse. Enheten er delt i fire virksomheter: Virksomhet Nord... 

Tilkallingsvikarer i samlokaliserte boliger, Virksomhet nord

Moss
3 dager siden
 ...kjent med oss i Enhet hjemmetjenester I Enhet hjemmetjenester har vi samlet  kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse. Formålet er å sikre helhetlige og likeverdige tjenester.... 

Personlig Assistent, Virksomhet Nord, avd. Personlig Assista...

Moss
19 dager siden
 ...helg.  ~ ca 64 % stilling på natt med arbeid hver 3. helg.  Hva er en omsorgsbolig? boligene ligger på omsorgsnivå mellom hjemmesykepleie og sykehjem brukerne leier leiligheter av kommunen og regnes som hjemmeboende vi har en helhetlig tilnærming til brukeren... 
Moss
Én måned siden
 ...om du også har:  ~ erfaring med å jobbe tverrfaglig og fleksibelt, gjerne med erfaring fra helsehus, sykehus, sykehjem eller hjemmesykepleie Politiattest Før ansettelse må du kunne legge frem godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder. Vi legger... 
Moss
29 dager siden
 ...lærevillig og nysgjerrig Hvem er vi? I Enhet hjemmetjenester har vi samlet kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse. Enheten er delt i fire virksomheter: Virksomhet... 
Moss
Én måned siden
Sarpsborg kommune har 59 771  innbyggere ( pr. 01.01.24) og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for ...

Vil du bli vår nye sykepleier?

Sarpsborg
3 dager siden
 ...Virksomhet Hjemmesykepleien Øst består av sonene Klokkeråsen, Tolvsrød og Søndre Slagen. Sone Søndre Slagen er i behov av flere tilkallingsvikarer. Søndre Slagen kan by på spennende og varierte oppgaver, og har stort fokus på at pasientene skal kunne bli boende i eget... 

HJEMMESYKEPLEIEN SONE SØNDRE SLAGEN

Tolvsrød
11 dager siden
Beskrivelse: Helse- og Mestring i Skiptvet består av hjemmebaserte tjenester, sykehjem med både korttids- og langtidsplasser. Dagsentertilbud for ulike brukergrupper, samlokaliserte bolig, tjenester for rus og psykiske lidelser. Vi har også kjøkken, renhold og vaskeri...

SKIPTVET KOMMUNE HELSE OG MESTRING STAB

Skiptvet
1 dag siden
 ...Vi søker sykepleiere/vernepleiere som vil være med på å utgjøre en forskjell for våre hjemmeboende brukere! En velfungerende hjemmesykepleie er en forutsetning for at innbyggere skal kunne leve gode liv hjemme lengst mulig. Mange klarer mye selv, men trenger hjelp til... 

NORDRE FOLLO KOMMUNE RESSURSTEAM HJEMMEBOENDE SKI

Ski
11 dager siden
 ...virksomheten Bidra til at pasientene mestrer hverdagen Samarbeid med pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere som hjemmesykepleie, legetjeneste, tildelingskontor Medisinhåndtering og dokumentasjon i kommunens fagsystem Praktisk bistand, veiledning og... 

ØSTSIDEN SYKEHJEM - BOGRUPPE 9-11

Fredrikstad
2 dager siden
 ...er i ferd med å fullføre sykepleiestudiet, men som ikke har avlagt eksamen, kan søke Ønskelig med Erfaring fra sykehjem, hjemmesykepleie eller sykehus. Videreutdanning og eller spesialisering innen demens, psykiatri eller geriatri. Personlig egnethet vil vektlegges... 

Omsorgssentre Øst, Østsiden sykehjem

Fredrikstad
13 dager siden
 ...virksomheten Bidra til at pasientene mestrer hverdagen Samarbeid med pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere som hjemmesykepleie, legetjeneste, tildelingskontor Medisinhåndtering og dokumentasjon i kommunens fagsystem Praktisk bistand, veiledning og... 

ØSTSIDEN SYKEHJEM - BOGRUPPE 9-11

Fredrikstad
6 dager siden
 ...som lærling jobber første året på sykehjem. Heretter jobber du seks måneder i tilrettelagte tjenester og siste seks månedene i hjemmesykepleien. På hvert lærested følger du turnusen til veilederen din. Kvalifikasjoner: Fullført og bestått VG1 og VG2 innen aktuelle... 

Lærling i helsearbeiderfaget

Ås
3 dager siden
 ...hver natt. Nattpatruljen har koordinatorer som styrer natten. Vi ønsker deg som kollega med på laget. Nattpatruljen er hjemmesykepleiens natt-tjeneste, organisert under virksomhet Hjemmesykepleie Nord i Etat Hjemmesykepleie. Avdelingen er organisert sammen med... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE H2, RESSURSENHET OG HELS...

Kråkerøy
5 dager siden
 ...personer med omfattende bistandsbehov. Dette er en er en helt ny boform med heldøgns bemanning i kombinasjon med punkttjenester fra hjemmesykepleien.  Solhøy omsorgsboliger vil ha 67 plasser med 9 bogrupper og hovedsakelig 7-8 beboere i hver bogruppe. Bygget består også av... 

VESTBY KOMMUNE SOLHØY OMSORGSBOLIGER

Son
13 dager siden
 ...perioder. Oppgi hvilke periode(r) og stillingsstørrelse du ønsker i søknadsteksten. Våler kommune pleie og omsorg (PLO) består av hjemmesykepleie, sykehjem, dagsenter, praktisk bistand og kjøkken. Våler sykehjem er et lite sykehjem med 19 plasser, langtidsplasser,... 

Våler kommune

Våler
8 dager siden
Våler kommune pleie og omsorg (PLO) består av hjemmesykepleie, sykehjem, dagsenter, praktisk bistand og kjøkken. Kommunehelsetjenesten er i stor endring og arbeidsdagene er varierte, innholdsrike og utviklende. Det er et nasjonalt mål at man skal kunne bo i eget hjem lengst... 

Våler kommune

Våler
Én måned siden
 ...Virksomhet hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Hjemmesykepleien yter tjenester til hjemmeboende i alle aldre som har rett på nødvendig helsehjelp i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven. Det er per i dag et stort antall tjenestemottakere... 

Sommervikarer hjemmetjenesten natt - Holmestrand

Holmestrand
8 dager siden
 ...som jobber i hjemmetjenesten! Om stillingen Vi har nå behov for en dyktig og engasjert helsefagarbeider med erfaring fra hjemmesykepleie til avdeling Spydeberg. Stillingen er 100 % vikariat i prosjekt med todelt turnus og arbeid tredje hver helg. Vikariatet har... 

HJEMMETJENESTEN HOBØL, SPYDEBERG, TRØGSTAD OG NATT

Spydeberg
8 dager siden
 ...jobbe hos oss med et givende arbeid i et hektisk arbeidsmiljø med gode kollegaer? Virksomhet hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Hjemmesykepleien yter tjenester til hjemmeboende i alle aldre som har rett på nødvendig helsehjelp i... 

Hjemmetjenesten avdeling Botne søker tilkallingsvikarer

Holmestrand
3 dager siden
 ...hovedmål å bidra til den enkelte opplever mestring i hverdagen. Kort om stillingen: 14,08 % sykepleier i helgestilling i hjemmesykepleien med turnus 3.hver helg. Stillingen er i avdeling for hjemmesykepleie, men det må påregnes å ha ansvarsvakter for andre deler av... 

Helgestilling sykepleier

Skiptvet
14 timer siden
 ...Virksomhet Hjemmesykepleien Øst i Tønsberg kommune jobber for at våre innbyggere skal oppleve mestring, medvirkning og mening. Virksomheten består for tiden av 3 hjemmesykepleiesoner, som sammen skal forme fremtidens hjemmesykepleie, slik at vi tilpasser oss fremtidens... 

HJEMMESYKEPLEIEN SONE SØNDRE SLAGEN

Tolvsrød
1 dag siden
 ...Engasjert, Romslig og Kompetent. Ergoterapeut i Team hverdagsrehabilitering Om stillingen Team hverdagsrehabilitering i Etat hjemmesykepleie har ledig fast stilling som ergoterapeut. Teamet er organisert i Hjemmesykepleie syd og aktivitet og gir tjenester til... 

Hjemmesykepleie Syd, Fredrikstad kommune

Fredrikstad
15 dager siden
 ...grunnleggende behov Kvalifikasjoner Påbegynt sykepleiestudier, primært 2. års studenter. 1.års studenter med erfaring fra sykehjem/hjemmesykepleie og evt. tidligere utdanning som helsefagarbeider oppfordres også til å søke Ønskelig med erfaring fra pleie/sykehus.  Den... 

Sykepleierstudent søkes! Er du vår nye kollega?

Tønsberg
16 dager siden