...hvilket tidsrom du kan arbeide og på hvilket arbeidssted du ønsker arbeid. Heldøgns omsorg – sykehjem og omsorgsboliger. Hjemmesykepleie og praktisk bistand. Bo og oppfølging – tjenester til personer med ulike utfordringer og/eller funksjonsnedsettelser. Helse... 

Harstad kommune søker

Harstad
26 dager siden