...spesialergoterapeut / ergoterapeut! Her hos oss kan du selv være med på å påvirke og utvikle din egen arbeidshverdag! Søk fast stilling hos oss Arbeidsoppgavene dine vil være poliklinisk virksomhet og utreding. I tillegg vil du få bidra til planlegging og videre... 

FINNMARKSSYKEHUSET HF SOMATIKK - KARASJOK

Karasjok
26 dager siden
 ...Om stillingen Ved enhet hjemmesykepleie har vi ledig 80% fast stilling som servicetekniker. Hjemmesykepleien har lokaliteter på helsesenteret. Servicetekniker har transport- og serviceoppgaver relatert til tekniske hjelpemidler, kommunens sentrale korttidslager og... 

KARASJOK KOMMUNE HJEMMEHJELP

Karasjok
18 dager siden
 ...Om stillingen Barneverntjenesten har ledig 100% fast stilling som barnevernkonsulent. Tiltredelse snarest. Barneverntjenesten er organisert under barn, unge og familieenhet.Barnevernstjenesten ledes av barnevernsleder/avdelingsleder. Arbeidsoppgaver  Stillingen... 

KARASJOK KOMMUNE VANNVERK

Karasjok
29 dager siden
 ...Sápmi. Stillingsbenevning Førstekonsulent/ rådgiver Om stillingen Sametinget har et ledig vikariat som førstekonsulent/rådgiver...  ....  Stillingen har 6 måneders prøvetid. Slik søker du stilling hos oss Finner du stillingen interessant og ønsker å søke?... 

SAMEDIGGI SAMETINGET KARASJOK

Karasjok
22 dager siden