...Helsefagarbeider 80 % fast stilling Om oss Balsfjord kommune har vilje og muskler...  ...omsorgstjenesten består av heldøgnsinstitusjoner/sykehjem, hjemmetjeneste, boligtjeneste for...  ...turnus og i utgangspunkt med  arbeid hver 3. helg. Eventuelt kan lange vakter med arbeid... 
Storsteinnes
13 dager siden
2 x Sykepleier i 100 % fast stilling ved Balsfjord bo- og servicesenter Om oss Balsfjord...  ...består av heldøgnsinstitusjoner/sykehjem, hjemmetjeneste, boligtjeneste for funksjonshemmede...  ...26 ukers periode. Det er arbeid hver 4 helg. Vi er tilpasningsvennlige når det kommer... 
Storsteinnes
11 dager siden
 ...Sykepleier - 2 midlertidige 100 % stillinger - legetjenesten / legevakt Balsfjord/Storfjord...  ..., som kan kombineres med midlertidig 30 % stilling i institusjon eller hjemmetjeneste. Sykepleier vil  jobbe på dag/kveld, helg/helligdag på  legekontor/legevakt. Arbeidet... 
Storsteinnes
23 dager siden
 ...omsorgstjenesten består av heldøgnsinstitusjoner/sykehjem, hjemmetjeneste, boligtjeneste for...  ...eller etnisk bakgrunn. Om stillingen Balsfjord kommune har ledig stilling som kreftsykepleier. Stillingen...  ...på dagtid samt arbeid hver 3. helg. Andel helg kan arbeides inne på... 
Storsteinnes
13 dager siden
 ...Helse- og omsorgstjenesten består av heldøgnsinstitusjoner/sykehjem, hjemmetjeneste, boligtjeneste for funksjonshemmede, aktivitetssenter...  ..., funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Om stillingen Stillingen er organisert i Helse- og familieenheten, avdeling... 
Storsteinnes
11 dager siden
 ...omsorgstjenesten består av heldøgnsinstitusjoner/sykehjem, hjemmetjeneste, boligtjeneste for...  ..., nasjonal eller etnisk bakgrunn. Om stillingen Vi har ledig vikariat som sykepleier...  .... Tilleggene gjelder for 100 % stilling, og justeres iht. stillingsstørrelse.... 
Storsteinnes
10 dager siden
Hva vi ser etter Jobben er meget variert og i hurtig tempo. Du må like å jobbe med folk, være serviceinnstilt og blid, samt at du liker varierte arbeidsoppgaver. Ønskelig med erfaring fra serviceyrket. Du må beherske norsk og/ eller engelsk meget godt og du...

VOLLAN GJESTESTUE AS

Nordkjosbotn
Én måned siden
 ...Helsefagarbeider fast 70,5 % stilling natt, Hjemmetjenesten Nordkjosbotn/Laksvatn Om...  ...omsorgstjenesten består av heldøgnsinstitusjoner/sykehjem, hjemmetjeneste, boligtjeneste for...  ...Arbeidstid turnus, natt, med arbeid hver 3. helg. Arbeidssted: Nordkjosbotn... 
Nordkjosbotn
Én måned siden
 ...Enhetsleder kultur og integrering 60 % fast stilling Om Balsfjord kommune Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst! Kommunen strekker seg over et område på 1493 km2, hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart jordbruksland til ville fjellområder.... 
Nordkjosbotn
3 dager siden
 ...Sykepleier, 2 x fast 100 % stillinger ved Hjemmetjenesten Nordkjosbotn...  ...av heldøgnsinstitusjoner/sykehjem, hjemmetjeneste, boligtjeneste...  ...ledige stillinger; en 100 % stilling i Nordkjosbotn og en 100 % stilling...  ...turnus med arbeid hver 4. helg (langvakter).  Laksvatn: Vi... 
Nordkjosbotn
Én måned siden
 ...å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Om stillingen Storsteinnes skole har fra og med 01.08.2024 ledig stilling som miljøarbeider. Det søkes fortrinnsvis etter kandidater med formell helse- og sosialfaglig utdanning... 
Storsteinnes
5 dager siden
 ...tjenester innen arkiv, postbehandling, IKT, web-ansvar, møtesekretariat, valg, servicetorg og personal til andre enheter. Om stillingen Stillingen har et overordnet faglig ansvar for kommunens samlede dokumentforvaltningstjeneste. Fagansvarlig har hovedansvaret... 
Storsteinnes
18 dager siden
 ...jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Balsfjord kommune er en IA-virksomhet. Om stillingen Prosjektstilling som helsesykepleier for skoleåret 2024-2025. Oppstart 01.08.2024. Prosjektet har som fokusområde styrking... 
Storsteinnes
10 dager siden
 ...uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Om stillingen Storsteinnes skole omorganiserer sin ledelsesressurs og har i den forbindelse ledig 50 % fast stilling som administrativ fagleder / fagleder drift. Stilligen vil inngå i... 
Storsteinnes
23 dager siden
 ...kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Om stillingen Storsteinnes skole har ledig fast stilling som fagleder med tiltredelse fra 01.08.2024.   Storsteinnes skole søker deg som er en initiativrik og... 
Storsteinnes
5 dager siden
 ...Midlertidige stillinger som assistenter / barne- og ungdomsarbeidere ved Nordkjosbotn barnehage Om Balsfjord kommune Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst! Kommunen strekker seg over et område på 1493 km2, hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart... 
Nordkjosbotn
16 dager siden
 ...Lærer med undervisningskompetanse for 5.-10. trinn, fast 100 % stilling ved Nordkjosbotn skole Om Balsfjord kommune Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst! Kommunen strekker seg over et område på 1493 km2, hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart... 
Nordkjosbotn
5 dager siden
 ...etter deg som vil jobbe kveld/natt og i helger, men trenger også deg som kan jobbe dagtid...  ...og fredager. Tiltredelse: Snarest Stillinger: 3 stillinger i 20-50 prosent Kvalifikasjoner...  ...lønn fra 202,91 kr pr time Kveld/natt/helg- og helligdagstillegg Pensjonsavtale... 
Ramfjordbotn
Én måned siden
 ...Om stillingen Stillingen er på Roffa i  Nordkjosbotn. Stillingen vil ha et overordnet fagansvar og skal jobbe tett sammen med avdelingsleder...  ...». Stillingene har for tiden 2-delt turnus med jobb hver 3. helg med 7,5 vakter. Turnusarbeid er noe vi for tiden jobber med så... 

BALSFJORD KOMMUNE HJEMMETJENESTEN NORDKJOSBOTN

Nordkjosbotn
19 dager siden
 ...vi behov for å finne en ny medarbeider og byggesaksbehandler. Stillingen skal ha fast kontorsted på kommunehuset, Moen. Arbeidsoppgaver...  ...satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker... 

MÅLSELV KOMMUNE BYGGFORVALTNING

Moen
18 dager siden
 ...Lærer i Matematikk Om stillingen og arbeidsoppgaver Bardufoss videregående skole søker etter en engasjert og kvalifisert lærer i matematikk i 100 % fast stilling fra 01.08.24.  Om oss Vi ved Bardufoss videregående skole bygger vårt verdigrunnlag på prinsipper... 
Bardufoss
3 dager siden
 ...ser vi behov for å finne en ny medarbeider og Prosjektleder VA. Stillingen skal ha fast kontorsted på kommunehuset, Moen....  ...bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker... 

MÅLSELV KOMMUNE SENTRALADMIN

Moen
18 dager siden
 ...Overtannlege Midt-Troms Om stillingen Den offentlige Tannhelsetjenesten i Troms søker en engasjert og erfaren tannlege til å fylle...  ...dette - jf.offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med... 
Bardufoss
13 dager siden
 ...byggvedlikehold, renhold og brann/redning/beredskap. Innenfor fagområde vann/avløp har vi ledig 1. års vikariat som VA-ingeniør i 100% stilling.  Vikariatet gjelder i perioden mai 2024 til mai 2024. Vann/avløp består av 4 kloakkrenseanlegg, slambehandlingsanlegg,... 

MÅLSELV KOMMUNE SENTRALADMIN

Moen
18 dager siden
 ...samarbeider vi for å oppnå dyktige, skapende og imøtekommende medarbeidere. Fra oppstart av nytt barnehageår 12.08.24 kan vi få ledig stilling barnehagelærer ved Karlstad oppvekstsenter avd. barnhage. Arbeidsoppgaver: Pedagogisk leder: Bidra til et godt... 

KARLSTAD OPPVEKSTSENTER AVD SKOLE

Karlstad
19 dager siden
 ...til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte. Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra...  ...sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets... 

FORSVARET

Bardufoss
25 dager siden
 ...kontorsted ved Målselv Helsesenter på Andslimoen. Helsestasjonen har 9 stillinger, leder helsestasjon, jordmor, utekontakt, miljøterapeut...  ...satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker... 

MÅLSELV KOMMUNE AVDELING FOR HELSE

Moen
18 dager siden
 ...~ Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en barnehage i utvikling ~ Eget forum for pedagogiske ledere i barnehagen ~ En stilling i en barnehage der alle er synlige og viktige i sine roller ~ Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk... 
Nordkjosbotn
16 dager siden
 ...Pedagogisk leder og barnehagelærer Om stillingene Vi søker etter en pedagogisk leder i et 1 års 100% vikariat. Vi søker etter en person i et 1 års vikariat  i delt stilling som 40% pedagogisk leder og 60% barnehagelærer. Vi søker deg som: har et brennende... 
Oteren
27 dager siden
 ...alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Om stillingen I forbindelse med oppstart av Malangen skole på Mestervik i Balsfjord, søker vi nå en medarbeider i en 50 % fast stilling fra 01.08.2024.  Som en av to renholdere vil du jobbe i team.... 
Meistervik
4 dager siden