Søkeresultater: 13 831 ledige stillinger

 ...Vi søker sjåfør for pakking og kjøring til våre bakerier og kunder annenhver helg; lørdag og søndag + sommerferievikar. Stillingen passer for studenter som vil ha biinntekt, praktisk om du bor i nært forhold til bakeriet da arbeidsdagen starter før ordninær rutetrafikk... 

ROSENBORG BAKERI AS AVD BAKERI ROSENBORG

Trondheim
2 dager siden
 ...bistandsbehov som vi yter tjenester til. Det jobber 45 ansatte i boligen, og det er et stort fokus på tverrfaglighet. Bolig ligger...  ...helgestillinger. Stillingene er på 24 % og 20,9 %, med arbeid annenhver helg. Vi ønsker oss ansatte som kan starte opp snarest og har... 

Team Urtegata - boliger med bistand, Oslo kommune, Bydel Gam...

Oslo
1 dag siden
 ...ungdom en vei mot selvstendighet gjennom bo-trening, veiledning og tilpassede miljøterapeutiske tiltak. Kopås Ungdomsbolig er et...  ...Stillingsprosent: 15% Ansettelsesform: Turnus, fast 4 hver helg  Arbeidssted f.t.: Kopås Ungdomsbolig Arbeidsoppgaver f.t... 

KOPÅS UNGDOMSBOLIG

Drøbak
9 dager siden
 ...Beskrivelse: Pleie- og omsorgtjenesten i Skiptvet består av hjemmebaserte tjenester, sykehjem med både korttids og langtidsplasser...  ...stillingen: 26,06 % sykepleiestilling natt med arbeid hver tredje helg. Natt tjenesten hos oss har ansvar og oppgaver i hele pleie- og... 

SKIPTVET KOMMUNE HELSE OG MESTRING STAB

Skiptvet
1 dag siden
 ...kanskje en student med stort hjertelag for mennesker med funksjonsnedsettelser og ønsker deg en deltidsjobb med mening, da håper vi du søker på jobb hos oss! Vi trenger deg som kan jobbe annenhver helg i turnus dag og kveld. Men også deg som bare ønsker å ta ekstravakter... 

Økern miljøarbeidertjeneste, Bydel Bjerke

Oslo
1 dag siden
 ...er en tilrettelagt heldøgnsbemannet bolig for seks selvstendige og aktive personer med ulik grad av utviklingshemninger og bistandsbehov...  ...Lønnstrinn 6-18 etter lønnsansiennitet Arbeid hver tredje helg God opplæring og oppfølging Godt arbeidsmiljø En meningsfull... 

MARIDALSVEIEN 276 BOLIG

Oslo
5 dager siden
 ...Helsefagarbeider til nattstilling Kirkeparken omsorgssenter Kirkeparken omsorgssenter, avdeling Melkøya Melkøya er et bokollektiv med 5 mindre leiligheter og 5 rom. Beboerne spiser felles måltider sammen. Beboerne er eldre, som ikke lenger har anledning til... 
Hammerfest
4 dager siden
 ...bofellesskap er en del av enhet for personer med nedsatt funksjonsevne, som i dag består av sju bofellesskap, én avlastningsbolig for barn og unge, og avdeling for tilrettelagt arbeid/aktivitet. På Grøndalsbakken arbeider assistenter, fagarbeidere og høgskoleutdannet... 

ELVERUM KOMMUNE GRØNDALSBAKKEN BOFELLESSKAP

Elverum
4 dager siden
 ...Nordberghjemmet søker sykepleier til nattstilling 61 %. Arbeid hver fjerde helg (eller oftere om ønskelig) Om natten er sykehjemmet bemannet med 1 helsefagarbeider...  .... Sykepleierstillingen veksler mellom å være i avdeling og å gå på topp.Nordberghjemmets avdelinger har 22 beboere... 

DIAKONHJEMMET OMSORG AS NORDBERGHJEMMET

Oslo
2 dager siden
 ...Om Haugesund Bo- og omsorgssenter Bo - og omsorgssenteret er et botilbud til rusmiddelavhengige kvinner og menn over 18 år som har...  ...siden 1940. Om stillingen Stillingen er 14 %-17% fast, hver 3.helg Seksukers turnus Tiltredelse etter avtale Muligheter for... 

FRELSESARMEEN FA GJENBRUK

Haugesund
8 dager siden
 ...Mio BPA har et tjenestetilbud som gir assistanse og helsehjelp til en voksen kvinne. Kvinnen behov for bistand på flere områder der vi ønsker å sette sammen et tverrfaglig team med vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det er 2-1 bemanning 24/7.... 

Mio BPA

Nedenes
2 måneder siden
 ...Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i...  ...veiledning Vi tilbyr ~57,98 % fast stilling med arbeid hver 3. helg ~ lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldende avtaler... 

HAUGESUND KOMMUNE STEMHAUGMARKA PU

Haugesund
2 dager siden
 ...Beskrivelse av avdelingen I forbindelse med oppstart og drift av et heldøgns omsorgstilbud for unge voksne med psykisk utviklingshemming...  ..., søker vi etter helsefagarbeidere som kan tiltre i ledige helge-stillinger. Det forventes en gradvis innflytting i løpet av høsten... 

RÅDE KOMMUNE TJENESTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Råde
9 dager siden
 ...stilling på 52,59 % som helsefagarbeider i turnus på natt. Det er i tillegg også muligheter for å kunne ta ekstra vakter på dag, kveld og natt. Nattevaktsteamet består av to medarbeidere, slik at man alltid har en kollega som kan kontaktes. Arbeidsoppgaver: utføre... 

JEVNAKER KOMMUNE HJEMMETJENESTEN

Jevnaker
10 dager siden
 ...Etter sykdom og lengre tids sengeleie, sitter jeg delvis i rullestol. Jeg kan gå inne,...  ...trenger jeg en ny assistent som kan jobbe helger og være tilkallingsassistent ved behov i ferier...  ...lønn etter tariff og tillegg for kveld, helg og helligdag. Pensjon og forsikring inngår... 

Stendi Assistanse

Sandvika
19 dager siden
 ...pleiemedarbeider/student, med stor interesse for mennesker rundt deg? Vi søker nå etter en fast helgestilling med arbeid hver 4. helg, kveldsvakt fredag og langvakt lørdag/søndag 12,5 timer Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller... 

MYRVEIEN BOFELLESSKAP

Stavanger
9 dager siden
 ...pasientane trygg, heimebasert omsorg? Heimetenesta Sandane søkjer etter ein dyktig, engasjert og pliktoppfyllande helsefagarbeidar til helgestillingar med arbeid tredje kvar helg!  Vi legg vekt på godt arbeidsmiljø og god kvalitet på tenestene. Arbeidsoppgåver... 

Heimetenesta, Gloppen kommune

Sandane
1 dag siden
 ...Vi har ledig 13 måneders vikariat som sykepleier og ser etter deg  som er engasjert, motivert og nytenkende. Vil du bli vår nye kollega? Vår klinikk har en visjon om å yte spesialisthelsetjenester av høy kvalitet. Vi har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle... 

Enhet Spesialistadpavtterguovd/Spesialistlegesenteret, Sámi,...

Karasjok
5 dager siden
 ...Vi trenger også BPAer som kan jobbe dag, kveld, natt og/eller helg! Stillingsstørrelse etter avtale. BPA-bruker som bor sentralt i Trondheim søker etter Brukerstyrte Personlige Assistenter (BPA). Det er snarest behov for en assistent som kan jobbe nettene onsdag... 

STENDI ASSISTANSE AS RESPIRATORTEAM MIDT

Trondheim
2 dager siden
 ...Vi forsterker vinnerlaget og tar inn en ny selger i 20% stilling annenhver helg! Hos Den Norske Isbilen vil du jobbe med lettsolgte merkevarer i form av Norges beste iskrem. Gjenkjøpet er høyt og kundene ser på deg som en helt når du svinger inn på tunet. Du vil daglig... 

DEN NORSKE ISBILEN AS AVD DEPOT HELGELAND

Rørvik
4 dager siden