...sjukepleiarar, sosionomar og barnevernspedagogar, alle med vidareutdanning. Fagkonsulenten samarbeidar med bl.a legar, psykologar, fysioterapeutar og andre tilsette med helse- og sosialfagleg utdanning på høgskule-/universitetsnivå. Poliklinikken tilbyr utgreiing og... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS NORDMØRE/ROMSDAL POLIKLINIKK KR...

Kristiansund N
5 dager siden