...er organisert i 2 enheter: Enhet for individuell rehabilitering og enhet for grupperehabilitering.  Vi får ledig 100% vikariat som fysioterapeut med varighet fra dags dato til 31.12.24. Det kan bli mulighet for forlengelse.    Har du lyst til å jobbe hos oss? Da oppfordrer... 

SØRLANDETS REHABILITERINGSSENTER EIKEN AS

Eiken
5 dager siden
 ...En av våre fysioterapeuter skal ut i foreldrepermisjon. Vi har derfor ledig et ca. 11 måneders vikariat fra september 2024, med mulighet for forlengelse. Fysioterapeutene hos...  ...på jakt etter en selvstendig og trygg fysioterapeut med erfaring fra kommunehelsetjenesten.... 

LUNNER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Roa
11 timer sidenNy
 ...Spennende 100 % stilling for fysioterapeut, i Ergo- og fysioterapitjenesten i Dialog og mestring i Nes kommune. Ergo- og fysioterapitjenesten...  ...kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 03.06.2024 Sluttdato: 31.12.2024 Søknadsfrist:... 

NES KOMMUNE FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN

Årnes
11 dager siden
 ...Har du lyst å prøve deg som fysioterapeut i Kvinesdal kommune, er du velkommen til å søke på vikariat hos oss. Du vil jobbe i Forebyggende avdeling som er en aktiv avdeling med et godt arbeidsmiljø. Vi har et godt tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper og avdelinger... 

Virksomhet Åpen omsorg og rehabilitering, Kvinesdal kommune

Kvinesdal kommune
2 dager siden
 ...organisert i 3 team bestående av leger, psykologer og vernepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionom. Det er krav om fremleggelse...  ...HF Referansenr.: 4800763876 Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 12.05.2024 Akershus universitetssykehus (... 

AHUS NORDBYHAGEN REHABILITERING

Lørenskog
3 dager siden
 ...kollegaen vi ser etter! Ved Trondheim rehabiliteringssenter har vi for perioden 1. juli 2024 - 28. februar 2025 ledig et vikariat for fysioterapeut i 100 prosent stilling. Vikariatet er en stilling ved senterets døgnavdelinger, og har mulighet for forlenging etter... 

TRONDHEIM REHABILITERINGSSENTER

Trondheim
5 dager siden
 ...rus - og psykiatritjenesten og dagsenteret. Vi lyser ut to stillinger: 1. 100 % fast stilling som fysioterapeut med faglederansvar fra 1.juni. 2. 100 % vikariat som fysioterapeut i perioden 01.08.2024 - 31.05.2024. Skriv i søknadsbrevet hvilken av stillingene... 

MERÅKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Meråker
7 dager siden
 ...Seksjon terapi har ledig 100 % vikariat for fysioterapeut fra april 2024 til over sommeren. Avdelingen vår har 50 stillinger og organiserer ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopeder og sosionomer og gir sine tjenester til somatisk del av sykehuset på Våland. Vi ønsker... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
3 dager siden
 ...Liker du spennende arbeidsdager med varierte oppgaver? Kliniske servicefunksjoner har ledig vikariat for fysioterapeut 100% i Mosjøen.   Stillingen er organisert i Kliniske servicefunksjoner som er en del av klinikk for diagnostikk og medisinsk service. Hovedfunksjonen... 

HELGELANDSSYKEHUSET HF MOSJØEN SOMATIKK/ADMINISTRASJON

Mosjøen
3 dager siden
 ...Bydel Bjerke søker etter en engasjert og dyktig fysioterapeut til et vikariat i 100% stilling for snarlig tiltredelse. Vikariatet er organisert i avdeling Rehabilitering og forebygging. Avdelingen har to faste stillinger for fysioterapeuter knyttet til hjemmeboende... 

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL BJERKE

Oslo
3 dager siden
 ...faggruppe har en teamleder. Til sammen er vi 4 fysioterapeuter og 1 ergoterapeut samt turnusfysioterapeut som...  ...undervisning ut i skolene. Det søkes etter en fysioterapeut som skal jobbe med barn og unge 0-18 år, i 40% vikariat inn mot fysio-/ergo barn og et 20% vikariat... 

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL FROGNER

Oslo
5 dager siden
 ...undervisning av pasienter, pårørende og personell. I tillegg har vi kake eller annen kos hver fredag! Vi har nå ledig vikariat som fysioterapeut . Tiltredelse etter avtale. Stillingen innebærer et fagledende ansvar som fysioterapeut på kirurgisk/ortopedisk/føde/gynekologisk... 

FINNMARKSSYKEHUSET HF KIRKENES SYKEHUS

Kirkenes
9 dager siden
 ...Fysioterapeut - 100 % driftsavtale Om enheten Enhet Rehabilitering, læring og friskliv skal sikre innbyggerne i Indre Østfold kommune tverrfaglige tjenester av høy faglig kvalitet tilpasset innbyggernes behov. Enheten består av ergoterapeuter, fysioterapeuter,... 
Askim
5 dager siden
 ...07.24 har vi ledig 60% driftstilskot. Privatpraktiserande fysioterapeuter med kommunalt driftstilskot er eindel av helse- og...  ...gjeldande regelverk. Kvalifikasjoner Utdanning som fysioterapeut med norsk autorisasjon Det er en føremon med erfaring både... 

Høyanger kommune Tenesteområde helse og omsorg

Høyanger
2 dager siden
 ...Fysioterapeut, Habiliteringstjenesten for voksne. Enheten har den sørlige delen av Trøndelag fylke som ansvarsområde. Målgruppen er mennesker med medfødte eller tidlig ervervete sammensatte funksjonshemninger. Enheten er godkjent som psykiatrisk poliklinikk og har for... 

ST OLAVS HOSPITAL HF PSYKISK HELSEVERN HABILITERINGSTJENESTE...

Trondheim
3 dager siden
 ...Vi søker en motivert, engasjert og faglig sterk fysioterapeut som har evnen til å jobbe strukturert, effektivt, selvstendig og godt i tverrfaglig team. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering er organisert under medisinsk klinikk og er lokalisert både i Moss... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF MOSS - SOMATIKK

Moss
3 dager siden
 ...Fysioterapeut Vil du komme å jobbe sammen med oss i Vadsø? Vi ønsker en kollega med gode samarbeidsevner, interesse for faget og med et ønske om å videreutvikle tjenestetilbudet, samt er fleksibel og som kan spre positiv energi. Er du den vi søker etter? Vadsø... 
Vadsø
4 dager siden
 ...Vi har ledig 100% fast stilling som fysioterapeut med tiltredelse snarest. Er du fleksibel og liker utfordringer? Vil du være med på å bidra inn i utviklingen av helsetjenestetilbudet i Hemsedal kommune? Team fysio- og ergoterapi er organisert under Avdeling helse... 

FYSIOTERAPIAVDELINGEN HEMSEDAL KOMMUNE

Hemsedal kommune
9 dager siden
 ...Er du vår nye fysioterapeut? Likar du varierte arbeidsoppgåver og spennande utfordringar? Er du interessert i rehabilitering og bærekraftige helsetenester? Ergo- og fysioterapitenesta i Bømlo kommune består av fire fysioterapeutar, fire ergoterapeutar og leiar. Me har... 

KOMMUNEHELSETENESTA I BØMLO AVD FYSIOTERAPI

Bremnes
10 dager siden
 ...vi morgendagens behandling".  På seksjon for nevrohabilitering-barn, har vi ledig 100% fast stilling som spesialfysioterapeut/fysioterapeut fra 22.07.24. Ansvarsområdet for seksjonen er barn og unge med medfødt eller ervervet nevrologisk funksjonsnedsettelse som har... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Oslo
3 dager siden
 ...Ortopedi rehabilitering ved Lærdal sjukshus har ledig stilling som fysioterapeut: ~ Fast 100% stilling frå 12.08.24 Lærdal sjukehus er ein del av Helse Førde HF. Lærdal ligg inst ved Sognefjorden med god kommunikasjon til Oslo og Bergen. Her er typisk vestlandsnatur... 

HELSE FØRDE HF LÆRDAL SJUKEHUS

Lærdal
6 dager siden
 ...Ullensaker kommune styrker fysioterapitilbudet, og lyser nå ut 3 nyopprettede stillinger. 2 stillinger i 75 % stilling som fysioterapeut, og 1 stilling i 100% stilling som psykomotorisk fysioterapeut. Merk søknaden din med hvilke av stillingene du søker på.  Arbeidssted... 

ULLENSAKER KOMMUNE FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN

Jessheim
3 dager siden
 ...foreldrepermisjon, og vi har behov for en engasjert og dedikert fysioterapeut i perioden 8. juli 2024 til 15. august 2025. Hemnes...  ...Kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 08.07.2024 Sluttdato: 15.08.2025 Søknadsfrist:... 

HEMNES KOMMUNE MESTRINGS- OG VURDERINGSTEAM

Korgen
10 dager siden
En av våre fysioterapeuter skal ha utdanningspermisjon i 1 år, og vi søker etter hennes vikar...  ...av hverandre. Enheten ledes av en fysioterapeut og har 14 fysioterapeuter og 3 ergoterapeuter...  ...: 100% Stillingstype: Vikariat Stilling ledig fra: 05.08.2024-31.07.... 
Sandefjord kommune
4 dager siden
 ...Frosta kommune søker kommunalt ansatt fysioterapeut med engasjement og interesse for tverrfaglig samarbeid og forebyggende helsearbeid. Den kommunale fysioterapitjenesten er organisert i virksomhet Helse og familie. Virksomhet helse og familie dekker til sammen ni fagområder... 

FROSTA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Frosta
11 dager siden
 ...Levanger kommune er tverrfaglig sammensatt av ergoterapeuter, fysioterapeuter, helsefagarbeidere og hjelpemiddelteknikere. Avdelingen er...  ...samt sikre gode tjenester på riktig nivå til riktig tid. Som fysioterapeut i Levanger kommune vil du ha en sentral rolle i å tilby... 

LEVANGER KOMMUNE ERGO OG FYSIOTERAPITJENESTEN

Levanger
9 dager siden
 ...Kommunalt tilsett fysioterapeut Om stillinga Vi er på leit etter deg som vil bruka eigen erfaring og kompetanse til å skapa ein betre kommune saman med andre. Ein samhandlingsaktør som ser seg som ein del av ein heilskap, og som er opptatt av utvikling og samarbeid... 
Austrheim
19 dager siden
 ...Er du en faglig dyktig fysioterapeut med interesse for kommunalt arbeid, spesielt med barn, unge og eldre? Da kan du være den perfekte...  ...kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Vikariat Sluttdato: 16.08.2024 Søknadsfrist: 28.04.2024 Hábmera... 

HAMARØY KOMMUNE ADMINISTRASJON

Hamarøy
9 dager siden
 ...Tollbugata fysioterapi. Tollbugata fysioterapi består av 4 fysioterapeuter med ulike spesialiteter. Fysioterapeutene hos Tollbugata...  ...prioriteringsnøkler. Kvalifikasjoner Søker må være autorisert fysioterapeut og bør ha solid erfaring som allmenfysioterapeut. Det er... 

TOLLBUGATA FYSIOTERAPI DA

Drammen
9 dager siden
 ...Vi søker etter: Fysioterapeut Tiltredelse snarest mulig eller etter avtale. Arbeidsoppgaver: · Ansvar for fysikalsk behandlingen av pasienter ved institusjonen · Tilrettelegging av individuelle treningsopplegg for pasientene · Delta og motivere i forbindelse... 

RIISBY BEHANDLINGSSENTER AVD RIISBY NORDRE

Dokka
9 dager siden