...selvstendige sjåfører 1 stilling fra sommeren av juli 1 stilling omg pga ny rute Vi søker etter ansvarsbevisst sjåfører til fast stilling på vår lokasjon i Ålesund. Vi har i dag behov for 1 stk i 100% stilling fra juli 2024 behov for 1 stk i 100 % stilling... 

HELLEVIK TRANSPORT AS

Ålesund
6 dager siden
100 % fast stilling for sjukepleiar i to-delt turnus med arbeid kvar 3. helg. Stillinga er lokalisert til omsorgsleilegheiter ved...  ...****@*****.*** Arbeidsstad Olav Sundes veg 2 6018 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund... 

Spjelkavik omsorgssenter, Ålesund kommune

Ålesund
4 dager siden
100% fast barnehagelærer ved Fagerlia barnehage frå 01.08.24. Ved evt. tilsetting av intern kandidat kan det bli ledig stilling/vikariat som barnehagelærar i perioden 01.08.24-31.07.25. Arbeidsoppgåver Barnehagelærar har ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon... 

FAGERLIA BARNEHAGE

Ålesund
3 dager siden
Vi har ledig fast stilling som barnehagelærar frå 01.08.24 Arbeidsoppgåver Barnehagelærar og pedagogisk leiar har ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet i si barnegruppe i nært samarbeid med føresette og andre... 

HARØY BARNEHAGE

Ålesund
3 dager siden
 ...Prestegardsvegen 22 6240 Ørskog Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 28.04.2024 Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for... 

BUTENESTE NORDRE ADM

Ålesund
6 dager siden
Borgund Menighetsbarnehage er en en-avdelingsbarnehage med opptil 27 barn i alderen 1-6 år. Vi har fokus på natur- og friluftsliv og har en egen utegruppe. Barnehagen holder til i Borgund Menighetshus, med Borgund Dyreklubb og Borgundgavlen som nærmeste nabo. Barnehagen...

BORGUND MENIGHETSBARNEHAGE

Ålesund
3 dager siden
Bli en del av det grønne vinnerlaget! I KIWI er det kunden som er sjefen, og for å gjøre sjefen fornøyd trenger vi Norges blideste og hyggeligste medarbeidere. Er det deg? Har du også en god porsjon konkurranseinstinkt og «stå-på-vilje»? Da må du lese videre.  Gjennom...

Norges Gruppen

Ålesund
20 dager siden
 ...Vi søker nå: Butikkmedarbeidere deltid Vi har begynt planleggingen av sommeren/høsten og søker deg som kan jobbe 1 til 2 vakter fast i uken i tillegg til å stille opp ekstra ved behov. Vi ønsker tiltredelse rundt 1 mai Du må være 18 år Stillingen passer... 

SPAR Åsetorget søker butikkmedarbeider - deltid

Ålesund
6 timer siden
 ...fagmiljø i merkantil team. Vi har to ledige stillingar. 100% fast stilling ved  Alderspsykiatrisk poliklinikk og 100% vikariat ved...  ...Behandling er ein open akuttpost med 12 ordinære sengeplassar og 2 sengeplassar som vert disponert av akutt heimebehandlingsteam. Dei... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ADM/STØTTEFUNKSJONER - ÅLESUND

Ålesund
4 dager siden
 ...Inntil 4 X 100% stillinger midlertidig skoleåret 2024/2025Inntil 2 X 100 % stilling fast fra 01.08.2024 Undervisning i matematikk, engelsk, norsk, kunst og håndverk og fransk på 8.-10. trinn Tett team-samarbeid om elevene og skolen sin utvikling Arbeidsoppgåver... 

SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE

Ålesund
3 dager siden
 ...omsorgsdistrikt har grunna avgang til pensjon, permisjonar og vakanse ledig 2 x 70 % stilling som heimehjelp.  Arbeidsstad er pt. i praktisk bistand i heimetenesta. Den eine stillinga kan bli fast tilsetting i, etter interne avklaringar. Tenestestad er Sandøytunet på... 

SANDØY OMSORGSDISTRIKT

Ålesund
6 dager siden
 ...og søker spesialsjukepleiar med relevant vidareutdanning i 100% fast stilling. Vi har også ledige vikariat i ulike stillingsbrøkar (75...  ...overnevnte spesialitetar Norsk autoriserte sjukepleiarar med minimum 2 års relevant erfaring kan og søkje Må meistre norsk skriftleg... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
6 dager siden
100 % fast stilling som pedagogisk leder ved Midtbyen barnehage. Ledig fra 01.06.2024. Ved eventuell tilsetting av intern kandidat kan...  ....****@*****.*** Arbeidsstad Losgata 2 6003 ÅLESUND Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune... 

MIDTBYEN BARNEHAGE

Ålesund
3 dager siden
 ...samarbeider med mange barnehager og har alltid stor etterspørsel. Fast stilling i Adecco. Vi blir enige om stillingsprosent etter hva...  ...:  Lønn etter tariff Du må ha: Mulighet til å jobbe 2 til 5 dager i uken innenfor barnehagenes åpningstid. Tilfredsstillende... 

Ønsker du en givende og leken hverdag?

Ålesund
10 dager siden
 ...Stillingsutlysningen omfatter 1 x 100% fast stilling og 2 x 100% års vikariat. Vi søker etter deg som har et sterkt pedagogisk engasjement. Blindheim barneskole er en spennende skole med 500 elever fra 1-7 trinn og 200 elever i SFO. Vi er organisert i team på trinn... 

BLINDHEIM BARNESKOLE

Ålesund
3 dager siden
Fagarbeidar/Barne - og ungdomsarbeidar i Skole og SFO.  Inntil 2 X 100%  heile stillingar der vi har ei fast stilling og eit vikariat kombinert skule og SFO samt 2x50% faste stillingar i SFO. Vikariatet varer frå 1. august - 24  tom 31. juli - 25 med mulighet for fast... 

FLISNES SKOLE

Ålesund
3 dager siden
 ...Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB) har ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis i mekatronikk med vekt på maritime...  ...av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Ansettelsen blir... 
Ålesund
7 dager siden
 ...offentliggjort selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven §25,2. Om dette blir tilfelle, vil vi ta kontakt med søkeren før...  ...Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2024 Søknadsfrist: 23.04.2024 Bli med å utvikle... 

FAGSKOLEN MØRE OG ROMSDAL STUDIESTED ÅLESUND

Ålesund
6 dager siden
 ...kyrkjetenar og ein kateket. I Spjelkavik er det 3 prestar, 1 kateket, 2 i trusopplæringa, ein kyrkjetenar ein diakon og ein...  ...Arbeidsgivar: Ålesund kyrkjelege fellesråd Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 21.04.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Dagleg leiar / menighetsforvalter

Ålesund
10 dager siden
 ...innenfor betong og tømrerfag. Vi ser etter 4 lærlinger, fortrinnsvis 2 fra hvert fag. Dersom vi får mange gode søkere kan vi vurdere å...  ...på lærlinger er den viktigste kilden til rekruttering av egne fast ansatte fagarbeidere. Ved utgangen av 2023 hadde vi ca. 300 lærlinger... 

Lærling i betong og tømmerfaget Møre og Romsdal

Ålesund
Én måned siden
 ...Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB) har ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis i nautiske operasjoner. Instituttet...  ...inneha eller ha innehatt Dekksoffiser sertifikat klasse 1 / 2 god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og på engelsk... 

NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP

Ålesund
6 dager siden
 ...Myklebust, redaksjonssjef,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Notenesgata 2 6002 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: NRK Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.07.2024 Sluttdato: 31.12.2024 Søknadsfrist: 21.04.2024 Logg inn... 

Vikarar til NRK i Ålesund

Ålesund
7 dager siden
 ...omsorgsdistrikt har grunna avgang til pensjon, permisjonar og vakanse ledig 2 x 70 % stilling som heimehjelp.  Arbeidsstad er pt. i praktisk bistand i heimetenesta. Den eine stillinga kan bli fast tilsetting i, etter interne avklaringar. Tenestestad er Sandøytunet på... 

Heimehjelp

Ålesund
10 dager siden
 ...muntlig Førerkort klasse B Vi tilbyr Et engasjement i 2 år, med mulighet for forlengelse. Stillingen avlønnes iht. Statens...  ...og vi har omtrent 27 000 gjestedøgn i året. Selskapet har 28 fast ansatte. Sammen med et antall sesongansatte i den lyse årstiden utføres... 
Ålesund
12 dager siden
 ...Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB) har ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis i mekatronikk med vekt på maritime...  ...av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Ansettelsen blir... 

Førsteamanuensis i mekatronikk

Ålesund
4 dager siden
100 % fast stilling som pedagogisk leder ved Midtbyen barnehage. Ledig fra 01.06.2024. Ved eventuell tilsetting av intern kandidat kan...  ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsstad Losgata 2 6003 ÅLESUND Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Ålesund kommune... 

Pedagogisk leder

Ålesund
6 timer siden
 ...oppfordres også til å søke. Arbeid i privat hjem med kontinuerlig 2 - 1 tilsyn og oppfølgning av et 4 år gammelt barn....  ...Arbeidsgivar: Ålesund kommune Stillingsprosent: 75, 65,7% Fast Søknadsfrist: 10.05.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Helsepersonell/Assistenter, 65,7% og 75% stilling natt

Ålesund
6 timer siden
 ...fagområdet pediatri.  Stillingen har en varighet av 5 år og forutsetter fast stilling som spesialist i pediatri i Helse Møre og Romsdal....  ...av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.  Ansettelsen blir gjennomført... 
Ålesund
24 dager siden
 ...viktigaste verktøyet, og med deg sjølv som verktøy kan du bidra til ein meiningsfylt kvardag for bebuar og pårørande.  Vi har ledig  fast 2 X 100 % stilling på somatisk langtidsavdeling, ved Volda Omsorgssenter, vi har eit  ønske om snarleg oppstart, di kompetanse er... 

VOLDA OMSORGSSENTER AVD SJUKEHEIM

Volda
4 dager siden
 ...kontinuerleg tilsyn og hjelp/oppfølging av eit 4 år gammalt barn. Det er 2-1 bemanning. Arbeid kvar 3 helg. Arbeidsoppgåver ~ Nødvendig...  ...kommune Referansenr.: (***) ***-**** Stillingsprosent: 75, 65,7% Fast Søknadsfrist: 10.05.2024 Ålesund kommune er den største... 

Åse-Blindheim heimetenestedistrikt, Ålesund kommune

Ålesund
4 dager siden