Fagarbeider jobb Stavanger

1-11 fra 11 søkeresultater

Sandnes Kommune  -  Sandnes
Enhet for funksjonshemmede (EFF) i Sandnes kommune gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og er en bydekkende tjeneste. Vi arbeider med Positiv Atferdsstøtte (PAS) som metodisk tilnærming med mål om å fremme den enkeltes interesser, ferdigheter, ønsker ...
1 dag siden
Sandnes kommune  -  Sandnes
Arbeidsoppgaver Arbeide i skole og SFO med å legge til rette for læring i ulike aktiviteter. Tilrettelegge for lek og aktiviteter i SFO. Søkere må være villig til å jobbe både i SFO og skole ved behov. Kvalifikasjoner Relevant fagbrev. Erfaring med...
5 dager siden
Sandnes kommune  -  Sandnes
Arbeidsoppgaver Arbeide systematisk og målretta for å oppnå selvstendighet og mestring Praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål Tverrfaglig samarbeid Dokumentasjon Praktiske oppgaver Kvalifikasjoner Hjelpepleier/Omsorgsarbeider/Helsefagarbeider...
1 dag siden
Sandnes kommune  -  Sandnes
Sandnes kommune Enhet for funksjonshemmede (EFF) i Sandnes kommune gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og er en bydekkende tjeneste. Vi arbeider med Positiv Atferdsstøtte (PAS) som metodisk tilnærming med mål om å fremme den enkeltes interesser, ferdigheter...
1 dag siden
Kvitsøy
Kommunens driftsavdeling består av 3 årsverk, inkludert arbeidsleder. Fagarbeider vil rapportere direkte til arbeidsleder. Det er ønskelig at søker har fagbrev innen byggtekniske fag, men personlig egnethet, samt relevant og lang arbeidserfaring kan likestille søkere uten... 
Jooble-søknad 2 måneder siden
Randaberg kommune  -  Randaberg
 ...Vikariat som fagarbeider innen park- og grøntanlegg Randaberg kommune ligger på Nord-Jæren med Stavanger som nærmeste nabo, og er et grønt pusterom like inntil storbyen. Med en kjøretid på 15 minutter fra Tjensvollkrysset i motsatt retning av alle køer drar vi nytte... 
5 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
 ...heltidsstillinger. Arbeidsoppgaver: ~ Arbeidsområdet omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver på det kommunale vannledningsnettet. Fagarbeider skal sammen med driftsleder/arbeidsleder planlegge driftsoppgaver i henhold til vedtatte planer og prosedyrer. Den som tiltrer... 
4 dager siden
Sandnes kommune  -  Sandnes
 ...Sandnes kommune Ved Porsholen skole er det ledig to 50% stillinger som fagarbeider, en fast og et vikariat. Porsholen skole er en barneskole med ca 320 elever og 48 ansatte. Vi er opptatt av at både ansatte og elever skal trives i et trygt og godt arbeidsmiljø.... 
5 dager siden
Rogaland Fylkeskommune  -  Stavanger
 ...engelsk eller geografi/samfunnsfag Sentraladministrasjonen - Vikariat saksbehandler/konsulent innen eiendomsadministrasjon - Fagarbeider kokk, fast stillling Mer informasjon om stillingene? Klikk på annonselenken. Søknadsfrist: Snarest Arbeidsgiver:... 
26 dager siden
Stavanger kommune  -  Hafrsfjord
 .... Planlegge - organisere og gjennomføre pedagogisk arbeid i barnehagen. Personal- og veiledningsansvar for assistenter - fagarbeider i trå med årsplan og Rammeplan. Bidra til utvikling, kompetanseheving og ny tenkning i barnehagen. Samarbeid med barn, kollegaer... 
12 dager siden
Sola
 ...Miljøtjenesten? Storevardvegen utvider med flere nyoppretta stillinger Vernepleier/ sykepleier i 100% stilling (35,5 t/u) Fagarbeider i 76,76% stilling, langturnus  Fagarbeider i 73,94% på natt (26,24 /35,5 t/u) Miljøtjenesten gir tjenester til  personer med... 
3 dager siden

Hvorfor ser jeg dette? Standardinnstillingen for Jooble viser jobber som er i nærheten av byer/poststeder innenfor maksimalt 25 mil.