...Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor innen Maskinteknikk Dette er Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 900 tilsette og 17 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen... 
Bergen
7 dager siden
 ...Førsteamanuensis i datatryggleik UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida... 
Bergen
16 dager siden
 ...lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Førsteamanuensis i kulturvitskap Ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR) er det ledig ei fast stilling som... 

UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN

Bergen
23 dager siden
Associate Professor in Cultural Studies UiB - Knowledge that shapes society Through robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes...
Bergen
28 dager siden
 ...Førsteamanuensis (2 x 100 %) i medisinsk statistikk UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere... 
Bergen
8 dager siden
 ...Professor II eller førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (patologi) ved Klinisk institutt 1 UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap... 
Bergen
13 dager siden
 ...eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Professor II eller førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (patologi) Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 1, er det ledig ei åremålsstilling som professor... 

Professor II eller førsteamanuensis (20 % bistilling) i medi...

Bergen
12 dager siden
 ...haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Stipendiat i romfysikk og amosfæredynamikk Ved Logg inn for å se kontaktinformasjon...  ...opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til førsteamanuensis Hilde Nesse, Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn... 

Stipendiat i romfysikk og atmosfæredynamikk

Bergen
Én måned siden
 ...haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Stipendiat i romfysikk og amosfæredynamikk Ved Institutt for fysikk og...  ...Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til førsteamanuensis Hilde Nesse, ****@*****.*** , ved Institutt for fysikk... 

UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSK FAK

Bergen
Én måned siden
 ...Vitskapleg assistent i fysisk aktiv læring Dette er Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største...  ...og maritime studier, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike... 
Bergen
15 dager siden
 ...vilje. Du har interesse og engasjement for bransjen og jobben din, er ansvarsbevisst med klare krav til egen kvalitet. Og du er fleksibel i forhold til forefallende arbeidsoppgaver, overholder tidsfrister og bidrar til at bedriften oppnår sine målsetninger. Hos oss er du... 

Låssenteret AS

Bergen
1 dag siden
Liker du å jobbe med salg og prosjektstyring? Kan du tenke deg å jobbe sammen med våre supre kollegaer i Bergen? Stillingen byr på utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med befaring, kundemøter og innsalg av store og mindre prosjekt, med ansvar for eget salgsbudsjett... 

Låssenteret AS

Bergen
1 dag siden
 ...100 %) for ein periode på tre (3) år. Stillinga er knytt til prosjekta “Development of Digital Endocrine Tools based on Digital Twins” i samarbeid med ei forskingsgruppe på Stanford University og “System dynamics approach Using Chemical Compounds to Elucidate the... 

Postdoktor (3 år) ved Klinisk institutt 2

Bergen
6 dager siden
 ...må opplyse kva stillingsprosent ein ønskjer, og kva arbeidsdagar som er aktuelle. Søkjarar som er tatt opp på spesialistprogrammet i oral protetikk vert prioritert. Det vert kravd politiattest ved tilsetjing, etter helsepersonelloven §20 a). Arbeidsoppgåver:... 

Instruktørtannlege (faste stillinger) ved Seksjon for oral p...

Bergen
8 dager siden
 ...instituttet vidare. IGS husar fleire store senter, og aktiviteten er aukande. Mange av prosjekta er store, og ofte retta mot låginntektsland i Afrika og Asia. Dette stiller krav til gode kunnskapar og kommunikasjonsevner når det gjeld rapportering, overføring av midlar og... 

Rådgjevar/prosjektøkonom (100 % fast)

Bergen
8 dager siden
UiB - Knowledge that shapes society Through robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes. Do you want to take part in shaping the...

Researcher at the Department of Biomedicine

Bergen
4 dager siden
Vi opplever stadig vekst og søker etter deg som er interessert i å jobbe elektromekanikk og sikkerhetsløsninger. Til avdeling Bergen Åsane søker vi SYSTEMTEKNIKER Som Systemtekniker vil du jobbe med service, installasjon og driftsstart av adgangskontroll, dørtelefon... 

Låssenteret AS

Bergen
1 dag siden
UiB - Knowledge that shapes society Through robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes. Do you want to take part in shaping the...

PhD-position (4 years)

Bergen
13 dager siden
Ønsker du en variert arbeidsdag og er interessert i å jobbe med lås, beslag og elektromekanikk? Til vår avdeling Bergen Søreide søker vi Servicetekniker/ Montør Som Servicetekniker/ Montør vil du jobbe med installasjon og service av helhetlige sikkerhetsløsninger, montering... 

Låssenteret AS

Bergen
1 dag siden
 ...framtida? Universitetslektor Ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst er det ledig vikariat  som universitetslektor (30%) i skulptur. Vikariatet er for eitt år med moglegheit for forlenging, og tilsetjing er ønska frå 1. august 2024. Arbeidsoppgåver: Vi... 

Midlertidig stilling som universitetslektor (30%) i skulptur...

Bergen
15 dager siden
 ...eigenskapar: Høgare utdanning på bachelornivå. Relevant realkompetanse/fagbrev kombinert med relevant etter- og videreutdanning kan i nokre tilfelle kompensere for utdanningskravet. Dokumentert erfaring i storformatskanning med gjennomløpsskanner. Dokumentert... 

Skanningskonsulent (midlertidig)

Bergen
12 dager siden
UiB - Knowledge that shapes society Through robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes. Do you want to take part in shaping the...

MSCA SEAS postdoctoral fellow in regulatory and governance c...

Bergen
26 dager siden
 ...Ønsker du å bli spesialist i blodsjukdommar?  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig fast stilling for lege i spesialisering/ LIS 2/3 i blodsjukdommar med tilsetjing september 2024. Vi prioriterer søkarar med interesse for utdanning til spesialiteten... 

Medisinsk klinikk/ Seksjon for blodsjukdommar, Helse Bergen

Bergen
22 dager siden
 ...Vi søker en dyktig og hyggelig administrativ medarbeider til en prosjektstilling i vår menighet. Stillingens størrelse er beregnet til 20-50% og varighet ca 2 år. Arbeidsoppgaver · Være en del av staben i menigheten · Delta aktiv i administrativt arbeid ved kirkens... 

Metodistkirken ved Fløibanen søker Administrativ medarbeider

Bergen
1 dag siden
 ...Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig vikariat for lege i spesialisering LIS 2/3 med tilsetjing september 2024 og varigheit 1,5 år. Vi prioriterer søkarar med interesse for indremedisin og blodsjukdommar. Vikariat kan telje som del av spesialistutdanninga... 

Medisinsk klinikk/ Seksjon for blodsjukdommar, Helse Bergen

Bergen
22 dager siden
 ...Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 2 stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor  innen maskinteknikk ved Fakultet for...  ...innen maskinteknikk. De siste årene har man hatt en økning i aktiviteten med nye mastertilbud, og økt aktivitet innen forskning... 

Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor innen Maskint...

Bergen
6 dager siden
 ...I Søren Jaabæksvei bofellesskap  bor det 16 beboere i alderen 23-63 år med lette og varierende hjelpebehov. Vi fokuserer på den enkelte bruker sine ressurser slik at de skal mestre sin hverdag i størst mulig grad selvstendig. Hos oss vil du få mange dyktige kollegaer... 

Våken nattevakt helsefagarbeider

Bergen
8 dager siden
 ...nsker du jobbe som kokk i ulike kantiner Vi har n behov for flere kokker til ulike kantine i Bergen. Du m kunne jobbe rundt p ulike lokasjoner i Bergen. Arbeidstid vil vre mellom Mandag Fredag kl. 06.00 16.00. Fordel med fagbrev men erfaring fra restaurant/hotell... 

Adecco Karrieresenter

Bergen
Én måned siden
 ...oss er at du synes det er hyggelig å være rundt barn og kan være en god rollemodell som leker, leser og liker å lære bort det du kan! I Adecco Pedagogisk er vi så heldige å ha et mangfold av medarbeidere med ulik bakgrunn og interesser. Hos oss jobber blant annet skuespillere... 

Adecco Karrieresenter

Bergen
22 dager siden
UiB - Knowledge that shapes society Through robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes. Do you want to take part in shaping the...

Two PhD positions in the project "Contested frontiers of set...

Bergen
Én måned siden