Søkeresultater: 11 594 ledige stillinger

 ...Førsteamanuensis/førstelektor i informasjonsteknologi Om stillingen USN Handelshøyskolen  og institutt for økonomi, markedsføring og jus søker faglige pådrivere innen informasjonsteknologi (IT) og som har undervisningskompetanse innen systemutvikling, objektorientert... 
Hønefoss
8 dager siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i helsesykepleie Om stillingen Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i helsesykepleie, med arbeidssted... 
Kristiansand S
6 dager siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i fysioterapi Om stillingen Ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i fysioterapi. Stillingen er tilknyttet bachelorprogrammet... 
Tromsø
21 dager siden
Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i kreftsykepleie Om stillingen Ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig 50-100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i kreftsykepleie. Stillingen er tilknyttet studieretning... 
Tromsø
21 dager siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i sosialt arbeid ved Høgskulen i Volda Om stillinga Ved Høgskulen i Volda (HVO), Avdeling for samfunnsfag og historie, er det ledig ei 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i sosialt arbeid... 
Volda
21 dager siden
Handelshøyskolen BI søker å ansette i en stilling som Førstelektor/Høyskolelektor i finans ved Institutt for finans, Campus Oslo. Institutt for finans bidrar med å utvikle fagområdet finans gjennom undervisning og forskning. Vi bidrar både i det vitenskapelige så vel... 

BI Norwegian Business School

Oslo
5 dager siden
 ...Førsteamanuensis i datatryggleik UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida... 
Bergen
9 dager siden
 ...Førsteamanuensis i produksjonsdyrmedisin Om stillingen Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, seksjon i Sandnes er det ledig fast stilling som førsteamanuensis i produksjonsdyrmedisin. Arbeidssted er i Sandnes. Ønskelig oppstart: oktober... 
Sandnes
19 dager siden
 ...matematikk og statistikk (IMS) er det en ledig, fast stilling som førsteamanuensis i statistikk. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen for...  ...stillinger som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor) Gode velferdsordninger Gode pensjons-, forsikrings-,... 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAM...

Tromsø
18 dager siden
 ...Førsteamanuensis i universitetspedagogikk This is NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim. På NTNU jobber 9... 
Trondheim
25 dager siden
 ...lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Førsteamanuensis i kulturvitskap Ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR) er det ledig ei fast stilling som... 

UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN

Bergen
16 dager siden
Associate Professor in Cultural Studies UiB - Knowledge that shapes society Through robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes...
Bergen
21 dager siden
 ...studenter, kunstnerisk utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten i seksjonen. Det...  ...opptaksprøver og eksamener. Forsknings- og utviklingsarbeid Førsteamanuensis i kontrabass forutsettes å opprettholde et høyt kunstnerisk... 

NORGES MUSIKKHØGSKOLE

Oslo
19 dager siden
 ...lyses ut en 20 % stilling (alternativt to stillinger à 10 %) som førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn...  ...etikk ( SME ) driver forskning, veiledning og undervisning i etiske problemstillinger med relevans for medisin og helsefag.... 

UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON

Oslo
15 dager siden
 ...Ved Politihøgskolen er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis i politivitenskapelige fag. Politivitenskap er et tverrfaglig område som primært inkluderer disiplinene kriminologi, sosiologi, statsvitenskap, rettsvitenskap, psykologi og historie.  Politihøgskolen... 

POLITIHØGSKOLEN

Oslo
15 dager siden
Handelshøyskolen Bl Inviterer til stilling som høyskolelektor/førstelektor i Statistikk/Kvantitativ metode. Stillingen er lokalisert i Nydalen og tilknyttet Institutt for samfunnsøkonomi. Institutt for samfunnsøkonomi har i underkant av 70 fulltidsansatte og dekker undervisning... 

BI Norwegian Business School

Oslo
11 dager siden
 ...Førsteamanuensis i klinisk psykologi Om stillingen Ved Institutt for psyologi er det ledig 1 -2 100% stillinger som førsteamanuensis i klinisk psykologi. Vi søker engasjerte og dyktige forskere og klinikere som kan bidra til fremragende psykologisk forskning og... 
Tromsø
21 dager siden
 ...Førsteamanuensis i rettsvitenskap Om stillingen Vil du bli del av Nord-Norges største juristarbeidsplass og et av de ledende forsknings- og undervisningsmiljøene i rettsvitenskap? Ved Det juridiske fakultet er det ledig stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap... 
Tromsø
Én måned siden
 ...Professor/førsteamanuensis i urbanisme Om AHO og Institutt for urbanisme og landskap Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole og en ledende utdannings- og forskingsinstitusjon som gir utdanning innen arkitektur, landskapsarkitektur... 
Oslo
Én måned siden
 ...Førsteamanuensis i osteologi UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida?... 
Bergen
Én måned siden