...Sandefjord opprettes det nå en ny stilling som dirigent/kunstnerisk leder  i 10%, forankret i Dagaktivitet for personer med demens.  Det...  ...koristene. ~Samarbeid med frivillige og pårørende ~Skape gode dager for personer med demens.  Kvalifikasjoner ~Musikkfaglig... 
Sandefjord kommune
7 dager siden
 ...Du har ledererfaring og vet å skape samhold å legge til rette for ansattes faglige utvikling. Som en del av lederteamet vårt skal du lede og utvikle bibliotekene strategisk og operativt. Du vil få ansvar for voksenandelingen i Sandefjord og Andebu bibliotek.... 
Sandefjord kommune
16 dager siden
 ...er det brukeren selv, eventuelt med bistand, som organiserer og leder arbeidet med assistentene. Det kreves ingen formell kompetanse for...  ...i å være tilgjengelig for brukeren i deres hjem og bistå i daglige aktiviteter.  Om tjenestested Jeg er en dame på 60 år som har... 
Sandefjord kommune
7 dager siden
 ...personalrettede oppgaver. Rektor skal fokusere på pedagogisk og strategisk ledelse og utviklingen av skolens kjerneytelser. Rektorer og...  ...skolemiljø ~Realisere kommunens mål og satsninger på skolen  ~Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet i tråd med LK20, være en pådriver... 
Sandefjord kommune
17 timer siden
 ...og støtte på tvers av enhetene.  I disse dager er seksjonen i gang med å implementere vårt...  ...der vi gleder oss til å komme hver dag.   Stillingsinformasjon  Stillingsstørrelse...  ...søkere.   Stillingstype: Fast  Stilling ledig fra: etter avtale    Arbeidsoppgaver... 
Sandefjord kommune
19 dager siden
  Vi tilbyr ~Engasjerte og profesjonelle kollegaer i et godt arbeidsmiljø ~Faglige utfordringer ~Systematisk kompetanseheving ~Gode pensjons- og forsikringsordninger ~Bedriftsidrettslag ~Bedriftshelsetjeneste   Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ...
Sandefjord kommune
1 dag siden
 ...hvert barn skal oppleve trygge omgivelser, trivsel og læring ut i fra egne evner og forutsetninger.   Vi har f.o.m 01.08.2024 to ledige stillinger: Kontaktlærer: ~Stillingsstørrelse: 100% ~Stillingstype: fast ~Stilling ledig fra: 01.08.24 ~Det er ønskelig med kompetanse... 
Sandefjord kommune
7 dager siden
 ...fremtidens arbeidsmarked. Sandefjord kommune har høye forventninger til ledelse, ansatte og elever. Kommunen har som overordnet mål å øke...  ...får sitt første skoletilbud i det vi kaller Velkomstklassen. I dag jobber det 53 voksne ved skolen som lærere, assistenter,... 
Sandefjord kommune
2 dager siden
 ...er det brukeren selv, eventuelt med bistand, som organiserer og leder arbeidet med assistentene. Det kreves ingen formell kompetanse for...  ...i å være tilgjengelig for brukeren i deres hjem og bistå i daglige aktiviteter.    Om tjenestested Stillingen innebærer alt fra... 
Sandefjord kommune
17 timer siden
 ...foregår både på dagtid, ettermiddag og kveldstid.  Vi har per i dag rundt  350 deltaker fordelt på norskopplæring etter integreringsloven...  ...Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: Fast Stilling ledig fra: skolestart 2024-2025 Arbeidsoppgaver ~Undervisning hovedsakelig... 
Sandefjord kommune
13 dager siden
 ...Stillingstype:fast Tiltredelse:etter avtale  Kort om stillingen Vi har ledig 100% stilling som ingeniør/saksbehandler innenfor spredt avløp....  ...og tilsyn. Stillingen vil inngå i seksjonen Bydrift som i dag har ansvaret for vann, avløp, vei, renovasjon og grøntvedlikehold... 
Sandefjord kommune
15 dager siden
 ...blir vår nye kollega! Vi kan ikke tilby 100% stillinger, men en ledig vakt finnes til stadighet som man da kan da ta som ekstravakt. Når...  ...legevakten møter man alle aldersgrupper og fra alle fagfelt. Ingen dag er lik!  Fra desember 2024 planlegges det oppstart i... 
Sandefjord kommune
27 dager siden
 ...du være med på moroa bør du søke på denne stillingen!» Anders (leder av PAS-team) «Her i Skjeggerødveien jobber vi målrettet på tvers...  ...Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse:  100 % stilling i turnus på dag/kveld med arbeid hver 4. helg med langvakter  Stillingstype:... 
Sandefjord kommune
2 dager siden
 ...Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: Fast Stilling ledig fra: Etter avtale  Arbeidsoppgaver ~Daglig tjenesteyting for pasientene i avdelingen, i samsvar...  ...i kommunen. Nygård bo- og behandlingssenterhar i dag 144 plasser fordelt på 7 avdelinger. Beboergruppen er... 
Sandefjord kommune
7 dager siden
 ...bostedsattraktivitet og et levende bysentrum. Enhet for plan og miljø består i dag av 11 dyktige medarbeidere. Enheten har ansvar for å planlegge...  ...Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype:Fast Stilling ledig fra: etter avtale Arbeidsoppgaver Aktuelle arbeidsoppgaver vil... 
Sandefjord kommune
22 dager siden
 ...og naturforvaltning og byggesak. På enhet for byggesak har vi i dag tverrfaglig kompetanse. Vi søker etter jurist, arkitekt, ingeniør...  ...Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: Fast Stilling ledig fra: Etter avtale Arbeidsoppgaver ~Behandle bygge- og delesaker... 
Sandefjord kommune
7 dager siden
 ...pasientene kan bo hjemme lengst mulig. Du som leder må være en pådriver i dette arbeidet!...  ...Etter avtale  Arbeidsoppgaver ~Ledelse og daglig drift i samsvar med lovkrav, oppgaver og...  ...Rapportere til gitte frister til enhetsleder ~Lede og videreutvikle HMS og IA arbeidet i egen... 
Sandefjord kommune
6 dager siden
 ...bistand og helsehjelp til hjemmeboende på natt. Alle hjemmetjenestens dag avdelinger,  i alle 3 enheter er slått sammen til en avdeling om...  ...: Fast med arbeid hver 3. helg. Ansettelse etter avtale med leder. Arbeidsoppgaver ~Arbeidsoppgavene i hjemmetjenesten er allsidige... 
Sandefjord kommune
7 dager siden
 ...og støtte på tvers av enhetene. I disse dager er seksjonen i gang med å implementere vårt...  ...Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% turnus med dag og kveldsvakter og med arbeid hver 4.helg...  ...langvakter Stillingstype: Fast Stilling ledig fra: etter avtale   Arbeidsoppgaver... 
Sandefjord kommune
22 dager siden
 ...og støtte på tvers av enhetene.  I disse dager er seksjonen i gang med å implementere vårt...  ...helg eller 3.hver helg med ordinærvakter (dag/ kveld) eller langvakter ~4.hver helg med...  ...- 40%  Stillingstype: Fast Stilling ledig: Etter avtale Arbeidsoppgaver ~Ivaretagelse... 
Sandefjord kommune
Én måned siden
 ...tjenesteansvarligmøter som bidrar til å ivareta dette. Vi har en leder som er opptatt av medarbeiderne sine, og ansattes mulighet til...  ...Stillingstype: Fast Stilling ledig fra: Etter avtale Arbeidsoppgaver ~Daglig tjenesteytung for beboerne i avdelingen ~Ansvar for faglig... 
Sandefjord kommune
Én måned siden
Stillingsinformasjon · 100% Fast Dagtid · Fri ca. hver tredje fredag · Ledig etter avtale · Kombinert rolle med administrative oppgaver og...  ...støtter, motiverer, og spiller hverandre gode. Har du en dårlig dag, så kan vi nesten garantere deg at du føler deg bedre etter en... 
Sandefjord kommune
6 dager siden
Vi ser etter deg som ønsker å være faglig leder for USHT Vestfold. Du er opptatt av faglig...  ...Som faglig leder for USHT vil du også være daglig leder for 4,5 årsverk med dyktige...  ...samarbeids- og kommunikasjonsevner  ~Evne til å lede og engasjere medarbeidere  ~Sette mål, gjennomføre... 
Sandefjord kommune
17 timer siden
 ...markedsføring vil også være en viktig del av jobben, i samarbeid med ungdomsleder og daglig leder.     Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 50 % Stillingstype: Engasjement Arbeidstid: Dag, ettermiddag, kveld.   Varighet: Engasjement, ledig fra d.d. – 31.12.2024,... 
Sandefjord kommune
20 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver: ~Stillingen er både i skole og SFO ~Delta i alle daglige gjøremål på SFO ~Bidra og legge til rette for en aktiv fritid...  ...dyktige og engasjerte kolleger ~Tett oppfølging av pedagog og leder Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i... 
Sandefjord kommune
2 dager siden
 ...utlyser nå ut et vikariat på natt med 8 nattevakter kl. (***) ***-****, per 4 uker i 50 % fast stilling (35,5 timer / 100 % stilling). Hvilke dager nattevaktene legges til, kan avtales. Oppstart 1. september 2024, eller etter avtale Vikariatets varighet 6 måneder, tom 1.... 
Sandefjord kommune
9 dager siden
 ...landbrukskontorets tjenester. Enhet landbruk ligger organisert under Seksjon for Klima, Byggesak og Arealforvaltning. På landbrukskontoret er det i dag fem ansatte med ulik fagkompetanse som utfyller hverandre. Hovedarbeidsoppgaver i stillingen vil være: ~Lovforvaltning knyttet til... 
Sandefjord kommune
20 dager siden
 ...og som ønsker og evner å ta tak i disse fortløpende på en nøyaktig måte.  Om stillingen Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: Dag/kveld med jobb 3. hver helg. Vi skal innføre kalenderplan, som kan åpne for langvakterArbeidsoppgaver ~Faglige utfordringer i en demensavdeling... 
Sandefjord kommune
13 dager siden
 ...omsorg. I tillegg har vi en stab. Avdelingslederen inngår i barneverntjenestens ledergruppe og har barnevernleder som sin nærmeste leder.  Stillingen har fag- og personalansvar samt ansvar for tjenestens budsjett sammen med barnevernleder. Medlemmene i ledergruppen har... 
Sandefjord kommune
17 timer siden
 ...nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked. Sandefjord kommune har høye forventninger til ledelse, ansatte og elever. Kommunen har som overordnet mål å øke elevenes læringsutbytte og bidra til at flest mulig fullfører og består... 
Sandefjord kommune
6 dager siden