...til pensjonsordning) Lønsvilkår: Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk. Andre opplysningar: Ved arbeid i barnehage, skule, barnevern, helse og omsorg, skal det leggast fram godkjent politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det... 

Sunnfjord kommune

Ølen
3 dager siden
 ...til pensjonsordning) Lønsvilkår: Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk. Andre opplysningar: Ved arbeid i barnehage, skule, barnevern, helse og omsorg, skal det leggast fram godkjent politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det... 

Vindafjord kommune

Ølen
8 dager siden
 ...spørsmål. Me er i utvikling og ynskjer å høyre frå deg som vil gjere ein forskjell i geriatrien.  Ved arbeid i barnehage, skule, barnevern, helse og omsorg, skal det leggast fram godkjent politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast... 

Vindafjord kommune

Ølen
17 dager siden
 ...Heng med OSS i sommar og me kan love meiningsfulle og innhaldsrike dagar! Hjarteleg velkommen :)  Ved arbeid i barnehage, skule, barnevern, helse og omsorg, skal det leggast fram godkjent politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast... 

Vindafjord kommune

Ølen
2 dager siden
 ...til pensjonsordning) Lønsvilkår: Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk. Andre opplysningar: Ved arbeid i barnehage, skule, barnevern, helse og omsorg, skal det leggast fram godkjent politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det... 

Vindafjord kommune

Vikedal
8 dager siden
 ...og tannhelsesekretær. Sykepleiere med bred erfaring er også ønskelig, gjerne med kompetanse fra arbeid med ungdom (psykiatri, rus, barnevern). ~ Evne til å bygge relasjoner og utøve trygg og god klasseledelse. ~ Interesse for og forståelse av behovet for... 

Undervisningsstilling innen helse- og oppvekstfag

Haugesund
2 dager siden
 ...til pensjonsordning) Lønsvilkår: Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk. Andre opplysningar: Ved arbeid i barnehage, skule, barnevern, helse og omsorg, skal det leggast fram godkjent politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det... 

Vindafjord kommune

Vikedal
8 dager siden
 ...til pensjonsordning) Lønsvilkår: Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk. Andre opplysningar: Ved arbeid i barnehage, skule, barnevern, helse og omsorg, skal det leggast fram godkjent politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det... 

Vindafjord kommune

Sandeid
14 dager siden
 ...flytteutgifter etter nærare reglar Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Link til... 

UNDARHEIM SKULE

Husnes
18 dager siden