Barne og ungdoms er jobb Oslo

1-20 fra 6896 søkeresultater

Bærum kommune  -  Sandvika

 ...etter gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn i alderen 0-23 år og deres familier •...  ...norskkunnskaper. Innvandrer som søker stillingen og er fra land utenfor Skandinavia skal som et... 
9 dager siden

Ski kommune  -  Ski

 ...Arbeidsoppgaver Følge opp og veilede egen brukerportefølje med brukere i aldersgruppen 15-25 år Samarbeide med...  ...Førerkort klasse B Erfaring fra arbeid med målgruppen: ungdom i utsatt posisjon. Det er en fordel om du har erfaring fra arbeid med... 
19 dager siden

JKS Norge AS  -  Oslo

 ...Ikt-huset er et kurssenter for voksne. Til vårt spillbaserte kurs for  «dropouts» ungdom har vi nå behov for instruktør med PPU og undervisningserfaring fra videregående skole i et eller flere av flg fag: norsk engelsk samfunnsfag Du må i tillegg kunne... 
4 dager siden

Ski kommune  -  Ski

 ...Ruskonsulent ungdom, NAV Ski - Ski kommune Presentasjon av stillingen: NAV leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet...  ...med muligheter om forlengelse. Stillingen er plassert i rusteamet i avdeling Arbeid og... 
11 dager siden

Ski kommune  -  Ski

 ...Ski kommune NAV leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom...  ...med muligheter om forlengelse. Stillingen er plassert i rusteamet i avdeling Arbeid og... 
19 dager siden

Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Samarbeide tett med skolens ledelse, lærere og helsesøster Oppfølgingsansvar for arbeidet med læringsmiljøet på skolen Gi lærerne støtte og veiledning i arbeidet med læringsmiljøet Lede skolens ressursteam Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere... 
3 dager siden

Bufetat  -  Ski

 ...Er du på jakt etter en meningsfull jobb hjemme med ungdom? En jobb der du kan gjøre en forskjell ved å gi trygghet og gode rammer? Da er det ungdommer som trenger deg. Statlige familiehjem...  ...utdanning og/eller erfaring med barn eller ungdom er en fordel, men ikke... 
17 dager siden

Ikt-huset as  -  Oslo

 ...Tittel Instruktør - spillbasert læring for ungdom Kategori Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning Arbeidstid Heltid...  ...til våre kunder verdiskapning. Vi inngår i JKS AS, som er Danmarks største bemannings- og rekrutteringsbyrå. Vi etablerer... 
1 dag siden

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner  -  Oslo

Kristelig Folkepartis Ungdom søker fylkessekretær i Oslo og Akershus KrFU Utlysning fra: Kristelig Folkepartis UngdomSted: Oslo...  ...KrFU har ledig en stilling som fylkessekretær i 20 %, som er likt delt mellom fylkene. Fylkessekretæren har det... 
Jooble-søknad 9 dager siden

Nannestad kommune  -  Holter

 ...Arbeidsoppgaver -arbeide for et godt og trygt skolemiljø - delta i lek og aktivitet med barna, inne og ute - planlegge og gjennomføre aktiviteter for SFO-barna - bidra til et godt sammarbeid mellom skole/SFO og hjem - samarbeide med lærere for å legge tilrette... 
9 dager siden

Oslo kommune, Bydel Frogner  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Medansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av det pedagogiske arbeidet på avdeling i samarbeid med barna, pedagogisk leder og pedagogiske medarbeidere Medansvar til å forberede, lede og gjennomføre avdelingsmøter Medansvar... 
5 dager siden

Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Skape et godt miljø for læring og trivsel Planlegge og gjennomføre...  ...Normalarbeidstid for ansatte på aktivitetsskolen er ca. kl. 13.00-17.00 hver dag.... 
1 dag siden

Bærum kommune  -  Eiksmarka

 ...etter gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn i alderen 0-23 år og deres familier •...  ...med oppfølging av barn med psykososiale vansker er en fordel • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid... 
5 dager siden

Akershus universitetssykehus HF  -  Lørenskog

 ...Arbeidsoppgaver Fysioterapeutene kartlegger og vurderer motorisk funksjon. En viktig arbeidsform er tverrfaglige fellesdager for utredning og kontroller av ulike diagnosegrupper/funksjonsområder (barn med CP, nevromuskulære sykdommer, ryggmargsbrokk, spiseproblematikk... 
5 dager siden

Oslo kommune, Bydel Østensjø  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Ansvar for daglig drift Utarbeide søknader og rapporteringer Rekruttere, lære opp og følge opp frivillige...  ...aktuelt lovverk samt kunnskap om offentlig og frivillig sektor Det er en fordel med erfaring fra arbeid med frivillighet og en god... 
11 dager siden

Oslo

 ...Vi søker etter to nye medarbeidere til kommunikasjonsenheten i Barne- og likestillingsdepartementet, hvorav én er fast og en er et engasjement på to år. Til begge stillingene ønsker vi oss medarbeidere med erfaring fra kommunikasjonsfaglig eller journalistisk arbeid som... 
18 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Motta pasienter og prioritere behov for helsehjelp Pre- og postoperativ sykepleie Observere, behandle og avklare...  ...for den enkelte pasient Støtte, veiledning og oppfølging av barn, foreldre og familier Tett tverfagligsamarbeid med andre... 
3 dager siden

Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo

 ...Hovseter skole søker sosiallærer i fast stilling På Hovseter skole har vi høye faglige ambisjoner på elevenes vegne. Vi er opptatt av å skape et raust og inkluderende elevmiljø. Idrett og kultur betyr mye på vår skole. Hovseter skole er en av Oslos største ungdomsskoler... 
1 dag siden

Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo

 ...kommune, Utdanningsetaten Stovner skole har ca. 600 elever og 90 ansatte. Stovner skole er en flerkulturell skole med 65% tospråklige elever. Skolen...  ...i samarbeid med skolen. Høsten 2018 er det 280 barn i Aktivitetsskolen. Vi har ledig stilling som skoleassistent... 
Jooble-søknad 18 timer siden

Oslo kommune, Bydel Østensjø  -  Oslo

 ...miljøterapeutiske tiltak i hjemmet Utøve klient- og familiearbeid i henhold til vedtak Være...  ...med å utvikle psykisk helsearbeid for barn og unge Bidra med å ivareta og utvikle... 
2 dager siden

Hvorfor ser jeg dette? Standardinnstillingen for Jooble viser jobber som er i nærheten av byer/poststeder innenfor maksimalt 25 mil.