Barne og ungdoms er jobb Bergen

1-20 fra 1459 søkeresultater

Bergen kommune  -  Bergen
 ...Følge enkeltbarn med spesielle behov Planlegge, og gjennomføre aktiviteter med barn Delta i alle daglige gjøremål og oppgaver i barnehagen...  ...tydelig voksenperson Søker har stor arbeidskapasitet og er varm i relasjoner. Søker har god helse og fysikk Søker... 
1 dag siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Arbeidsoppgåver Postarbeid og arbeid ved poliklinikk med utgreiing og behandling av alle barne- og ungdomssjukdommar Vurdere pasientar med tilvising frå både primærhelsetenesta...  ...meistre norsk, både munnleg og skriftleg. (Det er krav at ein kan dokumentere kunnskap i norsk... 
17 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Arbeidsoppgåver ~ Utgreiing og oppfølging av barn med ulike utviklingsforstyrringar. Samarbeid i team med lege, fysioterapeut, logoped, fagkonsulentar...  ...for stillinga. Kjennskap til vårt journalsystem, DIPS, er ein fordel. Norsk autorisasjon Søkjar må meistre norsk... 
9 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...med hovudansvar innan pediatrisk onkologi og hematologi. Seksjonen har i dag 4 overlegar...  ...saman med seksjonsoverlegen skal bidra til at Barne- og ungdomsklinikken i Bergen tilbyr barn... 
6 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Arbeidsoppgåver ~ Utgreiing og oppfølging av utviklingsforstyrringar, med hovudfokus på autismespekterforstyrringar...  ...som nevropsykolog med erfaring frå utgreiing av barn, samt spisskompetanse på utgreiing av autismespekterforstyrringar er heilt nødvendig for stillinga. Kjennskap til... 
9 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...kommune Nattland oppveksttun barnehage startet opp 31.07.2017. Bygg og uteanlegg er helt nytt og velutrustet. Barnehagen har 2 avdelinger, og gir spesialpedagogisk tilbud til hørselshemmede barn. Samtidig gir vi et vanlig barnehagetilbud til barn fra nærmiljøet.... 
22 timer siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Pasientoppfølging/miljøkontakt i post - observere, kartleggje og dokumentere pasientane sine behov samt iverksetje miljøterapeutiske...  ...ønskjer medarbeidarar som: har respekt for den enkelte pasient er sjølvstendige, løysingsorienterte og målretta har god struktur,... 
11 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...Assistent/barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO - Nattland oppvekstun skole Nattland...  ...har et behagelig interiør. Oppveksttunet er en kombinert skole med rundt 720 elever på... 
8 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...stilling som vaken nattevakt - Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Akuttpost Akuttposten er ein døgnbemanna post med kapasitet til 9 pasientar. Vi...  ...Haukeland universitetssjukehus. Målgruppa vår er barn/ungdom i alderen 0-18 år med psykiske lidingar, som er innlagd... 
10 dager siden
Helse Bergen  -  Nesttun
 ...Arbeidsoppgåver Bemanning av poliklinikken sin ekspedisjon Telefonbetening inkludert timebestilling og koordinering av pasienttimar Behandling av post/scanning Forskjellig kontorarbeid og støttefunksjon for medarbeidarar Kvalifikasjonar Vi søkjer etter... 
4 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Arbeidsoppgåver Seksjonsleiar må meistre alle rutineoppgåver og har dagleg personalansvar for medarbeidarar, opplæring av tilsette...  ...frå tilsvarande laboratorium eller annan relevant erfaring. Det er ein fordel å ha erfaring frå arbeid med instrument som seksjonen nyttar... 
10 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Helse Bergen Seksjon for utviklingsforstyrringar er del av Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) på Haukeland universitetssjukehus. Vi er lokalisert...  ...saman med mange spesialiserte tenester til barn og ungdom. Det gjev oss nye høve til meir koordinert og... 
9 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Sekretær - BUP Fana, Fusa og Austevoll - Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge Ved BUP Fana, Fusa og Austevoll er det ledig 100% fast stilling for sekretær. BUP Fana, Fusa og Austevoll held til på Nesttun og gjev tilbod til barn og unge med psykiske lidingar... 
3 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Helse Bergen Barne- og ungdomsklinikken er ein av Noregs største barneavdelingar. Klinikken har 76 senger, ca. 5500 innleggingar og 25000 polikliniske konsultasjonar årleg. Klinikken er organisert i 8 fagseksjonar og barnekirurgi. Forsking og utdanning er prioritert... 
6 dager siden
Bergen Kommune  -  Bergen
 ...Tittel Barne- og ungdomsarbeider / assistent SFO - Hellen skole Kategori Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning...  ...BERGEN Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i... 
16 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...nyoppretta stillingane vil vere med å utvikla eit spennande tilbod for barn og unge med psykiske vanskar. Stillinga vil få oppgåver knytta til...  ...norsk skriftleg og munnleg Må ha gode IKT-kunnskapar Det er også ønskjeleg med: Livbergingskurs/Badevaktkurs... 
Én måned siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Helse Bergen LKB er det største laboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus og har meir enn 250 tilsette. LKB har 11 analytiske og 3 ikkje-analytiske seksjonar...  ...er akkreditert etter ISO standard 15189. LKB- Barne- og ungdomsklinikken (LKB-BUK) holder til i Marie... 
9 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...veker for menneske med alle typar psykiske lidingar. Behandlinga er organisert i team rundt den einskilde pasient. Vi legg vekt på ei...  ...heilheitleg tilnærming som medfører at den enkelte må vera fleksibel og løysingsorientert. Vi jobbar med innføring av Kognitiv miljøterapi... 
11 dager siden
Personalhuset Staffing Group  -  Bergen
 ...Ønsker du å bidra til en aktiv og meningsfull hverdag for barn og unge? Personalhuset Staffing Group AS er en av leverandørene av pedagogisk personell til Bergen kommune. Vi søker deg som liker å være sammen med barn, leke, le og være en trygg rollemodell. Du må ha... 
21 timer siden
Bergen
 ...Vi ønsker å knytte til oss fagpersonell innen stillasbygging som kan -og vil jobbe i kortere perioder ved behov. Oppdragene kommer på kort varsel og behovet oppstår ofte i forbindelse med sykdom, ferier, arbeidstopper o.l. Oppdragene vil passe godt i kombinasjon... 
Jooble-søknad 4 dager siden

Hvorfor ser jeg dette? Standardinnstillingen for Jooble viser jobber som er i nærheten av byer/poststeder innenfor maksimalt 25 mil.