Barne- og ungdomsarbeider jobb Bergen

1-20 fra 1529 søkeresultater

Bergen kommune  -  Bergen
 ...Barne- og ungdomsarbeider / assistent SFO - Hellen skole Hellen skole søker en kreativ, positiv barne- og ungdomsarbeider/assistent til SFO. Arbeidsoppgaver Lede ulike aktiviteter på SFO Følge opp og veilede barn i lek og aktiviteter Diverse praktiske oppgaver... 
14 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...Assistent/barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO - Nattland oppvekstun skole Nattland oppveksttun åpnet i august 2017. Bygget ligger i vakker natur og har et behagelig interiør. Oppveksttunet er en kombinert skole med rundt 720 elever på 1.-10.trinn. Vi har også... 
6 dager siden
Bergen Kommune  -  Bergen
 ...Tittel Vikariat som barne- og ungdomsarbeider - Olsvik skole Kategori Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning Arbeidstid Deltid Arbeidssted Norge, Hordaland, Bergen Søknadsfrist Se annonse Bergen kommune 5183 OLSVIK... 
17 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Arbeidsoppgåver Postarbeid og arbeid ved poliklinikk med utgreiing og behandling av alle barne- og ungdomssjukdommar Vurdere pasientar med tilvising frå både primærhelsetenesta og spesialisthelsetenesta Du deltar i rotasjon med pt. 12-delt tilstadesvakt Du... 
16 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Arbeidsoppgåver ~ Utgreiing og oppfølging av barn med ulike utviklingsforstyrringar. Samarbeid i team med lege, fysioterapeut, logoped, fagkonsulentar og evt testteknikar. Rettleiing, kurs og samarbeid med pasient/ føresette og 1. line instansar. Gode samarbeidsevner... 
8 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...pediatri som skal arbeide med hovudansvar innan pediatrisk onkologi og hematologi. Seksjonen har i dag 4 overlegar med ansvar for all...  ...treng ein overlege som saman med seksjonsoverlegen skal bidra til at Barne- og ungdomsklinikken i Bergen tilbyr barn og unge diagnostikk og... 
5 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Arbeidsoppgåver Pasientoppfølging/miljøkontakt i post - observere, kartleggje og dokumentere pasientane sine behov, samt iverksetje miljøterapeutiske tiltak Kvar pasient har eit team knytt til seg beståande av 2 miljøkontaktar og ein behandlar som samarbeider tett... 
15 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Arbeidsoppgåver ~ Utgreiing og oppfølging av utviklingsforstyrringar, med hovudfokus på autismespekterforstyrringar. Samarbeid i team...  ...Godkjenning som nevropsykolog med erfaring frå utgreiing av barn, samt spisskompetanse på utgreiing av autismespekterforstyrringar... 
7 dager siden
Helse Bergen  -  Nesttun
 ...Arbeidsoppgåver Bemanning av poliklinikken sin ekspedisjon Telefonbetening inkludert timebestilling og koordinering av pasienttimar Behandling av post/scanning Forskjellig kontorarbeid og støttefunksjon for medarbeidarar Kvalifikasjonar Vi søkjer etter... 
3 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Arbeidsoppgåver Seksjonsleiar må meistre alle rutineoppgåver og har dagleg personalansvar for medarbeidarar, opplæring av tilsette og studentar ansvar for kvalitetssikring og andre faglege forhold. delta i val av- og innkøyring av nye instrument. budsjettansvar... 
8 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Arbeidsoppgåver Dei nyoppretta stillingane vil vere med å utvikla eit spennande tilbod for barn og unge med psykiske vanskar. Stillinga vil få oppgåver knytta til direkte arbeid med barn og unge, opplysingsarbeid og registrering/skriving/planleggjingsarbeid. Delta... 
Én måned siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Sjukepleiar/vernepleiar/miljøterapeut til vikariat i 68% stilling som vaken nattevakt - Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Akuttpost Akuttposten er ein post for barn og unge i alderen 0-18 år. Vi har kapasitet til 9 pasientar, innlagt frivillig, på foreldresamtykke... 
8 dager siden
Helse Bergen  -  Nesttun
 ...Helse Bergen Ved BUP Fana, Fusa og Austevoll er det ledig 100% fast stilling for sekretær. BUP Fana, Fusa og Austevoll held til på Nesttun og gjev tilbod til barn og unge med psykiske lidingar opp til 18 år, samt foreldra deira. Det er om lag 13000 barn i opptaksområdet... 
3 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Sjukepleiar/vernepleiar til vikariat i 68% stilling som vaken nattevakt - Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Akuttpost Akuttposten er ein døgnbemanna post med kapasitet til 9 pasientar. Vi held til i 2. etg. i det nye Barne- og ungdomssjukehuset på Haukeland... 
8 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Helse Bergen Barne- og ungdomsklinikken er ein av Noregs største barneavdelingar. Klinikken har 76 senger, ca. 5500 innleggingar og 25000 polikliniske konsultasjonar årleg. Klinikken er organisert i 8 fagseksjonar og barnekirurgi. Forsking og utdanning er prioritert... 
5 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Helse Bergen Seksjon for utviklingsforstyrringar er del av Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) på Haukeland universitetssjukehus. Vi er lokalisert i det nye barne- og ungdomssjukehuset (BUS) på haukelandsområdet saman med mange spesialiserte tenester til barn... 
8 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...LKB er det største laboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus og har meir enn 250 tilsette. LKB har 11 analytiske og 3 ikkje-...  ...utvikling. Laboratoriet er akkreditert etter ISO standard 15189. LKB- Barne- og ungdomsklinikken (LKB-BUK) holder til i Marie Joys' hus. LKB-... 
8 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...Sjukepleiar/vernepleiar søkes til 68% vikariat, våken stilling på natt - Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge, Ungdomsposten Ungdomsposten er ein 5 døgns utgreiings- og behandlingspost med kapasitet til 10 pasienter for ungdom mellom 13 og 18 år med ulike psykiske... 
15 dager siden
Rudolf Steinerskolen i Bergen  -  Bergen
 ...Ringevikarer Rudolf Steinerskolen i Bergen søker ringevikarer til grunnskolen og fritidshjemmet (SFO) Kvalifikasjonskrav: -          Barne- og ungdomsarbeider/fagarbeider -          Erfaring/kunnskap om arbeid med barn med for eksempel spesielle behov -... 
1 dag siden
Fagavdeling skole, Haugland skole  -  Hauglandshella
 ...Arbeidsoppgaver Legge til rette for variert lek og gode opplevelser Være en trygg voksen...  ...omsorg og setter grenser Arbeide med barn med sammensatte vansker og ulike... 
3 dager siden

Hvorfor ser jeg dette? Standardinnstillingen for Jooble viser jobber som er i nærheten av byer/poststeder innenfor maksimalt 25 mil.