Barne- og ungdomsarbeider jobb Bergen

1-20 fra 1727 søkeresultater

Furehaugen barnehage AS  -  Askøy kommune

 ...Barne og ungdomsarbeider/ assistent Vi søker engasjert og faglig sterk barne og ungdomsarbeider eller assistent, 80% fast stilling. Pioner barnehager benytter  prosjektarbeid som arbeidsmetode.  I prosjektarbeid er vi opptatt av å jobbe med barns medvirkning... 
5 dager siden

Bergen kommune  -  Paradis

 ...Arbeidsoppgaver Gi omsorg, skape trygghet og danne gode relasjoner til barn og barnegrupper. Bidra til et inspirerende leke- og læringsmiljø for alle barna. Ha ansvar for barnegrupper i lek, aktivitet og på turer. Bidra til å sikre et godt samarbeid i barnehagen... 
11 dager siden

Bergen kommune  -  Bergen

 ...Arbeidsoppgaver Gi omsorg, skape trygghet og danne gode relasjoner til barn og barnegrupper. Bidra til inspirerende leke- og læringsmiljø Ha ansvar for barnegrupper i lek og aktivitet og på turer Bidra til å sikre et godt samarbeid i barnehagen og med foreldre... 
7 dager siden

Hegglandsdalen barnehage  -  Os

 ...Engasjement barne- og ungdomsarbeider / assistent Hegglandsdalen barnehage har en base for barn i alderen 0-2 år og to baser for barn i alderen 2-6 år. Fokusområdene våre er bruk av naturen og sosialkompetanse. Vi har ledig et engasjement for barne- og ungdomsarbeider... 
28 dager siden

Bergen kommune  -  Bergen

 ...Arbeidsoppgaver Følge enkeltbarn med spesielle behov Planlegge, og gjennomføre aktiviteter med barn Delta i alle daglige gjøremål og oppgaver i barnehagen Ansvar for å tilegne seg og anvende ny kunnskap Bidra med å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø... 
16 dager siden

Bergen kommune  -  Bergen

 ...kommune Nattland oppveksttun barnehage startet opp 31.07.2017. Bygg og uteanlegg er helt nytt og velutrustet. Barnehagen har 2 avdelinger, og gir spesialpedagogisk tilbud til hørselshemmede barn. Samtidig gir vi et vanlig barnehagetilbud til barn fra nærmiljøet. Vårt... 
Jooble-søknad 16 dager siden

Bergen kommune  -  Bergen

 ...Arbeidsoppgaver Arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten iht anbefalinger og program Tverrfaglig samarbeid, både internt og med andre tjenester, er en viktig del av jobben Vaksinasjon Dokumentasjon Kvalifikasjoner Utdanningskrav: Off. godkjent... 
5 dager siden

Bergen kommune  -  Ulset

 ...Arbeidsoppgaver Svangerskapsomsorg Råd/veiledning/individuelle samtaler angående graviditet, fødsel og barseltid Fødsels-og ammeforberedende grupper Dokumentasjon Tverrfaglig samarbeid, både internt og med andre tjenester, er en viktig del av jobben... 
5 dager siden

Bergen kommune  -  Laksevåg

 ...Arbeidsoppgaver Arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten iht anbefalinger og program Tverrfaglig samarbeid, både internt og med andre tjenester, er en viktig del av jobben Familieråd Vaksinasjon Dokumentasjon Noe ettermiddag/kveldsarbeid må... 
13 dager siden

Bergen kommune  -  Nesttun

 ...Arbeidsoppgaver Lavterskeltilbud Individuelle og grupperettede samtaler og ved behov videre henvisning til fastlege og andre instanser...  ...: Autorisert psykolog Relevant erfaring fra arbeid med barn og unge Erfaring og ønske om å jobbe helseremmende og forebyggende... 
5 dager siden

Helse Bergen  -  Nyborg

 ...Arbeidsoppgåver Utreiing og behandling av barn og unge Samarbeid med føresette og relevante instanser Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon Erfaring frå utgreiing og behandlling av psykiske lidningar hos barn og unge God kjennskap og erfaring med kommunale... 
9 dager siden

Bergen kommune  -  Ulset

 ...Arbeidsoppgaver ~ Arbeidet består i rådgivning og veiledning til gravide, familie med barn og ungdommer, samt helsefremmende og forebyggende tiltak i grupper, tverrfaglig samarbeid og veiledning til helsestasjonspersonalet. Tjenesten skal være ett lavterskeltilbud.... 
11 dager siden

Helse Bergen  -  Straume

 ...Arbeidsoppgåver ~ BUP Øyane gir tilbod til barn og unge i aldersgruppa 0-18 år i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden. Vi har satsa mykje på å gi eit betra tilbod til barn og unge med ulike typar psykiske lidingar som angst, depresjon, traume og utviklingsforstyrringar... 
12 dager siden

Bergen kommune  -  Ulset

 ...Bergen kommune Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, barne- og familiehjelpen. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting... 
Jooble-søknad 5 dager siden

Helse Bergen  -  Nyborg

 ...Helse Bergen Ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - BUP Åsane er det ledig to faste 100 prosent stillingar som psykolog. BUP Åsane heldt til i Åsane og gjev tilbod til barn og unge med psykiske lidingar opp til 18 år, samt foreldra deira. det er om lag 15... 
Jooble-søknad 9 dager siden

Helse Bergen  -  Bergen

 ...Psykolog - Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Presentasjon av stillinga: Ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - BUP Åsane er det ledig to faste 100 prosent stillingar som psykolog. BUP Åsane heldt til i Åsane og gjev tilbod til barn og unge med... 
10 dager siden

Helse Bergen  -  Bergen

 ...førskolelærar, barnevernspedagogar, vernepleiarar, psykologar, psykiatrar og lærar. Kvalifikasjonar Studentar frå sjukepleiar- og...  ...anna helse- og sosialfagleg retning Erfaring frå arbeid med barn og ungdom med spesielle behov er ønskeleg Søkjar må meistre... 
1 dag siden

Bergen kommune  -  Ulset

 ...Bergen kommune Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og barne- og familiehjelpen. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten,... 
11 dager siden

Helse Bergen  -  Bergen

 ...Arbeidsoppgåver Ekspedisjon/skranke med mottak av pasientar, telefonservice Timeoppsett, timebestilling, brev til pasientar og oppgjer i DIPS Rydding i rapportar Skanning av dokument Skåring av ulike kartleggingsverktøy Bestilling av varer og tenester... 
7 dager siden

Helse Bergen  -  Bergen

 ...Lege i spesialisering i pediatri, vikariat - Barne- og ungdomsklinikken Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har frå snarast ledig inntil 3 vikariat for lege i spesialisering i pediatri av 6 til 12 månaders varigheit. Barne- og ungdomsklinikken i Bergen er... 
22 dager siden

Hvorfor ser jeg dette? Standardinnstillingen for Jooble viser jobber som er i nærheten av byer/poststeder innenfor maksimalt 25 mil.