Barne- og ungdomsarbeider jobb Asker

1-20 fra 1147 søkeresultater

Den norske kirke, Drammen kirkelige fellesråd  -  Drammen

 ...kristen formålsparagraf. Barnehagen er en enavdelings barnehage der alle barna i alderen 1 - 6 år er samlet på samme avdeling. Vi blir totalt 5,3 årsverk. Arbeidsoppgaver: Tilrettelegging og tilstedeværelse med barna - lek og omsorg. Følge barnehagens rutiner... 
17 dager siden

Ånnerud Barnehus SA  -  Asker

 ...Fast 40% stilling for barne-og ungdomsarbeider/assistent. Vi søker deg som ønsker å arbeide med barn og være med i et team som gjøre barnehagen til et godt sted å være både for barn og voksne. Vi søker deg som er  tålmodig, leken, har evne til å inspirere og engasjere... 
Én måned siden

Lier kommune  -  Tranby

 ...Tittel Barne- og ungdomsarbeider/assistent i SFO - Nordal skole Kategori Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning Arbeidstid Deltid Arbeidssted Norge, Buskerud, Lier Søknadsfrist Se annonse Lier kommune 3406 TRANBY... 
23 dager siden

ÅNNERUD BARNEHUS SA  -  Asker

 ...Tittel Fast 40% stilling for barne-og ungdomsarbeider/assistent. Kategori Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning Arbeidstid Deltid Arbeidssted Norge, Akershus, Asker Søknadsfrist Se annonse Ånnerud Barnehus SA Gamle... 
Én måned siden

Den norske kirke, Kirkelig fellesråd i Bærum  -  Lysaker

 ...Arbeidsoppgaver Hovedfokus på ungdomsarbeidet i menigheten Hovedansvar for klubbkvelder på...  ...med kateket i deler av konfirmantarbeidet og lederkurs Være med i og medvirke til... 
25 dager siden

Lier kommune  -  Tranby

 ...Jordmor - Helsetjenesten barn og unge Helsetjenesten i Lier består av jordmortjeneste, helsestasjon, skolehelsetjeneste for grunnskole og videregående, ungdomshelsestasjonen og psykisk helse team for barn og unge. De ansatte har høy kompetanse og stort engasjement... 
25 dager siden

Holmestrand

 ...Holmestrand kommune har en ledig 50 % stilling som fysioterapeut med ansvarsområdene barn/unge og forebyggende arbeid. Stillingen er tilknyttet Holmestrand kommune, virksomhet helse og velferd, fysio- og ergoterapitjenesten. Holmestrand kommune er i en sammenslåingsprosess... 
7 dager siden

Bærum kommune  -  Sandvika

 ...Arbeidsoppgaver Som avdelingsleder har du ansvar for: • daglig drift og oppfølging av skolehelsetjenesten i barneskolene, inkludert Psykisk helseteam for barn • å tilrettelegge for og sikre faglig forsvarlige tjenester og at oppgavene i avdelingen utføres i samsvar... 
Én måned siden

Drammen

Jeg ser etter en omsorgsfull barnevakt som kan hjelpe oss vårt barn. Vennligst send oss en melding for å få flere detaljer om jobben!
17 dager siden

Vestre Viken  -  Drammen

 ...Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Drammen BUP BUPA, med ca. 340 stillinger, er organisert som en egen avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. BUPA består av 10 seksjoner: 5 poliklinikker, Seksjon for Øhjelp, Nevropsykiatrisk seksjon, intermediær-enhet (Fjellbrott... 
16 dager siden

Drammen Kommune  -  Drammen

 ...lag til for å lykkes med å utvikle høy kvalitet innen oppveksttjenester, barnehager og skoler. Gjennom vår kvalitetsplan Læringsløp Drammen jobber vi for et læringsløp der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske.... 
19 dager siden

Drammen kommune  -  Drammen

 ...Arbeidsoppgaver • Utføre målrettet miljøarbeid for barn og unge med ulik grad av hjelpebehov • Primær/sekundæransvar for brukerne i avdelingen i samarbeid med øvrige ansatte • Ansvar for utarbeidelse og oppfølging av tiltaksplaner • Samhandling med foresatte, skole... 
18 dager siden

Drammen kommune  -  Drammen

 ...Arbeidsoppgaver • Arbeide habiliterende, helsefremmende og forebyggende • Tilrettelegge for aktivitet, deltagelse og mestring for barn og unge • Kartlegging, veiledning, trening og stimulering for motorisk utvikling • Koordinering og tverrfaglig samarbeid • Tilrettelegging... 
23 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Sandvika

 ...Arbeidsoppgaver Overlegen vil ha det medisinske ansvaret i et tverrfaglig team Det forventes deltagelse i intern undervisning av personell og foreldre Veilederfunksjon av spesialistkandidater Deltagelse i p.t.14-delt bakvakt Kvalifikasjoner Medisinsk... 
16 dager siden

Bufetat  -  Asker

 ...Er du på jakt etter en meningsfull jobb hjemme med barn og unge? En jobb der du kan gjøre en forskjell ved å gi trygghet og gode rammer? Da er det barn og ungdommer som trenger deg. Beredskapshjem er fosterhjem som på kort varsel kan ta imot barn og unge i alderen 0... 
23 dager siden

Vestre Viken  -  Drammen

 ...Nyfødt intensiv seksjon. Det er øsnkelig med erfaring fra Føde-barsel og/eller Nyfødt intensiv. Jordmor vil jobbe tett med...  ...2012 på Drammen sykehus i nye flotte lokaler. Seksjonen tar i mot barn som er født etter 28. svangerskapsuke fra Buskerud, Asker og Bærum... 
2 dager siden

Vestre Viken  -  Drammen

 ...Vestre Viken har et befolkningsgrunnlag på 500.000, med ca 5.000 fødsler per år. Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus er en av landets største barneavdelinger, og tar i mot barnepasienter fra 4 sykehus i Vestre Viken. Drammen sykehus ligger ca. 40 minutters... 
Én måned siden

Drammen kommune  -  Drammen

 ...Miljøterapeut/offentlig godkjent sykepleier, Bekkevollen barne-og avlastningsbolig - Senter for oppvekst Det skal et stort lag til for å lykkes med å utvikle høy kvalitet innen oppveksttjenester, barnehager og skoler. Gjennom vår kvalitetsplan Læringsløp Drammen... 
18 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Sandvika

 ...Oslo universitetssykehus HF Spesialsykehuset for Epilepsi - SSE, (Nevroklinikken), Seksjon for barn og ungdom med epilepsi har ledig en fast overlegestillinger (spesialitet barnesykdommer) med tilsetting fom 01.09.2018. Seksjonen har 32 senger fordelt på 4 poster... 
16 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Sandvika

 ...Arbeidsoppgaver Leger i spesialisering er medisinsk ansvarlig i tverrfaglig team i tett samarbeid med overlege på sengepost, og deltar i ordinær vaktturnus Det er p.t. 5-delt primærvakt (hjemmevakt) Deltagelse i intern undervisning Kvalifikasjoner Erfaring... 
16 dager siden

Hvorfor ser jeg dette? Standardinnstillingen for Jooble viser jobber som er i nærheten av byer/poststeder innenfor maksimalt 25 mil.