...ut en fast, 100% ergoterapeutstilling. Fysio- og ergoterapi for barn og unge er en avdelingen i enhet for barn, unge og familier. Fysio- og ergoterapitjenesten jobber for å...  ...og ergoterapi, Familieteam, PPT og Nittedal UNG/Utekontakten. Som du ser utgjør vi et samlet... 

Ergoterapeut for barn og unge

Nittedal kommune
2 dager siden
 ...kombinasjonsstilling som kommunal fysioterapeut og folkehelsekoordinator....  ..., aktivt utvikle tilbud til barn og ungdom Koordinere,...  ...bygd på ideer fra Familiens hus og BTI Godt samarbeid mellom...  ...Hauknes, Leder enhet barn og familie,  Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Fysioterapeut og folkehelsekoordinator

Lurøy
6 dager siden
 ...kommune Tjenesten har 24 faglig dedikerte og engasjerte ansatte fordelt på 2...  ...familieveiledere som primært jobber med å bistå barn og familier etter barnevernloven § 3-1, samt...  ...Følge opp/kartlegge barn, ungdom og unge voksne ut ifra behov og mål i plan Tilsyn... 

Er du vår nye familieveileder og ønsker en fleksibel arbeids...

Vestre Toten kommune
2 dager siden
 ...likar utfordringar, er strukturert, målretta og god på samarbeid? Kanskje er du på utkikk...  ...i Giske kommune er organisert i eining Barn, familie og helse. Andre tenester i eininga er...  ...kommunepsykologen og psykisk helseteam for barn og unge. Det er eit godt tverrfagleg samarbeid... 

Barnevernskonsulent

Giske
6 dager siden
 ...kommunepsykolog som vil være med å styrke og videreutvikle det kommunale arbeidet på...  ...og systemnivå. Målgruppen er gravide, barn, unge og ung voksne . Tilbudet som kommunepsykologen...  ...mellom Helse -og omsorg og Barn og Familie Psykologstillingen er organisert under... 

Ledig 100% fast stilling som kommunepsykolog i Vestre Toten ...

Vestre Toten kommune
24 dager siden
 ...Barn- og ungetjenesten – avd. Barnevernstjenesten har ledig inntil 5 – 6 stillinger: Barnevernskonsulent inntil 5-6 stillinger 100...  ...koordinerte og helhetlige tjenester til barn, ungdom og deres familier i Alta, basert på tidlig innsats og samhandlings modellen «Se meg... 

Barnevernstjenesten har ledige stillinger

Alta
24 dager siden
 ...stillingsstørrelser på cirka 20 prosent. Stillingene har arbeidstid på dag og kveld og jobber i gjennomsnitt annenhver helg. Det kan...  ...er en avdelinger ved Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge i Trondheim kommune. Avdelingen yter avlastning til barn og unge... 

Helgestillinger

Trondheim
6 dager siden
 ...STILLINGER I EN AV LANDETS BESTE SKOLEHELSETJENESTER  Skolehelsetjenesten er tilknyttet enheten Forebyggende helsetjenester for barn og unge/Folkehelse. I vår enhet har vi fire helsestasjoner, en omfattende skolehelsetjeneste, helsekontor, friskliv, HOPP-koordinator,... 

Helsesykepleier ved Skolehelsetjenesten

Ringerike kommune
6 dager siden
 ...Familieveileder - Familie- og ungdomsteam Om enheten Familiesentral ligger organisatorisk...  ...Oppvekst sine visjoner om at barn og familier som trenger ekstra bistand får...  ...livet sitt mest mulig på egenhånd. Barn og unge skal oppleve inkluderende fellesskap som... 
Mysen
8 dager siden
 ...Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge søker etter personer med motivasjon og lyst til å arbeide som avlaster for familier med utviklingshemmede barn og unge i alderen 0-18 år. Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge gir tilbud til familier som på... 

Avlaster

Trondheim
16 dager siden
 ...ledig en fast 100 prosent stilling som vernepleier med turnusarbeid på dag og kveld, inkludert arbeid på helg. Vikåsen barnebolig er en del av Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge og tilbyr avlastning til foreldre som har barn med store omsorgsbehov. Barna... 

Vernepleier

Trondheim
2 dager siden
 ...Helse- og avlastningstjenesten for barn og unges eminente psykolog i FACT Ung går videre til nye oppgaver. Det er gode og store sko å fylle. Vi kan ikke få en kloning...  ...ennå større grad skal bli, for ungdom og deres familier i Trondheim.  Fact Ung er et tilbud til unge... 

Psykolog/psykologspesialist

Trondheim
10 dager siden
Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene...  ...(voksne), på deres arena eller i avlastningstjenester (barn og unge) Bidra til at tjenestemottakere vil oppleve en økt mestring av... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE LIVSMESTRING 1 - MESTRINGSTEAM 2

Fredrikstad
15 dager siden
 ...Modum og Sigdal kommune søker etter en dyktig og engasjert SLT-koordinator (samordning...  ...deg som liker godt å jobbe tett med barn og unge, og er god på å fange opp trender og det...  ...Stillingen er organisert under etat for familie og oppvekst i Modum og Sigdal, hvor Modum... 

Er du interessert i å skape et godt og trygt oppvekstmiljø f...

Modum kommune
5 dager siden
 ...Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert...  ...Avlastning og fritid barn og unge har lang erfaring med å gi tjenester...  ...til barn, ungdom og deres familier. For oss er det viktig å...  ...Marianne Dilling Hurrød, Virksomhetsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Vernepleier- 100% vikariat

Fredrikstad
2 dager siden
 ...Vil du jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv? Ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) i Kristiansand kan vi tilby spesialiseringsløp...  ...og unge 0-18 år Behandling av barn, ungdom og familier med både (familie)terapeutiske og medikamentelle... 

Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri/ LiS1-ven...

Kristiansand kommune
16 dager siden
 ...Vil du jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv? Ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) i Kristiansand kan vi tilby spesialiseringsløp...  ...vil være somatiske undersøkelser, veiledning av familier og  vurdering og oppfølging av medikamentell... 

Lege i spesialisering i allmennmedisin

Kristiansand kommune
16 dager siden
 ...Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge er en del av Etat for barn og Familie. Tjenesten gir ergo- og fysioterapi til barn og unge 0-18 år med et bredt spekter av...  ...helsestasjon for ungdom, Barne- og familiehjelpen og Ung Arena.  Vi søker nå etter engasjert og... 

Fysioterapeut

Bergen
2 dager siden
 ....08.2024 for psykolog/psykologspesialist ved Habilitering for barn og unge, UNN Tromsø (HABU). Psykologen vil inngå i et tverrfaglig team...  .... Konkret kartlegger psykologen stress og belastning i familien og gjennomfører individuelle forebyggende samtaler med foresatte... 

Psykolog/psykologspesialist

Tromsø
20 dager siden
 ...En av våre psykologer skal i permisjon og vi  får ledig stilling som psykologspesialist...  ...tilknyttet klinikk PHBURA (Psykisk Helse Barn, Unge og Rusavhengige), med midlertidig...  ...barn og unge med psykiske lidelser og deres familier. Poliklinikken har et utstrakt samarbeid... 

Psykologspesialist / psykolog

Time kommune
5 dager siden
 ...er i tre, vi har en fantastisk idrettshall og skolen skal vokse til å bli en 5-parallell...  ...bestått Norskprøve nivå B1 Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider er en fordel for arbeid...  ...og/eller interesse for å jobbe med barn Være en tydelig og varm voksenperson som... 

OKSENØYA SKOLE

Fornebu
16 dager siden
 ...miljøveilederstillinger på Vikersund skole, en fast stilling og et vikariat fra 01.08.2024 - 31.07.2025....  ...mer tverrfaglig og helhetlig rundt barnas oppvekst, hvor skole og SFO er en svært...  ...Modum kommunes samhandlingsmodell rundt barn og unge. Arbeidsoppgaver • Jobbe for å skape... 

Ønsker du å bidra til en trygg og god skolehverdag for alle ...

Modum kommune
22 dager siden
 ...Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus Arendal (SSA) er en del av Klinikk somatikk...  ...består av Habiliteringstjenesten for barn og ungdom (HABU), Regional...  ...Personlig egnethet for arbeid med barn, unge og familier Vi tilbyr Et aktivt og tverrfaglig... 

Lege i spesialisering

Arendal
15 dager siden
 ...Avdeling for unge voksne og flyktninger (AUVF) er en del av klinikk for psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige (PHBURA), og består av flere enheter:  Engelsvoll , Gausel post og poliklinikk, Jobb/skoleresept og Transkulturelt senter. AUVF gir spesialisert... 

Sykepleier/ vernepleier

Klepp kommune
16 dager siden
 ...Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og v år visjon «Med... 

Fagkonsulent - Autismeteamet

Tromsø
28 dager siden
 ...Er du barne- og ungdomspsykiater og ønsker å jobbe med barn, unge og deres familier i en mellomstor poliklinikk, kan dette være jobben for deg.  BUPP Sarpsborg er en lokal poliklinikk i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri ved Sykehuset Østfold. Seksjonen har som... 

Overlege - Barne- og ungdomspsykiatri

Sarpsborg
6 dager siden
 ...byrådsavdeling BEHO - Byrådsavdeling, eldre, helse og omsorg. BEHO - har ansvaret for kommunens...  ...avlastningstiltak. Enheten gir tilbud til barn, ungdom og voksne med funksjonshemming og...  ...gir tjenester til barn og unge med utviklingshemming og andre tilleggsdiagnoser... 

40 og 24% fast stilling for vernepleier/miljøterapeut ved Tj...

Laksevåg
15 dager siden
 ...Vår virksomhet gir tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelse og deres familier, ut fra vedtak fattet av Forvaltning, helse og bolig. Det tilbys døgnbaserte tjenester på Eikenga avlastning, i private hjem og på friluftscamp. Vi gir også timebaserte tjenester... 

LIER KOMMUNE UNGDOM- OG FRITIDS- AVDELINGEN

Tranby
24 dager siden
 ...fra 12.08.2024. Stillingen er organisert i virksomheten «Barne- og familiesenteret». Virksomheten inneholder helsestasjon for...  ...fysiotjeneste og oppfølging av psykiske helseutfordringer hos barn, unge og familier. Barne- og familiesenteret gir tjenester ved... 

Fast stilling som helsesykepleier på ungdomsskole

Holmestrand
6 dager siden
 ...Frelsesarmeen skal forme en helt ny omsorgsavdeling for ungdommer og vi vil gjerne ha med deg på laget! Vi søker etter deg som er...  ...tett med både kollegaer og ledelse slik at vi sammen kan gi våre barn og unge det beste tilbudet. I tillegg vil du bli en del av et team hvor... 

Miljøterapeuter til NY ungdomsavdeling

Stavanger
8 dager siden