...legemiddelhåndtering Bruk av data og kommunens datasystemer Andre delegerte arbeidsoppgaver fra leder Kvalifikasjoner Utdannelse som vernepleier. 3-årig helse- og sosialfaglig eller pedagogisk høyskoleutdanning/- bachelornivå kan også søke Erfaring fra arbeid med... 

Vil du bidra til meningsfulle aktiviteter for barn og unge m...

Bergen
15 dager siden
 ...Vår avdeling på Voss leter etter dyktige miljøterapeuter i fast stilling i vårt tiltak.Vi driver omsorgsboliger med heldøgnsomsorg i vakker natur.  Vi ser etter sykepleier/ vernepleier i fast stilling, og i tillegg tilkallingsvikarer som vil gå i lengre engasjement hos... 

Stendi AS

Bergen
27 dager siden
 ...vi? Vi søker to engasjerte og faglig dyktige miljøterapeuter til våre avdelinger i Øygarden kommune. Som miljøterapeut vil du følge opp våre beboere med utfordringer...  ...Kvalifikasjoner: Autorisert vernepleier eller sykepleier Relevant erfaring fra brukergruppe... 

Stendi AS

Bergen
13 dager siden
 ...kronoterapi og fysisk aktivitet. Vi søker ein sjukepleiar eller vernepleiar som skapar gode relasjonar til dei rundt seg, er...  ...psykologspesialist, sosionom, fysioterapeut, treningsterapeut, og miljøterapeut deltar. Vidare har vi tilbod om kunnskapsbasert familiesamarbeid... 

HELSE BERGEN HF PSYKIATRISK DIVISJON PSYKIATRISK KLINIKK SAN...

Bergen
14 dager siden
I Ecura Bo og Habilitering AS tilbyr vi heldøgns helse- og omsorgstjenester for mennesker med sammensatte helseutfordringer. Dette gjelder tjenester knyttet til ulike psykiske lidelser, rus eller utviklingshemming både til barn, unge og voksne.   Vi søker stadig etter...

Ecura Bo og Habilitering

Bergen
2 måneder siden
 ...Er du nyutdannet sykepleier eller vernepleier i 2024, og er på jakt etter en spennende, fleksibel og varierende jobb? Da ønsker vi å komme i kontakt med deg! I PacuraMed er du fast ansatt, men kan velge å arbeid ved mange ulike helseinstitusjoner over hele Norge. Det... 

PACURAMED AS

Bergen
Én måned siden
 ...langtidsperspektiv. I Kringsjåveien er det ledig fast stilling som miljøterapeut i 100% stilling fra 05.08.24. Arbeidstid på dagtid, med en...  ...3-årig utdanning på høyskolenivå som sosionom eller vernepleier Må ha erfaring fra oppfølging av mennesker med rus-... 

Miljøterapeut

Bergen
1 dag siden
 ...Vi ønsker en ny miljøterapeut velkommen til å være med å utvikle Helgeseter. Du vil bli del av et engasjert team som tar ansvar for det...  ...enkeltpersoner. Har formalkompetanse på BA-nivå som Sosialpedagog, Vernepleier, eller Sykepleier. Har du annen relevant helse- og... 

Helgeseter søker ny miljøterapeut i 100% fast stilling

Bergen
6 dager siden
 ...eller som studerer en bachelorgrad innen barnevernspedagogikk, vernepleie, sosialt arbeid eller som har fullført en relevant...  ...kontinuitet for ungdommene som bor på institusjonen. I rollen som miljøterapeut vil du møte barn og ungdom som har ulike behov. Dette krever... 

Er du en som kan skape trygghet for ungdom på barnevernsinst...

Bergen
24 dager siden
 ...emosjonelle utfordringer. Om stillingen Ekstravakter Miljøterapeuter Arbeidstid: Døgn, nattevakter Arbeidsoppgaver...  ...Praktiske oppgaver på avdelingen Kvalifikasjoner Vernepleier, barnevernspedagog eller sosionom. Annen relevant utdanning/... 

Stendi AS

Bergen
2 måneder siden
 ...Vår avdeling på Voss leter etter dyktige miljøterapeuter i fast stilling i vårt tiltak.Vi driver omsorgsboliger med heldøgnsomsorg i vakker natur. Vi ser etter sykepleier/ vernepleier i fast stilling, og i tillegg tilkallingsvikarer som vil gå i lengre engasjement hos... 

STENDI AS BARNEVERN & OMSORGSTJENESTER VEST AVD KONTOR

Bergen
28 dager siden
 ...Bergen-området. Vi har ledige stillinger for følgende roller: Miljøarbeider (faglærte og ufaglært) Helsefagarbeider Miljøterapeut Vernepleier Barnevernspedagog Sykepleier Uansett hvilken rolle du har interesse for eller hvilket utdanningsnivå du har,... 

FLEXIBEMANNING VIKEN AS

Bergen
19 dager siden
 ...kommunikasjonsevner Pålitelig og flink til å holde avtaler Fleksibel mtp. arbeidstider og -oppgaver Du kan gjerne være sosionom, pedagog, vernepleier, sykepleier eller student innen lignende, men det viktigste er at du har relevant erfaring, og er vant til å jobbe med mennesker... 

Brukerstyrt personlig assistenter søkes i faste stillinger, ...

Bergen
22 dager siden
 ...natt -100% stilling - ingen særskilte krav til utdanning Miljøarbeidere annenhver helg - ingen særskilte krav til utdanning Miljøterapeuter - 100% stilling -krav om høyere utdanning innen barne-,sosial, -eller pedagogikk Miljøterapeuter - 100% stilling krav om... 

Ønsker du deg en jobb med mening?

Bergen
Én måned siden
 ...Er du en dyktig sykepleier/vernepleier? Ønsker du å være del av et tverrfagligteam i et engasjerende og spennende fagmiljø? Vi har nå ledig stilling for sykepleier/vernepleier i 100 % stilling ved Demenssenteret i Fyllingsdalen.  Demenssenteret innehar Bergen Kommune... 

100% Sykepleie/vernepleiestilling ledig ved Bergen kommunes ...

Bergen
15 dager siden
 ...barnevernpedagoger, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, studenter, assistenter og lærlinger på Kirkebirkeland bofellesskap. Vi har et stort vernepleie/sykepleiefaglig miljø med 9 vernepleier/sykepleiere i ulike stillinger.  På dagtid og kveld er vi 8 personer på jobb. På natt... 

Vernepleier/Sykepleier

Bergen
15 dager siden
 ...utviklingshemmede i Bergen kommune? Vil du være en del av et dyktig og dedikert team som jobber sammen for å gi tjenester av høy kvalitet? Som vernepleier- eller sykepleierstudent i rekrutteringsstilling i Bergen kommune vil du få en unik mulighet til å oppleve hvordan... 

Rekrutteringsstilling for sykepleier- og vernepleierstudente...

Bergen
6 dager siden
 ...aktuelle samarbeidsparter Oppsøkende arbeid kan forekomme Kvalifikasjoner Krav til 3-årig bachelorgrad i sykepleie eller vernepleie Erfaring med lavterskelarbeid med målgruppen i aktiv rus er ønskelig Ønskelig med erfaring innen førstehjelp Ønskelig... 

Sykepleier/vernepleier; 2 faste100% stillinger

Bergen
1 dag siden
 ...etter avtale.  Kvalifikasjoner: høyere utdanning fra universitet/høgskole på minimum bachelornivå innen barnevern, sykepleie, vernepleie, sosialt arbeid, pedagogikk eller annen relevant helse og sosialfaglig utdanning erfaring fra fagutvikling, kvalitetsarbeid og... 

Stendi AS

Bergen
14 dager siden
 ...samansettinga av personalgruppa oppfordrast menn til å søke. Studentar innan helsefagleg retning, som medisin, psykologi, sjukepleie eller vernepleie kan også søke. Søkar må vere fylt 21 år. Vi kallar kandidatar fortløpande inn til intervju. Arbeidsoppgåver Oppfølging av... 

Psykiatrisk klinikk/ Avdeling spesialisert psykosebehandling...

Bergen
14 dager siden
 ...Miljøterapeut  Om stillinga Vi søkjer miljøterapeut til 100% stilling med ansvar for å følgje opp/koordinere  soningstilbod for isolerte innsette. Bergen fengsel har etablert eit ressursteam som eit varig nasjonalt virkemiddel i det  isolasjonsforebyggjande arbeidet... 
Hylkje
7 dager siden
 ...Miljøterapeut Loftås bufellesskap100% Vikariat  Om stillinga Bu- og avlastningstenesta gjer tenester til menneske med utviklingshemming...  ...retning Gode pensjonsvilkår  Kvalifikasjonskrav Vernepleier eller anna relevant høgskuleutdanning Har kunnskap om... 
Valestrandsfossen
7 dager siden
 ...behandling høy risiko. Vi har også en avdeling for EMA. Som miljøterapeut i vårt RessursTeam blir du en del av et faglig sterkt miljø,...  .... Vi ser etter deg som har: Bachelor i barnevern, vernepleie eller sosialt arbeid. Annen relevant bachelor vil også vurderes... 

Solhaugen Omsorg og behandling AS

Kleppestø
2 måneder siden
 ...stilling for DEG! Post 1 er en avdeling med 20 rehabiliteringsplasser og 10 korttidsplasser (somatikk) og har ledig fast stilling for vernepleier eller sykepleier Post 2 er en avdeling med 30 korttidsplasser for pasienter med demens sykdom og har ledig fast stilling for... 

KOLSTIHAGEN SYKEHJEM

Kleppestø
25 dager siden
 ...Relevante kurs og rettleiing   Kvalifikasjonskrav Det er eit ønskje om treårig høskuleutdanning innan helse-og sosialfag; vernepleiar, barnevernspedagog eller sosionom, evt anna relevant bachelorutdanning.     Kven er du? Positiv, set eleven i sentrum og... 
Valestrandsfossen
6 dager siden
 ...brukarar. Følgje opp pleieplanar og prosedyrar. Dokumentasjon i CosDoc. Kvalifikasjonar Autorisasjon som sjukepleiar. Vernepleiar kan også verta vurdert for stillinga.   Førarkort kl. B. Relevant erfaring og kjennskap med brukargruppa er eit ønskje.... 

Sjukepleiar natt

Tysnes
22 dager siden
 ...Kvalifikasjonskrav Interesse for omsorgsfag og arbeid med mennesker med psykiske lidingar  Student eller ferdig utdannet innen vernepleier, sjukepleie, helsefagarbeider eller annen relevant utdanning  Det er ynskjeleg med erfaring frå brukargruppa Førerkort... 
Haus
15 dager siden
 ...forsvarlege tenester til barn, unge og deira familiar. Dei tilbyr både lågterskel- og barnevernstiltak, og består av ein psykolog, to miljøterapeutar og to familieterapeutar. Barn og familieteamet høyrer til sektor for oppvekst, utdanning og kultur, og er ein av fire... 

OSTERØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Lonevåg
16 dager siden
 ...arbeidsmiljø Kvalifikasjonskrav Interesse for omsorgsfag og arbeid med mennesker med utviklingshemming. Student/elev innen vernepleie, sykepleie, helsefagarbeid og andre helsefag. Det er ynskjeleg med erfaring frå brukergruppa. Førarkort kl.B. Det er... 

OSTERØY KOMMUNE PPT-KONTORET

Lonevåg
18 dager siden
 ...Bjørnafjorden kommune og vi søkjer deg som vil vera med frå starten av, til å utvikla vårt flotte bufellesskap. - 4 x 100% sjukepleiar/vernepleiar - 3 x 100% fagarbeidar - omlag 50% natt (resterande årsverk natt vert flytta internt i eininga) - 7 helgestillingar på om... 

Bjørnafjorden kommune Tilrettelagte tenester

Os
15 dager siden