Søkeresultater: 397 ledige stillinger

 ...nye kollega Skinsnes Botjeneste er en etablert avdeling i enhet for Miljøterapeutiske tjenester, og for tiden lokalisert...  ...prosessen. Følgende faste stillinger er ledig: 1 x 100 % Vernepleier/ Miljøterapeut 1 x   70 %  Vernepleier/Sykepleier på natt Spesifiser i... 

LINDESNES KOMMUNE SKINSNES BOTJENESTE

Mandal
13 dager siden
 ...robuste og tålmodige miljøterapeuter med et ønske om å skape...  ...og psykiatri. Som miljøterapeut vil det være viktig å...  ...eksempelvis være barnevern, vernepleie, sosialt arbeid,...  ...bachelor i 2024 om å søke. Erfaring...  ...nattevaktturnus, og medleverturnus (3 døgn på/ 7 døgn av... 

WRK Bemanning AS

Kristiansand kommune
28 dager siden
 ...på Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling er en av åtte avdelinger i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF. Seksjon for...  .... Ved seksjonen er det ledig 100 % stilling som miljøterapeut med bachelorgrad innen helse-/sosialfag, med tjenestested ved vår... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
13 dager siden
 ...Om stillingen Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat...  ...helse. Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsmiljøet på vernepleie og master i psykososial helse med fokus på miljøterapeutisk... 

Doktorgradsstipendiat i miljøterapeutisk arbeid

Grimstad
14 dager siden
 ...Om stillingen Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat...  ...helse. Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsmiljøet på vernepleie og master i psykososial helse med fokus på miljøterapeutisk... 

UNIVERSITETET I AGDER CAMPUS GRIMSTAD

Grimstad
14 dager siden
 ...Steinerskolen i Kristiansand søker dyktig og engasjert medarbeidere Vi søker etter to medarbeidere som har hjerte for elevenes læring og utvikling gjennom steinerpedagogisk undervisning. Skolen har behov for medlærer/spesialpedagog på barnetrinnet og medlærer/spesialpedagog... 

Medlærer/spesialpedagog på barnetrinn og ungdomstrinn

Kristiansand kommune
8 dager siden
 ...Er du opptatt av faglig utvikling, tverrfaglig samarbeid og lyst til å bidra til gode oppvekstforhold til barn og unge? Hvis du i tillegg har evnen til å finne gode løsninger i en hektisk hverdag, er det nettopp deg vi søker!  Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen... 

KRISTIANSAND KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN

Kristiansand S
14 dager siden
 ...Vi har ledig 1 x 100 % st. vikariat i ett år som lege i spesialisering. Med mulighet for forlengelse. Spesialitet: Nukleærmedisin. Vi søker deg med stort engasjement og interesse for å være med å styrke fagmiljøet og videreutvikle Nukleærmedisinsk enhet. Nukleærmedisinsk... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
20 dager siden
 ...Fritidsenheten ligger i kommunalområdet Kultur og innbyggerdialog i Kristiansand kommune. Ansvarsområdene dekker fritidsklubb, tilrettelagte gruppetilbud, BUA, og forvaltning av bydelshus/grendehus. Enheten har 103 ansatte. Lærlinger, praksisplasser, studenter og frivillige... 

KRISTIANSAND KOMMUNE KULTUR OG INNBYGGERDIALOG

Kristiansand S
21 dager siden
 ...Nevrologisk avdelingen har høy kompetanse og dedikerte fagmiljø. I tråd med vårt engasjement for å tilby optimal pasientomsorg, søker vi nå LIS leger som kan bidra til å forbedre våre tjenester og redusere arbeidsbelastningen for vårt team. Vi har ledig 1 x 100% st... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
13 dager siden
 ...Vil du jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv? Ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) i Kristiansand kan vi tilby spesialiseringsløp med meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø. Spesialiseringsløp... 

SØRLANDET SYKEHUS HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI POLIKLINIKK ...

Kristiansand S
14 dager siden
 ...Sammen om kunnskap Når engasjerte mennesker samles om kunnskap, er alt mulig. Universitetet i Agder kombinerer Sørlandets unike varme og nærhet med førsteklasses vitenskapelig, teknologisk og kunstnerisk kompetanse. Vil du jobbe med oss for å skape bedre løsninger... 

Doktorgradsstipendiat i International Business

Kristiansand kommune
16 dager siden
 ...Det søkes etter vernepleier, sykepleier, sosionom/barnevernspedagog og miljøterapeut til avdeling på Langenesåsen. Tusnusordningen er medleverturnus, 2-2-3, med arbeid hver fjerde helg. Vi flytter inn i et helt nytt bygg og utvider med flere beboere. Her får du sjansen... 

Vernepleier/sykepleier/miljøterapeut, 3×100 % fast stilling

Kristiansand kommune
5 dager siden
 ...Er du faglig engasjert og  lyst til å jobbe på Sørlandet i et godt faglig arbeidsmiljø med fokus på å få til en balansert arbeidshverdag?  Da har vi en stiling til deg! Vi har ledig  100 % st. fast for overlege - i spesialiteten radiologi. Avdelingen vår har 25 hjemler... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
18 dager siden
 ...kortfattet søknad med CV på epost og merk gjerne eposten med Nosmoke Kristiansand. Arbeidsoppgaver Vi søker motiverte butikkmedarbeider i 100% vikar stilling til vår butikk lokalisert på Lund. Vi søker deg som er serviceinnstilt, profesjonell, selvstendig og... 

NOSMOKE KRISTIANSAND

Kristiansand S
20 dager siden
 ...Boligenheten i Eiendom har ansvar for å utvikle, bygge og forvalte kommunens utleieboliger for eldre, funksjonshemmede og vanskeligstilte. Enheten har i dag 21 ansatte. Vi er en seriøs arbeidsgiver som gir deg faglige utfordringer og utviklingsmuligheter. Du vil... 

Fagarbeider

Kristiansand kommune
5 dager siden
 ...Sesol ble grunnlagt i 2019 og er i dag en av Nordens ledende totalleverandører innen solceller, elbil ladere og batterier til solcelleanlegg. Vårt firma ble kåret som Sveriges beste arbeidsgiver i 2022, og i tillegg har vi blitt utmerket som et karrierefirma i 2024. Vi... 

Sesol

Kristiansand kommune
5 dager siden
 ...av Norges største misjonsorganisasjoner, og vi har et nært samarbeid med Den norske kirke. Som vår nye regionkoordinator blir du med i et verdensvidt fellesskap av mennesker som vil gi enda flere et verdig liv og et varig håp ved å dele troen på Jesus, utrydde fattigdom... 

NMS

Kristiansand kommune
13 dager siden
 ...Har du lyst til å jobbe i et kristent fellesskap? Er du god på relasjoner og formidling? Det er behov for en vikar fra skolestart 01.08.24 til rundt påske 25, det avhenger av når svangerskapspermisjonen avsluttes. Det er undervisning i norsk vg3, påbygg , vg1 og kontaktlæreransvar... 

OASEN VGS VENNESLA AS

Kristiansand S
20 dager siden
Boveiledertjenesten har ansvaret for tjenester til mennesker med funksjonsvariasjoner som har behov for tilrettelagte tjenester i bolig, dagsenter og/eller avlastning. Boveiledertjenesten bistår enkeltpersoner i å opprettholde og videreutvikle egne ferdigheter, samt... 

BIRKENES KOMMUNE FELLESADMINISTRASJONEN

Birkeland
13 dager siden