Søkeresultater: 20 ledige stillinger

 ...Vi søkjer etter ein etter miljøarbeidar i 85 prosents vikarstilling til pleie- og omsorgsavdelinga. Arbeidsstaden er for tida Eggesbøtun...  ...kontinuerleg tilsyn dag og kveld. Hovudfokuset i stillinga er på miljøarbeid. Endring i helsetilstand kan føre til endring av behov for... 

HERØY KOMMUNE HEIMETENESTER YTRE

Fosnavåg
1 dag siden
 ...Habilitering barn og ungdom ved Ålesund sjukehus har ledig 100% vikariat for vernepleiar i perioda 05.08.24-16.03.25 Habilitering av barn og ungdom i Ålesund har tilsett faggrupper som lege, psykolog/psykologspesialist, fysioterapeut, ergoterapeut, vernepleiar, pedagog... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ADM/STØTTEFUNSKJONER - MOLDE

Ålesund
2 dager siden
 ...sette fag og relasjon i fokus. Kvalifikasjoner Du er miljøarbeider/helsefagarbeider/ufaglært med relevant kompetanse Du har...  ...Kap. 9. Du har erfaring med målrettet miljøarbeid. Du behersker norsk skriftlig og muntlig. Du har førerkort... 

Stendi AS

Ålesund
2 måneder siden
 ...Psykisk helseteam søker etter dyktig og engasjert sjukepleiar/vernepleiar/sosionom med relevant vidareutdanning til 100 % fast stilling i Haram kommune frå 01.08.24.  Tenesteområde psykisk helse og rus er eit tenesteområde som gir tilbod til personar som har eller er... 

HARAM KOMMUNE PSYKISK HELSE- OG RUSTENESTER

Brattvåg
2 dager siden
 ...denne rollen forventes det at du bidrar med din fagkompetanse og erfaring. Det er ønskelig at teamene består av en sykepleier, en vernepleier og en sosionom for å utfylle hverandre og få et best mulig tverrfaglig perspektiv. På den måten klarer vi å gi god og bred faglig... 

Stendi AS

Ålesund
2 måneder siden
Aspøy omsorgssenter er ein sjukeheim med to avdelingar og tilsaman 40 pasientar.  Som sjukepleiar/vernepleiar på natt vil ein ha hovudansvar for pasientane på natt og arbeide i team saman med to fagarbeidarar som er stasjonert på kvar si avdeling.   Arbeidsoppgåver... 

ASPØY OMSORGSSENTER

Ålesund
2 dager siden
 ...er opptatt av å yte tenester av høg kvalitet. Autorisert vernepleiar kan og søke. Vi søker etter deg som synest det er spennande...  ..., oppgje HPR nr i søknaden. Du har erfaring med målretta miljøarbeid i team. Vi forutsett gode norskkunnskapar både munnleg og... 

Selje/Hasletunet , Volda Omsorgssenter har 100 % fast st for...

Volda
2 dager siden
 ...utfordrende atferd. Faglig sett baserer vi arbeidet på målrettet miljøarbeid og anvendt metodikk (atferdsanalyse).  Vi har som ambisjon å...  ....   Kompetansekrav og arbeidsområde : Bachelor i vernepleie, sykepleie eller annen relevant utdanning innen helse/sosial/... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålesund
2 måneder siden
 ...studiepoeng Administrasjonsmedarbeider- 50% stilling krav om fagutdanning, helst innen økonomi-og/eller regnskap Vaktmester/teknisk miljøarbeider - 50% stilling - krav om fagutdanning Returkonsulent - 50% stilling - ingen særskilte krav til utdanning... 

Ønsker du deg en jobb med mening?

Ålesund
8 dager siden
 ...og er opptatt av å yte tenester av høg kvalitet. Autorisert vernepleiar kan og søke. Vi søker etter deg som synest det er spennande...  ...vernepleiar, oppgje HPR nr i søknaden. Du har erfaring med målretta miljøarbeid i team. Vi forutsett gode norskkunnskapar både munnleg og... 

VOLDA OMSORGSSENTER AVD SJUKEHEIM

Volda
3 dager siden
 ...Vi treng fleire sjukepleiarar med  på laget vårt ! Autorisert vernepleiar kan og søkje. Vi har no ledig  3 X 100 % faste stillingar . Arbeidsstaden er Hornindal Omsorgsenter, ein kjekk arbeidsplass, her får ein jobbe tverrfagleg og sjølvstendig med mange spanande utfordringar... 

Hornindal Omsorgssenter, 3 stk 100 % sjukepleiestillingar le...

Volda
2 dager siden
 ...relevante faggrupper Samarbeid og involvering av bebuar og familie  Kvalifikasjonar Vi søkjer etter ein autorisert sjukepleiar/vernepleiar Krav om politiattest for stillinga. Personlege eigenskapar Du må være fleksibel og villeg til å omstille deg om det er... 

SULATUNET

Langevåg
5 dager siden
 ...kommunen Legge til rette for eit godt samarbeid og skape aktive og motiverte tilsette Kvalifikasjonar Bachelor i sjukepleie/vernepleie eller anna 3. årig helsefagleg høgskuleutdanning.  Vidareutdanning i leiing/villeg til å ta vidareutdanning i leiing... 

HARAM KOMMUNE BUSTADER

Brattvåg
2 dager siden
 ...ha arbeidshelg hver tredje helg.  Kvalifikasjoner Du er miljøarbeider/helsefagarbeider/ufaglært med relevant kompetanse Du trives...  ...omsorg og HOTL Kap. 9. Du har erfaring med målrettet miljøarbeid. Du behersker norsk skriftlig og muntlig. Du har førerkort... 

Stendi AS

Ålesund
18 dager siden
 ...relevante faggrupper Samarbeid og involvering av bebuar og familie  Kvalifikasjonar Vi søkjer etter ein autorisert sjukepleiar/vernepleiar Krav om politiattest for stillinga. Personlege eigenskapar Du må være fleksibel og villeg til å omstille deg om det er... 

SULATUNET

Langevåg
9 dager siden
 ...etter gjeldande vedtak. Legemiddelhandtering Kvalifikasjonar Har erfaring med personer med autisme - utviklingshemming Vernepleier, sjukepleier eller anna relevant utdanning, minimum treårig høgskule. Erfaring med å jobbe tverrfaglig, og i team Må... 

Miljøterapeut 100%, fast stilling

Ålesund
9 dager siden
 ...Her kan du lese om skulane. Frå skuleåret 2024/2025 kan det bli ledig fleire stillingar som fagarbeidar, miljørettleiar og vernepleiar i skule og SFO. Behovet vil vere avhengig av antal permisjonar, overføringar, oppseiingar og ressurstildeling. Faste stillingar... 

ULSTEIN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Ulsteinvik
9 dager siden
 ...etter gjeldande tariffavtale, lover og reglement Pensjonsordning og frivillig fritidsforsikring Tverrfagleg yrkesgruppe som vernepleiar, sosionom, barnevernspedagog og fagarbeidar Moglegheiter for fast stilling etter endt studieforløp Kontaktinformasjon... 

Tilkallingsvikar bu og habilitering

Ørsta
2 måneder siden
 ...Alterneringsplikt mellom dekk og maskin Arbeidsoppgåver som vert pålagt av næraste overordna Oppgåver knytt til alarminstruks Verne- og miljøarbeid Kundehandsaming Kvalifikasjonar Ferdighetssertifikat matros eller nødvendig fartstid for å kunne tjenestegjere som... 

FJORD1 AS

Sæbø
3 dager siden
 ...Kvalifikasjoner Det er fint hvis du har erfaring fra arbeid med utfordrende adferd og HOTL Kap. 9. Du har erfaring med målrettet miljøarbeid. Du behersker norsk skriftlig og muntlig. Du har førerkort klasse B. Personlige egenskaper Du er trygg i deg selv og... 

Stendi AS

Ålesund
2 måneder siden