...arbeid med logopedisk rettleiing og oppfylging i barnehage og skule, samtaler med barn og unge, og sakkunnig utgreiingsarbeid. Vi legg vekt på å nytta den unike fagkompetansen til kvar enkelt medarbeidar. Satsingsområde og fagprofil er inkluderande pedagogikk og nyare... 

ØYGARDEN KOMMUNE PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TENESTE

Straume
8 dager siden
 ...vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette. Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.  Link til søknadsskjema: Søk her Øygarden kommune er den nest... 

ØYGARDEN KOMMUNE RÅDMANNEN

Straume
9 dager siden
 ...søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.  Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.  Link til søknadsskjema: Søk her

ØYGARDEN KOMMUNE RUS OG PSYKISK HELSE SONE STRAUME

Straume
1 dag siden
 ...ressursar. Dette gjer grunnlag for ulike utfordringar, kor du som sjukepleiar får bruke din kompetanse! Vi ønskjer sjukepleiarar som legg vekt på å ha en individuelt tilrettelagt pasientbehandling gjennom observasjon, sjølvstendige vurderingar, planlegging og utføring av... 

FJELL SJUKEHEIM

Straume
5 dager siden
 ...teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.  Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.  Link til søknadsskjema: Søk her Øygarden kommune er den nest største... 

STRAUME BU- OG SERVICESENTER

Straume
12 dager siden
 ...teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.  Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.  Link til søknadsskjema: Søk her Barn, unge og familietenester består... 

ØYGARDEN KOMMUNE BARN, UNGE OG FAMILIETENESTER

Straume
8 dager siden
nsker du jobbe tett p mennesker PSS Securitas er en av Norges strste leverandr av godkjente ordensvakter og vektere. Vi leverer ordensvakter vektere til arrangement helsevern smittevern og spesialtjeneste. Vi opplever en positiv vekst i Bergen og sker derfor etter...

PSS Securitas

Bergen
Én måned siden
 ...vokser fortsatt som et vellykket Young Fashion-selskap. Med et team på over 16.000 medarbeidere arbeider vi i fremadrettet med stor vekt på samarbeid og fellesskap. Gjennom vår lidenskap for mote, vår spontanitet og effektivitet har vi klart å være en del av moteverden... 

NEW YORKER 80012 BERGEN

Straume
12 dager siden
 ...intensive perioder for eksempel ved juletider.  HVORFOR SKAL DU VELGE RITUALS? Rituals er et innovativt selskap i vekst der vi legger vekt på at både våre kunder og ansatte skal få en god opplevelse. Dette gjør vi ved at vi alltid søker etter autentiske mennesker som... 

Rituals

Straume
Én måned siden
 ...stiller ekstra opp i intensive perioder. HVORFOR SKAL DU VELGE RITUALS? Rituals er et innovativt selskap i vekst der vi legger vekt på at både våre kunder og ansatte skal få en god opplevelse. Dette gjør vi ved at vi alltid søker etter autentiske mennesker som... 

Rituals

Straume
28 dager siden
 ...Konkurransedyktige betingelser i et godt arbeidsmiljø VSP er en markedsleder som leverer innovative softwareløsninger levert som tjeneste, med vekt på automatisering gjennom bruk av "cutting-edge"-teknologi. Vi har en tydelig visjon om å transformere avfalls- og... 

VSP AS AVD STRAUME

Straume
8 dager siden
 ...framstillingsevne i norsk og engelsk. Personlege eigenskapar Gode leiareigenskapar og ein motiverande og inkluderande leiarstil med vekt på samarbeid og medverknad. Evne til strategisk heilskapleg perspektiv. Gode evner til kommunikasjon, samhandling og til å... 

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 28

Bergen
6 dager siden
 ...tid igjen av læretida kan være aktuell inn i stillinga om det ikkje melder seg kvalifiserte søkarar  Andre krav:  Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar  Søkjar må ha gode norsk kunnskapar munnleg og skriftleg  Søkjar må ha førarkort for bil  Erfaring... 

ØYGARDEN KOMMUNE HEIMETENESTA SONE SØR

Skogsvåg
5 dager siden
 ...av utdanningskvalitet i fagfellesskap · God institusjons- og rolleforståing · Personlege eigenskapar vil òg verte tillagt stor vekt Arbeidsoppgåver: · Planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning · Planlegging, evaluering og vidareutvikling av studiet... 

Ledig stilling som skrivelærar

Bergen
3 dager siden
 ...opplæringslova stiller vi krav om  politiattest av den som får tilbod om stillinga. Personlege eigenskapar Det vil bli lagt stor vekt på at du er personleg eigna til stillinga. Du er fagleg engasjert, likar utfordringar og tek initiativ til å jobba fram... 
Bekkjarvik
6 dager siden
 ...Tenestene som vert levert frå dei ulike fagmiljøa i avdelinga utgjer eit komplementært tilbod til dei øvrige tenestene i NAV. Vi legg stor vekt på eit nært og godt samarbeid med andre einingar i etaten, og særleg viktig er kontakten med rettleiarane ved NAV-kontora. I tillegg... 

NAV VESTLAND C. SUNDTSGT.

Bergen
5 dager siden
 ...utvikles. Som Butikksjef i Lyko spiller du en avgjørende rolle i å få dette til å gå hånd i hånd. Vi er utrolig opptatt av og legger stor vekt på at du i din rolle som leder drives av å gi hvert enkelt individ mulighet til å ta ansvar og utvikle seg! I tillegg til produkter,... 

Butikksjef Lyko Bergen -- ny butikk!

Bergen
3 dager siden
 ...munnleg gjennom bestått B2- prøve i norsk Gyldig politiattest må framvisast før tiltreding Personleg eignaheit vil bli tillagt stor vekt Kven er du? Du har ei grunnleggjande respekt for menneske og eit engasjement for brukargruppa Du er ein god lagspelar og... 

OSTERØY KOMMUNE AVLASTINGSTILTAK

Lonevåg
9 dager siden
 ...Heimesjukepleie er eit satsingsområde i kommunen der ein legg vekt på at innbyggjarar som ønskjer det skal få bu lenger i eigen heim. Tenestene er i ei spennande utvikling, vi deltek i prosjektet HeimaBest og jobbar kontinuerlig med implementering av velferdsteknologi... 

FUSA BU- OG BEHANDLINGSSENTER

Eikelandsosen
5 dager siden
 ...butikksjefen er fraværende, har du bemanningsansvar for butikken. Vi bryr oss utrolig mye om våre fantastiske medarbeidere, og legger stor vekt på at du i din rolle som leder drives av å gi hver enkelt mulighet til å ta ansvar og utvikle seg! ?? Som du sikkert allerede har... 

Assisterende Butikksjef Lyko Bergen -- ny butikk!

Bergen
3 dager siden
 ...og trygge ansatte. Me ønskjer medarbeidarar med klare haldningar som vil framstå som gode rollemodellar for ungdomane. Me legg vekt på personlege eigenskapar som å vere sjølvstendig, ansvarleg, påliteleg, åpen, samarbeidsvillig. Me legg vekt på engasjement,... 

BUFETAT VEST BERGEN AKUTTSENTER AVD TOPPE

Mjølkeråen
1 dag siden
 ...satsingsområde. Austevoll ungdomsskule er ein MOT -skule og deltar i tilleggsprogrammet "Skulen som samfunnsbyggar". Skulen legg vekt på eit godt samarbeid og evner til å skape gode relasjonar til elevar og tilsette. Vi utviklar robuste ungdommar som inkluderer alle... 
Storebø
10 dager siden
 ...i fremtidsretta læringsmiljø i digitale omgjevnader.  Personlege eigenskapar og gode kommunikasjonsevner vil bli lagt særlig vekt på ved tilsetjing. Elevane er framtida vår. Den vi tilset må ha godt lag med ungdom, vera vennleg, tydeleg og strukturert. Vi ønskjer... 

NORDAHL GRIEG VIDEREGÅENDE SKOLE

Rådal
12 dager siden
 ...samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan tilby deg å bli en del av vårt inspirerende, faglige og gode arbeidsmiljø. Vi legger vekt på gode lærings- og utviklingsmuligheter i arbeidet vårt. Våre ansatte deltar aktivt på interne og eksterne kurs og konferanser. Vi... 

Vil du utvikle og drifte IKT-løsninger for Konkurransetilsyn...

Bergen
3 dager siden
 ...Disse treffene/kursene avholdes for erfaringsutveksling samt felles videreutvikling av konseptet. På samlingene legges det også stor vekt på sosiale aktiviteter for å utvikle kultur, teamfølelse og verdier. HVEM ER DU? Løsningsorientert og selvdrivende Engasjert... 

Egon i Bergen ser etter lederspirer til kjøkken og servering

Bergen
3 dager siden
 .... Det er viktig at du er en pådriver for endring, og støtter innovasjon og kreativitet.  Personlige egenskaper vil tillegges stor vekt. I rekrutteringsprosessen gjennomfører vi DNV-GL sertifisert MAP personlighetstest og Matrigma evnetest. Vi tilbyr Spennende... 

Kavli Norge

Nesttun
15 dager siden
 ...et flott arbeidsmiljø med et hyggelig team, og du vil få muligheten til å jobbe sammen med bransjens kanskje beste ledere. Vi legger vekt på å skape et trivelig arbeidsmiljø, slik at du gleder deg til å komme på jobb hver dag. Ved å mestre salg ansikt til ansikt, vil... 

Ønsker du en jobb med mening, hvor du kan tjene gode penger ...

Bergen
3 dager siden
 ...tenestemottakarar. Arbeidsoppgåver Du skal yte eit heilskapleg og fagleg omsorgstilbod til tenestemottakarane, der det er lagt vekt på god livskvalitet, brukermedvirking og førebygging. "Kva er viktig for deg", skal spegla seg i ord og handlingar og stå sentralt i... 

HELLEMYRA BUFELLESSKAP

Os
6 dager siden
 ...Vi holder til i fine lokaler i Bergen sentrum. Vi er ca. 115 ansatte og har som mål å være en spennende arbeidsplass som legger vekt på å oppnå gode resultater for brukerne, og utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider. Du må også være åpen for å jobbe... 

NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN

Bergen
6 dager siden
 ...Vi opplever fortsatt god vekst i PSS Securitas avdeling Vestland og søker derfor etter flere kandidater som ønsker å jobbe som vekter og ordensvakt i en spennende og utfordrende bransje. Stillingen er deltid og arbeidstiden vil ha sin hovedvekt på kveld/natt i helger... 

Vi søker deg som liker å jobbe tett på mennesker

Bergen
18 timer siden