...jevnlige kurs for våre ansatte og nødvendige kurs og opplæring vil bli gitt. Startdato etter avtale Arbeidsoppgaver Drift og vedlikehold av alt under elektrisk fagområde Holde hele det elektriske på fabrikkanlegget i forskriftmessig stand Delta i... 

Industrielektriker

Trondheim
8 dager siden
 ...interne retningslinjer, samt våre ISO -- sertifiseringer på våre tjenester og rutiner. Opplæring og oppfølging av renholdere. Vedlikeholde og utvikle gode kundeforhold. Utføre renhold ved behov, for eksempel under kvalitetssjekk/kontroller. Vi ser et en som er... 

Serviceleder

Trondheim
3 dager siden
 ...forsikringsløsninger Nysalg & mersalg Kundemøter Prospektering Møtebooking Oppfølgning av eksisterende kunder Vedlikeholde kundeportefølje Vi har solide forsikringsgivere med ledende digitale løsninger og satser hardt på tilstedeværelse for kunden.... 

Vi er Norges nye utfordrer i forsikringsbransjen og trenger ...

Trondheim
3 dager siden
 ....   Noko av det viktigaste vi gjer for samfunnet og miljøet er å ta vare på det vegnettet vi allereie har. I divisjon Drift og vedlikehold har vi ansvaret for heilårsdrift av riksvegane, inkludert ferjer. Vi vedlikeheld og utviklar vegnettet, og planlegg og gjennomfører... 
Trondheim
16 dager siden
 ...besvare telefonhenvendelser, varebestilling, innkalling av pasienter, fakturering og betaling m.m Rengjøring, sterilisering og vedlikehold av instrumenter og utstyr. Generell orden i klinikken. Forefallende arbeid Oppgavene utføres per i dag i all hovedsak på... 

Medicus

Trondheim
10 dager siden
 ...Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig... 
Trondheim
11 dager siden
 ...svar. Jobbe for så kort svartid som mulig, samt kort restanseliste og høy kundetilfredshet. Bidra til å utvikle, forbedre og vedlikeholde hjelpesider og dokumentasjon. Bistå våre kunder i bruken av løsningen og at de får best mulig utbytte av APEX, MyRent og... 

Spennende jobb i Apex IT!

Trondheim
1 dag siden
 ...Gode norskkunnskaper Plettfri vandel Arbeidsoppgaver kan være: Huslige oppgaver Bilkjøring Innvendig og utvendig vedlikehold, som f.eks. hagearbeid Matlaging Være med på sosiale aktiviteter med venner og familie Lese- og skrivearbeid Være med... 

Lystig BPA søkes til allsidig jobb i Trondheim!

Trondheim
17 dager siden
 ...gode kommunikasjonsevner. Noen av de viktigste oppgavene: Applikasjonsutvikling Utvikling av ny funksjonalitet og vedlikehold av eksisterende Utvikling gjøres både på frontend (Angular) og backend (C#, Asp.net Core) Code review som en del av vår... 

SD Worx

Trondheim
6 dager siden
 ...Over de neste ti årene skal vi foreta en reise, der endestasjonen er ny signalteknologi over hele landet. Underveis skal vi også vedlikeholde og forbedre dagens signalanlegg. Vil du være med? Din kompetanse blir vår viktigste ressurs, derfor legger vi stor vekt på... 

Ønsker du å bygge fremtidens spor?

Trondheim
17 dager siden
 ...ethvert oppdrag er i tråd med våre høye krav til kvalitet og sikkerhet. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: Service og vedlikehold av varmepumper, isvannsmaskiner og kulde / fryseanlegg Igangkjøring og innregulering av varmepumper, isvannsmaskiner og kulde... 

Servicetekniker Kulde

Trondheim
29 dager siden
 ...Forskaling- og armeringsarbeid, samt støp av betongprodukter Kjerneboring av betongprodukter etter tegning Rengjøring og vedlikehold av utstyr Faglige kvalifikasjoner: Praktisk erfaring fra betongindustrien/byggebransjen Fagbrev innen betongfaget/forskalingssnekker... 

JOBZONE NORGE AS AVD TRONDHEIM

Trondheim
28 dager siden
 ...vurderes. Geofag er del av Fagressursavdelingen i Drift og vedlikeholds divisjonen. Vi er landsdekkende med 38 medarbeidere fordelt...  ...alle planfaser fra reguleringsplan via bygging til drift og vedlikehold rådgivning med hensyn til materialbruk i vegoverbygning... 

Vegteknolog

Trondheim
13 dager siden
 ...kapasitet og kvalitet på mottak, tørking, bearbeiding og utekspedering av korn Ansvar for planlegging og gjennomføring av nødvendig vedlikehold, reparasjon og investeringer på kornanlegg i regionen Være pådriver for Lean - kontinuerlig forbedringsarbeid i regionen... 

Leder Korndrift

Trondheim
29 dager siden
 ...Aktiv kommunikasjon og veiledning med studenter via e-post, telefon, video og fysiske møter i løpet av søknadsprosessen.  Vedlikeholde og styrke relasjoner til våre partnere i utlandet.  Jobbe aktivt for å konvertere søknader til å bli kunder, ved å håndtere søknader... 

Studieveileder til SONOR (Study Outside Norway)

Trondheim
1 dag siden
 ....   Noko av det viktigaste vi gjer for samfunnet og miljøet er å ta vare på det vegnettet vi allereie har. I divisjon Drift og vedlikehold har vi ansvaret for heilårsdrift av riksvegane, inkludert ferjer. Vi vedlikeheld og utviklar vegnettet, og planlegg og gjennomfører... 
Trondheim
1 dag siden
 ...fast 100 prosent stilling som driftsoperatør.  Vi i Trondheim eiendom har ansvaret for bygging, forvaltning, drift, renhold og vedlikehold av kommunens bygninger. Vi eier et areal på 1 300 000 m² som består av skoler, barnehager, helsehus, kultur- og idrettsbygg,... 

Driftsoperatør

Trondheim
3 dager siden
 ...avdelingen, i administrasjonen og hos undervisningspersonalet. Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være: Ansvar for drift og vedlikehold av AV-utstyr som lydanlegg, kameraer, lysanlegg, skjermer, projektorer etc. Gi support, støtte og kurs til... 
Trondheim
11 dager siden
 ...hos oss, og vi gleder oss til å ta imot et nytt medlem i Sulland Trondheim Voyah. Dine viktigste oppgaver vil være: Daglig vedlikehold, feilsøking og reparasjon Utføre effektivt kvalitetsarbeid etter produsent og importør sine retningslinjer Sikre høy kvalitet... 

Spennende mulighet som mekaniker/tekniker i et av Norges stø...

Trondheim
10 dager siden
 ...tungtransport. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende fagbrev Service og reparasjoner av maskiner ute hos kunder Vedlikehold av maskiner innen smøring, rensing og justering av forskjellige deler av maskinene Kjennskap og kunnskap om John Deere sine... 

People Trondheim

Trondheim
18 dager siden
 ...problemløser som liker å yte god service? Da vil vi gjerne snakke med deg! Noe av det du vil jobbe med hos oss: Løpende vedlikehold av eiendommer og utendørsområder Ansvar for avfallssoner Utføre enkle reparasjoner Være den som får eiendommen til å skinne... 

Newsec i Norge

Trondheim
2 måneder siden
 ...samarbeide tett med medarbeidere fra hele NINA. Arbeidsoppgaver i stillingen vil hovedsakelig være: • Installasjon, drift, vedlikehold og overvåkning av Linux-servere (Ubuntu) og relatert infrastruktur både i eget datasenter og i sky• Integrasjon mot Windows-miljø... 

Systemadministrator Linux og infrastruktur

Trondheim
8 dager siden
 ...til kompetanseheving og videreutvikling av innkjøpssamarbeidet i kommunen Gi faglig støtte og råd til bydrifts avdelinger Vedlikehold og videreutvikling av maler og rutiner Det må påregnes at arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen vil bli endret i takt med... 

Rådgiver anskaffelser og kontraktsforvaltning

Trondheim
25 dager siden
 ...oppgaver ute på veien. Arbeidsoppgaver Betjene ulike maskiner  Utføre praktisk arbeid på vei, som reparasjoner og annet vedlikehold, i henhold til kontrakten og i samarbeid med kolleger. Generelle produksjonsoppgaver innen veivedlikehold og nyanlegg, inkl.... 

Maskinfører

Trondheim
10 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver Mottak av urene gjenbruksinstrumenter, fleksible endoskop og annet utstyr til rengjøring og desinfeksjon  Kontroll og vedlikehold av kirurgiske instrumenter Pakking og sterilisering av kirurgiske instrumenter Lasting av vogner og utsending av sterilt... 

Er du vår nye sterilforsyningstekniker?

Trondheim
21 dager siden
 ...arkeologi, geologi og biologi. Dette innebærer å operere og vedlikeholde mange undervannsroboter, både kabelfrie og kablede sammen med...  ...rapporterer til laboratorieleder.  Arbeidsoppgaver operasjon og vedlikehold av utstyr som: AUV og ROV kameraer, oseanografiske... 

Ingeniør og operatør for marine autonome system

Trondheim
17 dager siden
 ...skriftlige norskkunnskaper Ønskelig med førerkort Personlige egenskaper God relasjonskompetanse, evne til å skape tillit og vedlikeholde relasjoner over tid Evne til å jobbe selvstendig og i team Løsningsorientert, fleksibel og endringsvillig Gode... 

Vernepleier

Trondheim
1 dag siden
 ...Forstå kundekrav og behov, og bryte ned designkrav til SW-implementering Utviklings- og systemprosjektene kan variere mellom vedlikehold av eksisterende SW, innføring av ny funksjonalitet eller lage nye produkter Utvikle effektiv kode som er lett å vedlikeholde og... 

Thales Norway

Trondheim
2 måneder siden
 ...nødvendige likviditetsreserver, samt forbedre prosesser for innkreving av kundefordringer og betaling av leverandørgjeld. Utvikle og vedlikeholde interne kontroller for å sikre compliance med finansielle forskrifter og lovgivning. Identifisere og evaluere økonomiske... 

Medicus

Trondheim
2 dager siden
 ...kundeveiledning Kassabehandling (salg + dagsoppgjør) Oppakking av varer, vareplassering og vareeksponering Renhold og generelt vedlikehold i butikken Bidra til et inspirerende og godt arbeidsmiljø Det er en fordel at du har erfaring fra varehandel eller... 

Kondomeriet

Trondheim
2 måneder siden