Søkeresultater: 454 ledige stillinger

 ...akkreditert ihht ISO 15189 standarden. Kreftgenomikk lyser ut ei fast 100% molekylærbiologstilling som hovudsakleg vil arbeide ved Tumorgenomikk. Der jobbar ein med solide svulstar på FFPE vev, fersk materiale og blod/beinmarg. Molekylærbiologen vil inngå i diagnostisk... 

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Bergen
25 dager siden
 ...Avdelingsingeniør ved Institutt for biomedisin Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme... 
Bergen
14 dager siden
Head of Administration at the Michael Sars Centre UiB - Knowledge that shapes society Through robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and...
Bergen
5 dager siden
 ...Avdelingsleiar ved Valestrand skule Om stillinga Valestrand skule har ledig stilling som avdelingsleiar. Er du nytenkande, har fokus på å byggje gode læringsmiljø og i tillegg er ein varm, tydeleg og strukturert skuleleiar, vil vi gjerne ha deg med på laget.... 
Valestrandsfossen
8 dager siden
 ...sine eigne føresetnader, ynskjer og behov. Vi har no ledig to faste helgestillinger på 19,07% og 16,02% som miljøarbeidar/assistent ved Solplassen bustad. Stillinga er i arbeidsplan med arbeid kvar 3. helg med kortvakter. Bustaden gir tenester til 3 bebuarar med... 

OSTERØY KOMMUNE PPT-KONTORET

Lonevåg
17 dager siden
 ...Terminologar til Termportalen ved Språksamlingane Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme... 
Bergen
25 dager siden
Seksjon S5, avdeling for spesialisert psykose er ein lukka akuttpost med 12 senger, der 2 av sengene er intensivsenger, lokalisert til Sandviken sjukehus. Seksjonen driv hovudsakleg med utgreiing og behandling av pasientar med akutte psykosar og samarbeider med andre instansar...

Psykiatrisk klinikk/ Avdeling spesialisert psykosebehandling...

Bergen
13 dager siden
 ...Ledig fastlegeheimel ved Helsenaustet legepraksis Om Helsenaustet legepraksis og fastlegelista Helsenaustet legepraksis ligg i Frekhaug senter med gangavstand til  kollektivknutepunkt og hurtigbåtforbindelse til Bergen sentrum (ca. 20 minutter). Me søkjer no ein... 
Frekhaug
5 dager siden
 ...Fast 50% stilling som Rådgjevar/Samhandlingskoordinator ved Helsefellesskapet Om arbeidsstaden Helse og velferd er ei eining med om lag 200 tilsette og blir leia av kommunalsjef. I denne eininga inngår pleie - og omsorgstenester, tildelingskontor, legetenesta,... 
Storebø
6 dager siden
 ...Postdoktor (3 år) ved Klinisk institutt 2 Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida... 
Bergen
6 dager siden
 ...Haukeland universitetssjukehus treng fleire dyktige og engasjerte sjukepleiarar som ønsker å jobbe ved somatiske einingar. Stillingane ved den enkelte avdelinga kan du som har autorisasjon og du som får autorisasjon innan sommaren søke.  Oppstart i stillingane vil... 

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Bergen
13 dager siden
 ...skal samarbeide med alle involverte for å skape en åpen og inkluderende møteplass med gode kulturaktiviteter.  Det er Kulturetaten ved Avdeling for bydekkende kulturaktiviteter som drifter tilbudet. Tiltaket er støttet av Bufdir. Arbeidsoppgaver Bidra til å drifte... 

BERGEN KOMMUNE KULTURETATEN

Bergen
14 dager siden
 ...Faste deltidsstillingar som Ungdomslos ved Austevoll PPT Om arbeidsstaden Kommunalområdet Oppvekst er ei eining med omlag 145 tilsette, og blir leia av kommunalsjefen. I denne eininga inngår Austevoll ungdomsskule, Storebø skule, Selbjørn skule, private barnehagar... 
Storebø
6 dager siden
 ...Ledig fastlegehjemmel ved Slettebakken Legesenter, Vilhelm Bjerknes vei 21, 5081 Bergen. Ledig etter 01.07.24 eller etter avtale. Legekontoret er veldrevet og velutstyrt med 5 fastleger i nyoppussede lokaler. Kontoret ligger sentralt langs bybanen, nær Sletten senter... 

BERGEN KOMMUNE ENHET FOR ALMENMEDISIN

Bergen
13 dager siden
 ...Vi tilbyr deg ein arbeidsplass med høg fagleg standard og moglegheiter for å vidareutvikle kompetansen din. Det er ledig stilling ved desse avdelingane: Augeavdelinga, Poliklinikk , Medisin 1 vest Oppgi øverst i søknaden i prioritert rekkefølge kva stilling... 

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Bergen
13 dager siden
 ...SFO-leiar ved Lonevåg skule Om stillinga Lonevåg skule har skuleåret 2023-2024 85 born og 7 tilsette i SFO.  Vår SFO-leiar skal over i ei anna stilling i kommunen og vi søkjer derfor etter ein som kan fortsette å leie vår SFO. Det er ei 100% fast stilling, og det... 
Lonevåg
11 dager siden
 ...Midlertidig stilling som universitetslektor (30%) i skulptur ved Kunstakademiet UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og... 
Bergen
11 dager siden
 ...Haukeland universitetssjukehus treng fleire dyktige og engasjerte sjukepleiarar og vernepleiarar som kan jobbe ved einingar innan Psykisk helsevern. Psykisk helse angår alle. Nesten halvparten av oss vil i løpet av livet oppleve lettare eller tyngre psykiske lidingar... 

HELSE BERGEN HF PSYKIATRISK DIVISJON PSYKIATRISK KLINIKK SAN...

Bergen
13 dager siden
 ...Sommarjobb ved teknisk drift og vedlikehald Kort om stillinga som ferievikar i drift og vedlikehald Alver kommune søkjer etter ferievikarar til to av avdelingane våre på teknisk drift. Arbeidsoppgåvene er for det meste enkle forefallande vedlikehaldsarbeid.... 
Isdalstø
Én måned siden
 ...Professor II eller førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (patologi) ved Klinisk institutt 1 UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap... 
Bergen
5 dager siden