...krav Stå-på-vilje! Arbeidssted vil være på Biltema Hamar, med stillingsprosent på 90%. Arbeidstid vil variere under varehusets åpningstider. Du vil inngå i en fast turnus med arbeid dag, kveld og helg. Send inn din søknad idag!VI vurderer søkere fortløpende... 

Har du interesse for bil? Biltema Hamar har ledig stilling i...

Hamar
3 dager siden
 ...utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter. Arbeidsoppgaver Som helsefagarbeider på sengepost vil du jobbe turnus med arbeid hver 3. helg. Vi har varierte arbeidsdager med oppgaver som ivaretakelse av grunnleggende behov for pasientene,... 

SYKEHUSET INNLANDET HF HAMAR - SOMATIKK

Hamar
8 dager siden
 ...reflektert? Da er du den vi er ute etter. Det er også bra dersom du har humor og gode replikker, samt liker å ta i et tak. Vi har turnus med lange vakter - med ønsketurnus. Arbeidsoppgavene kan oppleves som psykisk og fysisk krevende. Stillingen er ledig fra dags dato... 

HAMAR KOMMUNE ADM TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Hamar
9 dager siden
 ...Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Lønn etter sentrale og lokale avtaler Personal- og fagmøter i turnus Et stort og sammensatt fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver Et positivt og trivelig arbeidsmiljø sammen med dyktige... 

Sykepleier/spesialsykepleier /vernepleier

Hamar
7 timer sidenNy
 ...Adferdsavdelingene har 3 plasser og omsorgsavdelingene har 4 plasser.  Avdeling Vien 1 har ledig  en fast 100% fast stilling som miljøterapeut.  Turnus: Avdeling Vien 1 har kombinasjonsturnus med ordinære linjer i todelt turnus (dag/kveld) og langturnus. Miljøterapeutene i ordinær... 

Miljøterapeut

Hamar
18 timer siden
 ...arbeidsoppgaver. Hamar kommune har egen lønnsstige for sykepleiere, vernepleiere og 3-årig med krav til ytterligere spesialisering som jobber turnus som gir kr. 35 000,- over garantilønnen i hovedtariffavtalen.  Arbeidsoppgaver Praktisk bistand og veiledning til voksne... 

Tjenester for funksjonshemmede, Hamar kommune

Hamar
2 dager siden
 ...relasjoner Bidra til et godt arbeidsmiljø Evne til å takle stressende og uforutsigbare situasjoner Vi tilbyr Medlever-turnus Våken nattevakt Langvakter Engasjerte kolleger og et godt fagmiljø Intern opplæring og kursing. Veiledning i miljøet... 

Stendi AS

Hamar
2 måneder siden
 ...et korttidsopphold og innhold tilpasses individuelle behov. Vi har nå ledig: 1 sykepleier i 90,14 % fast stilling med todelt turnus, samt helgearbeid hver tredje helg. 1 sykepleier i 80,05 % fast stilling med todelt turnus, samt helgearbeid hver tredje helg.... 

RINGSAKER KOMMUNE KOMMUNAL MEDISINSK SENTER

Brumunddal
6 dager siden
 ...en 100 % sykepleierstilling ledig. For å ivareta vårt mål om trygge tjenester hele døgnet hele året jobber alle her i tredelt turnus og hver 3 helg, med mulighet for 12 timers vakter hver 4 helg. Helsehuset har stor sykepleiedekning. Vi har et aktivt fagmiljø som... 

VESTRE TOTEN KOMMUNE OMSORG ADMINISTRASJON

Raufoss
12 dager siden
 ...med dette. Vi søker: Helsefagarbeider i 78,87% våken nattevaktstilling til bofellesskap i Brumunddal.  Stillingen består av turnus med inntil 12,5 timers vakter, og arbeid hver 3. helg. Arbeidet rettes hovedsakelig mot en bruker og det jobbes i team. 4:1 bemanning... 

RINGSAKER KOMMUNE TILRETTELAGTE TJENESTER

Brumunddal
5 dager siden
 ...videreutvikle et engasjert og dyktig fagmiljø hvor kompetanseutvikling står i fokus. Vi har blant annet fire fagdager pr år for alle ansatte i turnus. Til sommeren trenger vi ferievikarer i uke 25-33. Ferievikarene arbeider 3-delt turnus med annenhver helg i en turnus på ca 80-... 

SYKEHUSET INNLANDET HF ELVERUM - SOMATIKK

Elverum
1 dag siden
 ...poliklinikk. Avdelingen har fokus på å tilby fødsler med en-til-en omsorg. Vi har et godt arbeidsmiljø og fokus på faglig utvikling. Turnus er tredelt med arbeid hver 3.helg. På sommeren slås vi sammen med Kvinneklinikken på Lillehammer og arbeidsstedet vil da være på... 

SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK

Gjøvik
1 dag siden
 ...Gjøvik brann og redning har et vikariat fra 01.06.2024  og frem til 01.04.2025, som brannkonstabel i 100 % stilling. Dette innebærer turnus i kasernert vaktordning ved brannstasjonen på Gjøvik. Den som søker må være motivert, samt at vedkommende ønsker å bidra til... 

GJØVIK KOMMUNE BRANNVESENET

Gjøvik
8 dager siden
 ...omsorg og god livskvalitet. For å kunne gi et best mulig tilbud til våre beboere mener vi tverrfaglighet er viktig. Stillingen er i turnus med dag- og aftenvakter og hver 3 helg. Arbeidsoppgaver: Gi tjenester til beboere etter enkeltvedtak og gjeldende lovverk... 

Helsefagarbeider natt/ kveld i 56,81 % fast stilling ved Åsl...

Gjøvik
9 dager siden
 ...arbeidet. Bidra til vidreføring av et godt arbeidsmiljø. Vaktansvar. Holde seg faglig oppdatert. Stillingen er 2 delt turnus med arbeid hver 3. helg, med mulighet for avtale for 12 timers vakter på helg hver 4. helg. Kvalifikasjoner: ~ Autorisasjon som... 

Sykepleier 60 % fast stilling ved Haugtun omsorgssenter

Gjøvik
9 dager siden
 ...som har gode samarbeids - og kommunikasjonsevner.  Arbeidssted vil være ved vårt varehus Biltema Gjøvik, og du vil følge en fast turnus med arbeidstid i henhold til varehusets åpningstider. Det må påregnes å jobbe dag-, kveld- og helgevakter.  Som sommervikar starter... 

Vi trenger sommervikarer til vårt varehus på Gjøvik!

Gjøvik
19 dager siden
 ...sammensatt poliklinikk der det jobbes i behandlingsteam rundt pasientene. Det er per i dag 2 overleger ved enheten og en lege i påvente av turnus. Det er et nært samarbeid med legene ved andre BUP-enheter i avdelingen, hvilket gir et godt fagmiljø på tvers av enheter. De... 

SYKEHUSET INNLANDET HF DPS ELVERUM - HAMAR POLIKLINIKKER

Elverum
5 dager siden
 ...kompetente kollegaer Tilgang til kvalitetssystem og kursportal som er gode verktøy for læring Lønn etter Hovedtariffavtalens kap. 2 Turnus 35,5 t/ uka med arbeid hver 3. helg Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med Laila Jenssveen!Søknaden din registrerer du... 

Vi søker lærling innen helsefaget!

Løten
13 dager siden
 ...kompetansesamarbeid. Samarbeidsmøter for sykepleiere med to andre hjemmetjenesteavdelinger på Haugtun. Stillingen innebærer turnus med for tiden arbeid hver 3.helg. Ekstra helg på turnus kan tilbys. Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale... 

Sykepleier 100 % fast stilling ved hjemmetjenesten Haugtun 6

Gjøvik
3 dager siden
 ...ambulerende virksomhet på Biri og rustjenesten for hele kommunen er underlagt avdelingen. Stillingen er tilhørende omsorgsbolig på Biri. Turnus: natt med jobb hver 3. helg Arbeidsoppgaver: Praktisk bistand og helsehjelp etter gjeldende vedtak Målrettet miljøarbeid... 

Helsefagarbeider/ barne- og ungdomsarbeider natt i 77,15 % f...

Gjøvik
3 dager siden
 ...fagsystemet Gerica Veilederfunksjon/undervisningsansvar overfor brukere, pårørende, elever/lærlinger og andre som har behov Arbeid i turnus, med vakter dag og kveld samt hver 3. helg Kvalifikasjoner Bachelor i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier (vi ber... 

LØTEN HELSETUN

Løten
11 dager siden
 ...Tverrfaglig behandling Samarbeid med 1. linje- og andre deler av spesialisthelsetjenesten Pårørendesamarbeid Bakvakt funksjon i turnus for våre døgnenheter Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri, evt. i slutten av spesialiseringsløpet.  Erfaring fra klinisk... 

SYKEHUSET INNLANDET HF DPS ELVERUM - HAMAR PSYKOSEKLINIKKEN

Ottestad
6 dager siden
 ...Svartholtet bofellesskap er en døgnbemannet bolig for voksne personer med nedsatt funksjonsevne. Vi har egne nattevakter, så du vil gå i turnus dag og kveld, samt hver 3. helg(dag/kveld). Arbeidsoppgaver Aktivt bidra til å sikre faglig og etisk forsvarlige tjenester... 

100 % vikariat vernepleier eller sykepleier

Elverum
19 timer siden
 ...Loken bofellesskap har fire ledige helgestillinger.  Stillingene er innarbeidet i turnus med arbeidstid på dag og kveld hver andre helg og hver tredje helg. ~20, 07 prosent x 2 - hver andre helg  ~17, 14 prosent - hver tredje helg  ~16, 9 prosent - hver tredje... 

Fast helgestilling på Loken bofellesskap

Elverum
3 dager siden
 ...og god kjennskap til alle beboere. Arbeidsdagene består av faste rutiner og tiltak som er godt tilpasset den enkelte.Stillingen har turnus med dag- og kveldsvakter og arbeid på helg.Vi håper at du vil bli en del av gjengen vår, klikk "søk stilling" så kanskje vi sees.... 

Er du fagarbeider og vil ha fast 100 % stilling i bofellessk...

Løten
9 dager siden
 ...naturomgivelser med mange turmuligheter og ligger i ett trivelig boligområde. Det er kort veg til butikk og kollektiv transport.   Turnus: Stillingen innehar dag og aftenvakter samt arbeid hver 3 helg. Avdelingen har dispensasjon for 12 timers vakter.... 

Vernepleier/Sykepleier/Miljøterapeut 100 % faste stilling.

Gjøvik
19 dager siden
 .... Vi gir et målrettet tilbud til de som har behov for et lengre omsorgs- og endringsopphold. Her jobber vi etter ordinær todelt turnus (dag og kveld) med arbeid hver 4. helg med langvakter på inntil 16 timer. Langvaktene forutsetter villighetserklæring fra den enkelte... 

Vi søker sommer- og tilkallingsvikarer med erfaring fra inst...

Gjøvik
Én måned siden
 ...søker deg som ønsker å være med å bygge team og etablere et helt nytt bofellesskap for åtte unge beboere. Stillingene er innarbeidet i turnus med langvakter pt. hver 4. helg. Arbeidsoppgaver Arbeid med personer med nedsatt funksjonsevne/psykisk utviklingshemming der... 

Vernepleier/sykepleier

Elverum
13 dager siden
 ...Moelv. Vaktene vil være på dag- og kveldstid hver tredje helg. Hos denne brukeren er det egne nattevakter. I hovedsak er det snakk om turnus hos en fast bruker. Men det vil være mulighet for å kunne jobbe hos flere brukere hvis dette er ønskelig. Vår avdeling er nå også i... 

RINGSAKER KOMMUNE HJEMMETJENESTER BRUMUNDDAL

Brumunddal
6 dager siden
 ...jobb ved siden av studier eller lignende, da arbeidet hovedsakelig vil være ettermiddager/kvelder og lørdager. 10% stilling i fast turnus. Erfaring og kvalifikasjoner: Det er en fordel med videregående utdanning evt. fagbrev fra handel og administrasjon, men ikke... 

Clas Ohlson Norge

Elverum
3 dager siden