Trondheim kommune jobb

1-20 fra 59 søkeresultater

Trondheim kommune  -  Trondheim

 ...Språk ~ Norsk Vi tilbyr Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagområdet dokument og service. Lønn fastsettes etter gjeldende regelverk basert på kompetanse og ansvarsområde. Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.... 
7 dager siden

Trondheim kommune  -  Trondheim

 ...aktør i arbeidet med å utvikle enheten. Du vil bli innlemmet i kommunens program for lederutvikling. I stillingen ligger også...  ...i stadig utvikling. Lyst og evne til å prege utvilingen av Trondheim kommune i årene som kommer. Åpen for ny kunnskap og rask til... 
3 dager siden

Trondheim kommune  -  Trondheim

 ...Samspill med elever, foreldre og nærmiljø Tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst Kvalifikasjoner Ledere i Trondheim kommune er forpliktet på fastsatte generelle lederkrav, og inngår årlige lederavtaler med rådmannen. Opplæringslovens krav om forsvarlig... 
3 dager siden

Trondheim kommune  -  Trondheim

 ...ledelse, (skolen får rammebudsjett fra Trøndelag fylkeskommune) ~- samarbeid med BUP-klinikk Kvalifikasjoner Ledere i Trondheim kommune er forpliktet på fastsatte generelle lederkrav, og inngår årlige lederavtaler med rådmannen. Opplæringslovens krav om... 
3 dager siden

Trondheim kommune  -  Trondheim

 ...Vi tilbyr Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter i et tradisjonelt skolebygg med nytt tilbygg fra 2017. Selvstendige arbeidsoppgaver med muligheter for å forme stillingen. Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.... 
4 dager siden

Trondheim kommune  -  Trondheim

 ...ønsker å fremme den deltagende eleven og legger vekt på medvirkning i din undervisning. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Arbeid i et trivelig og sammensatt arbeidsfellesskap. Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.... 
4 dager siden

Trondheim kommune  -  Tiller

 ...Arbeidsoppgaver Trondheim kommunes målsetting er at innbyggerne skal kunne bo lengst mulig hjemme med faglig forsvarlige tjenester utført av hjemmetjenesten. Vi har en svært variert brukergruppe som gir en spennende og utfordrende arbeidshverdag. Kvalifikasjoner... 
5 dager siden

Trondheim kommune  -  Tiller

 ...fagutvikling Muligheter for å påvirke tjenestetilbudet Godt faglig arbeidsmiljø Faste fagdager Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtale Gode pensjons- og forsikringsordninger Muligheter for videreutdanning etter enhetens behov... 
5 dager siden

Trondheim kommune  -  Trondheim

 ...vilje til å jobbe selvstendig Personlig egnethet, tilpasningsevne og godt humør vil tillegges stor betydning. Vi tilbyr Lønn og arbeidstid etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler Et trivelig arbeidsmiljø med høy faglig bevissthet... 
7 dager siden

Trondheim kommune  -  Saupstad

 ...Vi tilbyr Godt og aktivt arbeidsmiljø God fagdekning Positivt og utviklende tverrfaglig samarbeid Kalenderplan med mulighet for å tilrettelegge egne ønsker Opplæring og veiledning Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler... 
10 dager siden

Trondheim kommune  -  Trondheim

 ...Godt arbeidsmiljø Avdelingsleder med tett oppfølging Fadder første tre uker (opplæring) Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler som er fagstige for spesiell kompetanse og tillegg for meransvar innenfor ditt spesielle kompetanseområde... 
11 dager siden

Trondheim kommune  -  Kattem

 ...Språk ~ Norsk Vi tilbyr Et arbeidsmiljø preget av samarbeid, humor og engasjement for skoleutvikling. Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler. Ved ytterligere ledighet vil søkermassen fra denne utlysningen bli benyttet.... 
12 dager siden

Trondheim kommune  -  Trondheim

 ...medarbeidere Nye, fleksible og inspirerende lokaler, gode arbeidsplasser og møterom. Stor utelekeplass med grønnsakshage og bålhus, laget av kunstneren Erlend Leirdal Gode turområder i nærmiljøet Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler... 
12 dager siden

Trondheim kommune  -  Ranheim

 ...Arbeidsoppgaver Trondheim kommunes mål er at eldre/syke skal kunne bo lengst mulig hjemme med faglig forsvarlige tjenester utført av hjemmetjenesten. Du vil få varierte omsorgsoppgaver som utføres i brukers hjem. Kvalifikasjoner Godkjent sykepleierutdanning... 
13 dager siden

Trondheim kommune  -  Ranheim

 ...Faste fagdager Kursdager Turnus med arbeid dag og kveld med stor innflytelse på utarbeidelse av denne Arbeidsfellesskap med mange trivelige kollegaer Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler Gode pensjons- og forsikringsordninger... 
13 dager siden

Trondheim kommune  -  Flatåsen

 ...likeverd. Vi jobber for å skape trygghet og trivsel gjennom tilstedeværelse, og ved å være støttespillere for hverandre En spennende og utfordrende stilling, med stor frihet innenfor gitte rammer Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler... 
13 dager siden

Trondheim kommune  -  Trondheim

 ...til å delta i utviklingen av en spennende og særpreget bydel Trondheim. Et stort og tverrfaglig nettverk med sentrale aktører i byutviklingen...  ...på Nyhavna. Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler. Andre opplysninger ~ Reisevirksomhet:... 
17 dager siden

Trondheim kommune  -  Saupstad

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige fastlegehjemler og delelister. Det er for tiden 37 private legekontorer og 170 fastleger i Trondheim.  Saupstad legesenter er et veldrevet 5-legesenter som holder til... 
11 dager siden

Trondheim kommune  -  Trondheim

 ...skriftlig norsk Personlig egenskaper vektlegges Språk ~ Norsk Vi tilbyr Mangfoldig og kreativt arbeidsmiljø. Muligheter for å påvirke tjenestetilbudet. Godt faglig arbeidsmiljø. Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.... 
25 dager siden

Trondheim kommune  -  Trondheim

 ...Trondheim kommune Ved Byggesakskontoret er det ledig en fast 100 prosent stilling som konsulent. Stillingen ligger til avdeling administrasjon. Byggesakskontoret er en kommunal enhet direkte underlagt Rådmannen. Enheten har ansvaret for behandling av bygge- og delesaker... 
6 dager siden
123