Tinn kommune jobb

1-20 fra 100 søkeresultater

Tinn kommune  -  Tinn kommune

For å oppfylle krav til pedagognorm, er det ledig en stilling som pedagogisk leder i Skibakkesletta barnehage. Stillingen er 100 % og er i utgangspunktet en midlertidig stilling fram til 01.08.19, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest. Skibakkesletta barnehage...
5 dager siden

Tinn kommune  -  Tinn kommune

I forbindelse med pensjonsavgang i Tinn brannvesen søker Rjukan brannstasjon etter 1 brannkonstabel som heltidspersonell med vakt i 100...  ...personer i aldersgruppen 21-35 til å søke. Søker må bo i Tinn kommune. Søkeren må være fysisk og psykisk skikket for utrykningstjeneste... 
2 måneder siden

Tinn kommune  -  Tinn kommune

 ...Avlastningsboligen v. Tor Dale Svendsen Er du interessert ring kommunens sentralbord 35 08 26 00, be om å bli satt over til aktuell...  ...som mulig. Attester og vitnemål merkes med riktig ID og sendes Tinn Kommune, postboks 14, 3661 Rjukan eller på e-post til postmottak... 
Jooble-søknad 2 måneder siden

Tinn kommune  -  Tinn kommune

 ...Det er økonomisjefen som har hovedansvaret for økonomiarbeidet i kommunen. I det ligger ansvar for utarbeidelse av økonomiske analyser,...  ...søknaden er så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål merkes med ID-nummer og sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan... 
2 måneder siden

Tinn kommune  -  Tinn kommune

 ...fysioterapeut, vikariat fra 15.august 2018 til 14.august 2019 i fysio- og ergoterapitjenesten, enhet for helse- og familietjenester i Tinn kommune. Arbeidsoppgaver: ~Kommunefysioterapioppgaver, som arbeid i institusjon, skole/barnehage, helsestasjon, hjemmebehandlinger,... 
2 måneder siden

Tinn kommune  -  Tinn kommune

Hjemmetjenesten i Tinn Austbygd har følgende stillinger ledige: Hjemmehjelp: 61% fast stilling.  Dette er dagtid med jobb hver 3.helg.  I helg er stillingen i hjemmesykepleien. I tillegg til hjemmehjelpsoppgaver, er det også oppgaver i Furubakken bofelleskap som inkluderer... 
Én måned siden

Tinn kommune  -  Tinn kommune

 ...Spørsmål om stillingen kan rettes til avd.spl Grith Petersen,  tlf 91167795 Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål merkes med ID-nummer og sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan... 
2 måneder siden

Tinn kommune  -  Tinn kommune

 ...kandidater vil bli innkalt til intervju.   Søknadsfrist: 20.august Tiltredelse: Snarest og etter avtale   Vi gjør oppmerksom på at Tinn kommune har offentlige søkerlister, jf. Offentleglova § 25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden.... 
2 måneder siden

Tinn kommune  -  Tinn kommune

Tinn kommune har rundt 6000 innbyggere og ligger øverst i Telemark med Hardangervidda som nærmeste nabo. Byen Rjukan er kommunesenter. Rjukan har en unik industrihistorie og kom i 2015 på Unesco’s verdensarvliste. Reiselivet i kommunen er godt utviklet med flere enestående... 
2 måneder siden

Tinn kommune  -  Tinn kommune

 ...barnehage Siri Sagvolden Gunleiksrud på telefon 35082512/ 46818149 eller styrer Anne Kristine Ø Nyiri tlf 35 08 26 90/ 918 50 530 Søknad sendes elektronisk.Attester og vitnemål merkes med ID nr og sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan eller via edialog.... 
2 måneder siden

Tinn kommune  -  Tinn kommune

 ...stillingen  rettes til Avd. sykepleier Diana Snersrud, mobil 476 37 426 Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål merkes med ID-nummer og sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan... 
2 måneder siden

Tinn kommune  -  Tinn kommune

Tinn kommune er en ”to-nivå” kommune der rektor som enhetsleder er delegert fullt ansvar og myndighet for skolens daglige drift. Kommunalsjef for oppvekst og kultur er enhetsleder/rektors nærmeste overordnete. Det er utarbeidet lederavtale for stillingen. Atrå- barne... 
2 måneder siden

Tinn kommune  -  Tinn kommune

Rjukan og Notodden industriarv er skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste. Tinn kommune oppretter en 2-årig prosjektstilling for å ruste oss for å bevare og utvikle den store delen av verdensarven som ligger innenfor vårt forvaltningsansvar. I prosjektstillingen vil det... 
2 måneder siden

Tinn kommune  -  Tinn kommune

 ...nye arbeidsplasser, satse på reiseliv, Rjukan på verdensarvlista, Tinn som den gode boplass, beredskapsarbeidet) Arbeidsoppgaver...  ...søknaden er så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål merkes med ID-nummer og sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan... 
2 måneder siden

Tinn kommune  -  Tinn kommune

Tinn brannvesen har 1 ledig stilling som fast deltidspersonell med vakt. Brannvesenet er en beredskapsenhet og oppgavene for utrykningspersonellet...  ...mellom 21- 35 år til å søke. ~Søker må ha boplikt i Tinn kommune. ~Søker må bo i nærheten til Rjukan brannstasjon eller 4 til 6... 
2 måneder siden

Tinn kommune  -  Tinn kommune

Tinn brannvesen søker etter 1 feier i 100 % stilling som utøvende skorsteinsfeier. Bakgrunn for den ledige stillingen er krav satt fra...  ...brannvesen som igjen er en avdeling i teknisk sektor i Tinn kommune. Brannsjef er nærmeste leder. Det er ca 2600 skorsteiner tilhørende... 
2 måneder siden

Tinn kommune  -  Tinn kommune

 ...som Miljøarbeider på Mannheimen mottak med oppstart snarest mulig. Mandheimen statlig asylmottak har vært i drift siden 1998 og Tinn kommune er driftsoperatør for UDI. Mottaket har170 beboere og ni årsverk. Arbeidstid fra 08.00 til 15.30 Arbeidsoppgaver:... 
Jooble-søknad 2 måneder siden

Tinn kommune  -  Tinn kommune

Tinn kommune har ledig stilling som avdelingsleder bygg, vei og anlegg (BVA) i Teknisk enhet. BVA er en av fire avdelinger i Teknisk enhet.  Kommunen har store oppgaver foran seg med blant annet forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer/bygg, veier, parker og anlegg... 
2 måneder siden

Tinn kommune  -  Tinn kommune

Enhet for teknisk drift har ledig en 60% stilling som fagarbeider i avdelingen Bygg, Vei og Anlegg (BVA). Teknisk enhet i Tinn kommune har ansvar for drift, utbygging og vedlikehold av veier, parker, kommunale bygg, vannforsyning, avløpsanlegg og renovasjon. Arbeidsoppgaver... 
2 måneder siden

Tinn kommune  -  Tinn kommune

 ...med Tove Fæhn tlf. 42700438 eller Anita Staver Riggenholt tlf 95256605 Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål merkes med ID-nummer og sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan... 
2 måneder siden