Tinn kommune jobb

1-20 fra 81 søkeresultater

Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...om at søkere benytter elektronisk søknadsskjemaog at søknaden er så fullstendig som mulig. Bekreftende attester, vitnemål, CV merked med ID nr og ettersendes til Tinn kommune. Attester og vitnemål sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan eller via edialog.... 
17 dager siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...Avlastningsboligen v. Tor Dale Svendsen Er du interessert ring kommunens sentralbord 35 08 26 00, be om å bli satt over til aktuell...  ...som mulig. Attester og vitnemål merkes med riktig ID og sendes Tinn Kommune, postboks 14, 3661 Rjukan eller på e-post til postmottak... 
Jooble-søknad 2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
I forbindelse med pensjonsavgang i Tinn brannvesen søker Rjukan brannstasjon etter 1 brannkonstabel som heltidspersonell med vakt i 100...  ...personer i aldersgruppen 21-35 til å søke. Søker må bo i Tinn kommune. Søkeren må være fysisk og psykisk skikket for utrykningstjeneste... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...Det er økonomisjefen som har hovedansvaret for økonomiarbeidet i kommunen. I det ligger ansvar for utarbeidelse av økonomiske analyser,...  ...søknaden er så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål merkes med ID-nummer og sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...Spørsmål om stillingen kan rettes til avd.spl. Grith Petersen, tlf 91167795. Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål merkes med ID-nummer og sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...Spørsmål om stillingen kan rettes til avd.spl Grith Petersen,  tlf 91167795 Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål merkes med ID-nummer og sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...stillingen  rettes til Avd. sykepleier Diana Snersrud, mobil 476 37 426 Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål merkes med ID-nummer og sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
Rjukan og Notodden industriarv er skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste. Tinn kommune oppretter en 2-årig prosjektstilling for å ruste oss for å bevare og utvikle den store delen av verdensarven som ligger innenfor vårt forvaltningsansvar. I prosjektstillingen vil det... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...med Anita S Riggenholt på tlf. 35082644 eller Tove Fæhn på tlf 35082851 Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål merkes med ID-nummer og sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...nye arbeidsplasser, satse på reiseliv, Rjukan på verdensarvlista, Tinn som den gode boplass, beredskapsarbeidet) Arbeidsoppgaver...  ...søknaden er så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål merkes med ID-nummer og sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
Tinn brannvesen søker etter 1 feier i 100 % stilling som utøvende skorsteinsfeier. Bakgrunn for den ledige stillingen er krav satt fra...  ...brannvesen som igjen er en avdeling i teknisk sektor i Tinn kommune. Brannsjef er nærmeste leder. Det er ca 2600 skorsteiner tilhørende... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...som Miljøarbeider på Mannheimen mottak med oppstart snarest mulig. Mandheimen statlig asylmottak har vært i drift siden 1998 og Tinn kommune er driftsoperatør for UDI. Mottaket har170 beboere og ni årsverk. Arbeidstid fra 08.00 til 15.30 Arbeidsoppgaver:... 
Jooble-søknad 2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
Tinn kommune har ledig stilling som avdelingsleder bygg, vei og anlegg (BVA) i Teknisk enhet. BVA er en av fire avdelinger i Teknisk enhet.  Kommunen har store oppgaver foran seg med blant annet forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer/bygg, veier, parker og anlegg... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
Enhet for teknisk drift har ledig en 60% stilling som fagarbeider i avdelingen Bygg, Vei og Anlegg (BVA). Teknisk enhet i Tinn kommune har ansvar for drift, utbygging og vedlikehold av veier, parker, kommunale bygg, vannforsyning, avløpsanlegg og renovasjon. Arbeidsoppgaver... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...avdelingsledere og leder for SFO.  Rektor er sammen med lederteamet ansvarlig for skolens pedagogiske og administrative ledelse. Tinn kommune starter høst 2018 opp et treårig utviklingsarbeid med tema tilpasset opplæring. Opplegget er i regi av SePU (Kultur for læring)... 
Jooble-søknad 10 dager siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...barne- og ungdomsavdeling, Rjukan kino, kulturhus, kulturkontor og Tinn kulturskole. Tinn kulturskole feiret 50 års jubileum i 2017 og...  ...attester, vitnemål, CV merked med ID nr og ettersendes til Tinn kommune. Attester og vitnemål sendes til Tinn kommune, Postboks 14,... 
Én måned siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...35 08 29 88 Søknadsfrist: 10.september 2017 Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjemaog at søknaden er så fullstendig som mulig.Attester/vitnemål merkes med ID nr og sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3660 Rjukan eller tas med ved en jobbsamtale... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
Vernepleier søkes til avlastningsboligen- Tinn kommune Er du ute etter en spennende og utfordrende jobb, så er dette stillingen for deg. Avlastningsboligen er en bolig for barn som trenger avlastningstilbud. Pr. i dag er det 6 barn i ulik alder, som er tilknyttet boligen... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...for teknisk drift har ledig en 100% stilling som fagarbeider/vaktmester i avdelingen Bygg, Vei og Anlegg (BVA). Teknisk enhet i Tinn kommune har ansvar for drift, utbygging og vedlikehold av veier, parker, kommunale bygg, vannforsyning, avløpsanlegg og renovasjon. Teknisk... 
Jooble-søknad 2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...ergoterapitjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten. Det er av kommunen tilsatt 5 hjelpepersonell (4,4 årsverk) ved legesenteret. Vi...  ...er knyttet til Norsk Helsenett. Det inngås leieavtale med Tinn kommune. Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt. Førerkort... 
Jooble-søknad 2 måneder siden