Tinn kommune jobb

1-20 fra 77 søkeresultater

Tinn kommune  -  Rjukan
 ...Arbeidsoppgaver Utvikle kommunens organisasjon og tjenesteyting gjennom god ledelse, god kommunikasjon og gode prosesser, slik at kommunen...  ...vedtak som er til det beste for kommunens innbyggere. Tinn skal være en næringsvennlig kommune, og rådmannen må ha fokus på... 
Én måned siden
Tinn kommune  -  Rjukan
 ...? Bruke tiden din på pasientoppfølging og unngå å bruke mye tid på personaloppfølging og praksisdrift? Liten vaktbelastning? Tinn kommune har ledig fastlegehjemmel. Selvstendig næringsdrivende; kommunen kan diskutere fastlønn hvis dette er ønskelig. Kontoret er driftet... 
Jooble-søknad Én måned siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
I forbindelse med pensjonsavgang i Tinn brannvesen søker Rjukan brannstasjon etter 1 brannkonstabel som heltidspersonell med vakt i 100...  ...personer i aldersgruppen 21-35 til å søke. Søker må bo i Tinn kommune. Søkeren må være fysisk og psykisk skikket for utrykningstjeneste... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...Avlastningsboligen v. Tor Dale Svendsen Er du interessert ring kommunens sentralbord 35 08 26 00, be om å bli satt over til aktuell...  ...som mulig. Attester og vitnemål merkes med riktig ID og sendes Tinn Kommune, postboks 14, 3661 Rjukan eller på e-post til postmottak... 
Jooble-søknad 2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...Det er økonomisjefen som har hovedansvaret for økonomiarbeidet i kommunen. I det ligger ansvar for utarbeidelse av økonomiske analyser,...  ...søknaden er så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål merkes med ID-nummer og sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...Spørsmål om stillingen kan rettes til avd.spl. Grith Petersen, tlf 91167795. Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål merkes med ID-nummer og sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...Spørsmål om stillingen kan rettes til avd.spl Grith Petersen,  tlf 91167795 Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål merkes med ID-nummer og sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
Tinn kommune er en ”to-nivå” kommune der rektor som enhetsleder er delegert fullt ansvar og myndighet for skolens daglige drift. Kommunalsjef for oppvekst og kultur er enhetsleder/rektors nærmeste overordnete. Det er utarbeidet lederavtale for stillingen. Atrå- barne... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
Rjukan og Notodden industriarv er skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste. Tinn kommune oppretter en 2-årig prosjektstilling for å ruste oss for å bevare og utvikle den store delen av verdensarven som ligger innenfor vårt forvaltningsansvar. I prosjektstillingen vil det... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...med Anita S Riggenholt på tlf. 35082644 eller Tove Fæhn på tlf 35082851 Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål merkes med ID-nummer og sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
Tinn brannvesen søker etter 1 feier i 100 % stilling som utøvende skorsteinsfeier. Bakgrunn for den ledige stillingen er krav satt fra...  ...brannvesen som igjen er en avdeling i teknisk sektor i Tinn kommune. Brannsjef er nærmeste leder. Det er ca 2600 skorsteiner tilhørende... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...som Miljøarbeider på Mannheimen mottak med oppstart snarest mulig. Mandheimen statlig asylmottak har vært i drift siden 1998 og Tinn kommune er driftsoperatør for UDI. Mottaket har170 beboere og ni årsverk. Arbeidstid fra 08.00 til 15.30 Arbeidsoppgaver:... 
Jooble-søknad 2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
Det er ledig stilling i psykiatritjenesten for deg som har 3 årig høyskoleutdanning i helse/sosial fag og videreutdanning i psykisk helsearbeid. Stillingen er et 100 % vikariat frem til høsten 2019. Søknadsfrist 1. februar 2017 Arbeidet består i samtaleterapi i forhold...
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
Enhet for teknisk drift har ledig en 60% stilling som fagarbeider i avdelingen Bygg, Vei og Anlegg (BVA). Teknisk enhet i Tinn kommune har ansvar for drift, utbygging og vedlikehold av veier, parker, kommunale bygg, vannforsyning, avløpsanlegg og renovasjon. Arbeidsoppgaver... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
Tinn kommune har ledig stilling som avdelingsleder bygg, vei og anlegg (BVA) i Teknisk enhet. BVA er en av fire avdelinger i Teknisk enhet.  Kommunen har store oppgaver foran seg med blant annet forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer/bygg, veier, parker og anlegg... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
Ferievikarer søkes til Hjemmetjenesten ID 1051 på Rjukan og i Tinn Austbygd.  For fullstendig stillingsannonse se ledige stillinger, ID 1051 på Stillingsnummer: 0826-2018-01-8 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
3 dager siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...Spørsmål om stillingen kan rettes til avd.leder Hanne Lien, tlf 41700451. Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål merkes med ID-nummer og sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan... 
12 dager siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål merkes med riktig ID nr og sendes til postmottak@tinn.kommune.no.  Søkere blir kalt inn til intervju.  Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må framlegges før tiltredelse. Spørsmål... 
Jooble-søknad 29 dager siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
 ...35 08 29 88 Søknadsfrist: 10.september 2017 Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjemaog at søknaden er så fullstendig som mulig.Attester/vitnemål merkes med ID nr og sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3660 Rjukan eller tas med ved en jobbsamtale... 
2 måneder siden
Tinn kommune  -  Tinn kommune
Vernepleier søkes til avlastningsboligen- Tinn kommune Er du ute etter en spennende og utfordrende jobb, så er dette stillingen for deg. Avlastningsboligen er en bolig for barn som trenger avlastningstilbud. Pr. i dag er det 6 barn i ulik alder, som er tilknyttet boligen... 
2 måneder siden