Søkeresultater: 12 ledige stillinger

 ...for deg. Vi ønsker deg som har kapasitet til å kombinere jobb og studier ! Du er motivert for læring og nye oppgaver. Du er sykepleierstudent eller helsefagarbeider. Det er en bonus om du har erfaring fra kommune – og spesialisthelsetjenesten! Vi kan love at du som... 

ST HANSÅSEN SYKEHJEM

Porsgrunn
24 dager siden
 ...Samarbeid med pårørende Ta initiativ Kvalifikasjoner MÅ-krav: Må være autorisert helsefagarbeider, verne- eller sykepleierstudent. Annen relevant erfaring vil kunne vurderes Kunne bidra og følge opp faglige tiltak og planer Må ha kunnskap om funksjonshemming... 

Faste helgestillinger 29% -arbeid med mening!

Porsgrunn
5 dager siden
 ...Samarbeid med andre kollegaer Dialog med pårørende Kvalifikasjoner ~ Utdanning innen helsefag eller  vernepleier- eller sykepleierstudenter Politiattest må fremlegges før tiltredelse Personlige egenskaper Lærevillig Faglig engasjert Engasjert... 

TAMBURLUND 1 BOFELLESSKAP

Skien
26 dager siden
 ...og andre samarbeidspartnere Sykepleiefaglige medisinske prosedyrer Kvalifikasjoner Sykepleie med norsk autorisasjon- Sykepleierstudenter som er ferdig utdannet 2024 kan søke. Førerkort klasse B Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper Politiattest må... 

Sykepleier 100% vikariat

Skien
5 dager siden
 ...Dokumentasjon Håndtering av utfordrende atferd Kvalifikasjoner Autorisert helsefagarbeider, vernepleierstudenter og sykepleierstudenter prioriteres Annen relevant erfaring/kompetanse blir vurdert til stillingen sertifikat klasse B Vi forutsetter god muntlig... 

Helgestilling - 2.hver helg 40%

Porsgrunn
5 dager siden
 ...for deg. Vi ønsker deg som har kapasitet til å kombinere jobb og studier ! Du er motivert for læring og nye oppgaver. Du er sykepleierstudent eller helsefagarbeider. Det er en bonus om du har erfaring fra kommune – og spesialisthelsetjenesten! Vi kan love at du som... 

Sykepleierstudent

Porsgrunn
21 dager siden
 ...kollegaer, pasient og pårørende. Ansvar for oppfølging av sykepleierstudenter. Sikre god dokumentasjon etter gjeldende rutiner....  ...veilede sykepleiestudenter. Kommunen avlønner med kr 10.000 per sykepleierstudent (uten formell veilederkompetanse) og kr 15.000 per student... 

Er det deg vi ser etter?

Sandefjord
12 dager siden
Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 176 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark og disponerer...

Operasjonssykepleier

Skien
28 dager siden
Er du en sykepleier som tar ansvar, samarbeider tverrfaglig og jobber selvstendig? Da ønsker vi at du søker jobb her hos oss På kirurgen1 har vi en variert arbeidshverdag med godt arbeidsmiljø og tidvis høyt tempo. Vi har engasjerte, kunnskapsrike og dyktige ansatte...

Sykepleier

Skien
3 dager siden
Seksjon for medisinsk biokjemi og blodbank, Skien, er organisert i Avdeling for laboratoriemedisin. Avdelingen er akkreditert. Det skal ansettes bioingeniør i fast stilling fra 1. september 2024. Skien ligger i Telemark som ofte blir kalt et Norge i miniatyr. Her...

Bioingeniør

Skien
3 dager siden
Seksjon for kirurgiske poliklinikker i Skien er en del av ØNH poliklinikk og Hørselssentral ved STHF.  Seksjonen har audiografer og sykepleiere ansatt, og jobber nært med ØNH leger og sekretærer fra Kirurgisk kontortjeneste. Seksjonen har ledig 100 % fast stilling for...

Audiograf

Skien
3 dager siden
Nå trenger vi deg til å hjelpe oss å bygge opp geriatrien i Telemark! Vi er godt på vei inn i en eldrebølge som bare øker på. Sykehuset Telemark tar nå konsekvensen av dette, og satser på å bygge opp en faglig robust og velfungerende geriatrisk seksjon. Vi søker dedikerte...

SYKEHUSET TELEMARK HF HABILITERINGSSEKSJONEN

Skien
12 dager siden